úterý 27. srpna 2013

DARUJ NOC V TEPLE
Líba Švecová

Regresní terapie,  Karmická numerologie,  Konstelace, Intenzivní čištění podvědomí a traumat duše,  Letní duchovní pobyty,  Semináře,  Čištění a rušení prokletí,  Odvedení temných bytostí,  Čištění čaker,   Energetické masáže,  Osobní mandaly,  Osobní mandaly na tetování,  Firemní mandaly


 


O MALÉ DUŠIČCE A SLUNCI
 
Neale Donald Walsch


Byla jednou jedna malá dušička a ta řekla Bohu, "Já vím, kdo jsem!"

A Bůh řekl, "To je báječné! Kdo jsi?"
A malá dušička vykřikla, "Já jsem světýlko!"
Bůh se zeširoka usmál. "Velmi správně!" Zatleskal. "Uhodla jsi."


A malá dušička zářila štěstím, protože přišla na to, s čím si lámaly hlavu všechny dušičky v království.
"Teda," říkala si malá dušička, "to je senzace!"


Ale brzy už jí nestačilo jenom vědět, kdo je. Malá dušička v sobě cítila podivné nutkání a chtěla teď to, kým je, skutečně zažít. A tak šla zpátky k Bohu (což vůbec není špatný nápad pro každou dušičku, která opravdu chce být tím, kým je)

a řekla, "Ahoj Bože! Když teď vím, kdo jsem, mohu to také prožít?"
A Bůh řekl, "Chceš říct, že chceš prožít to, kým už jsi?"
"No," odpověděla dušička, "vědět, kdo jsem, je jedna věc, ale skutečně to prožít je něco jiného. Já chci vědět, jaký je to pocit, když je člověk světýlko!"


"Ale ty už přece jsi tím světýlkem!" opakoval Bůh a znovu se pousmál.
"Ano, ale já to chci prožít!" plakala malá dušička.


"Dobrá," pravil Bůh a usmál se pod vousy, "Že mě to hned nenapadlo. Ty jsi měla vždycky ráda dobrodružství." Pak se výraz Božího obličeje změnil. "Je tu jen jedna věc..."
"Jaká?" tázala se malá dušička.


"No, na světě je pouze světlo, nic jiného. Vidíš, já jsem stvořil jenom to, co jsi, a proto pro tebe nebude jednoduché zažít, kdo jsi, neboť neexistuje nic, co nejsi."
"Cože?" zeptala se malá dušička, která teď byla celá popletená.


"Představ si," řekl Bůh, "že jsi svíčka ve slunci. Tam je tvoje pravé místo.


Jsou tam s tebou miliony, miliardy jiných svíček a všichni dohromady tvoříte sluníčko. A to sluníčko by nebylo sluníčkem, kdybys tam ty chyběla. Nebo kdyby chyběla jakákoli jiná svíčka... to už by nebylo to pravé sluníčko, protože by tak nezářilo. Ale otázka zní, jak můžeš prožít, že jsi světýlko, když se nacházíš uprostřed světla."


"Hm," broukla si malá dušička, "ty jsi Bůh, tak něco vymysli!"
Bůh se opět usmál. "To už jsem udělal," řekl. "Protože si neuvědomuješ, že jsi světýlko, když stojíš ve světle, obklopím tě temnotou."


"Co je to temnota?" otázala se malá dušička.
Bůh odvětil: "To je to, co nejsi."


"Budu se té temnoty bát?" popotahovala malá dušička.
"Jenom když budeš chtít," odpověděl Bůh. "Vůbec se není čeho bát, pokud se nerozhodneš, že se bát chceš. Vidíš, my sami jsme strůjci všeho. Stále něco předstíráme."
"Aha," řekla malá dušička a oddechla si.


Bůh potom vysvětloval, že pokud chce člověk něco prožít, objeví se pravý opak.


"Je to velký dar," řekl Bůh, "protože jinak se nedá zakusit vůbec nic.
"Neuvědomila by sis teplo bez chladu, nahoře bez dole, rychle bez pomalu.
Nevěděla bys, kde levá, bez pravé, tady bez tam, teď bez potom.

"Takže," řekl Bůh na závěr, "až budeš obklopena temnotou, nehroz jí, nekřič na ni, ani ji nezatracuj."

"Raději buď světýlkem ve tmě a neměj kvůli tomu zlost. Tak budeš moci zažít, kdo jsi, a všichni ostatní to také ucítí. Dovol svému světýlku, aby zářilo tak silně, že každý uvidí, jak jsi jedinečná!"
"Ty si myslíš, že mohu ostatním ukázat, jak jsem jedinečná?" zeptala se malá dušička.


"Samozřejmě!" uculoval se Bůh. "To víš, že můžeš! Ale nezapomeň, ' jedinečná' neznamená ' lepší' . Každý je svým způsobem jedinečný! Ale hodně lidí na to zapomnělo. Když ty však budeš dávat svou jedinečnost najevo, odváží se toho i oni."


"No tohle," řekla malá dušička a tančila, poskakovala, smála se a výskala radostí.
"Já mohu být tak jedinečná, jak chci, hurá!"
"Ano, a můžeš začít hned teď," řekl Bůh, který tančil, poskakoval, smál se a výskal radostí spolu s malou dušičkou. "Čím chceš být jedinečná?"


"Čím chci být jedinečná?" opakovala malá dušička. "Tomu nerozumím."
"No," vysvětloval Bůh, "být světýlkem znamená být něčím zvláštním, lišit se od ostatních. A lišit se můžeš čímkoli. Třeba tím, že budeš hodná. Nebo tím, že budeš laskavá. Nebo tím, že budeš vynalézavá. Nebo trpělivá. Napadá tě něco jiného, jak by ses mohla lišit?"


Malá dušička chvilku seděla beze slova. "Přišla jsem na hodně způsobů, jak bych se mohla lišit!" vykřikla poté malá dušička. "Mohu pomáhat. Mohu být štědrá. Mohu být přátelská. Mohu být ohleduplná!" "Ano!" souhlasil Bůh, "a v každém okamžiku můžeš být vším najednou nebo se lišit kterýmkoli dílčím způsobem. To všechno můžeš, protože jsi světýlko." "Já vím, co chci být, já vím, co chci být!" oznámila malá dušička s bezbřehým nadšením. Chci být jedinečná tím, že budu odpouštět. Copak to není zvláštní, když budu odpouštět?" "Ale ano," ujistil Bůh malou dušičku. "To je velice zvláštní."


"Dobře," řekla malá dušička. "Tím budu. Chci odpouštět. Chci zažít, jaké to je, když někomu odpustím."
"V pořádku," řekl Bůh, "ale je tady jedna věc, kterou bys měla vědět."
Malá dušička začala ztrácet trpělivost. Pořád jako by se objevovaly nové a nové komplikace.
"A jaká?" povzdechla si malá dušička.


"Neexistuje nikdo, komu bys mohla odpustit."
"Nikdo?" malá dušička nechápavě zírala na Boha.
"Nikdo!" opakoval Bůh.
"Všechno, co jsem stvořil, je dokonalé. Mezi všemi tvory není ani jediná dušička, která by byla méně dokonalá než ty. Rozhlédni se kolem sebe."


Až teď si malá dušička všimla, že se kolem shromáždil veliký dav. Zdaleka široka - z celého království - přišly dušičky, protože se rozneslo, že naše malá dušička vede tento neobvyklý dialog s Bohem a každý chtěl být při tom.

Malá dušička hleděla na bezpočet jiných dušiček, které se tady sešly, a musela dát Bohu za pravdu. Žádná nevypadala méně nádherně, méně velkolepě či méně dokonale než malá dušička sama. Shromážděné dušičky vypadaly jako zázrak a šla z nich taková záře, až musela malá dušička přivřít oči.
"Komu bys tedy chtěla odpustit?" zeptal se Bůh.


"S tebou ale není žádná legrace!" reptala malá dušička. "Já jsem chtěla vědět, jaké to je, když někomu odpustím. Chtěla jsem poznat, jaký je to pocit být jedinečná tím, že odpustím."
A malá dušička zažila, jaké to asi je, když je člověk smutný.


V tu chvíli však z davu vystoupila přátelská dušička. "Neboj se, malá dušičko," pravila, "já ti pomohu."
"Vážně?" rozzářila se malá dušička. "Ale jak?"
"Dám ti někoho, komu bys mohla odpustit."
"To bys udělala?"
"Samozřejmě!" zašvitořila přátelská dušička. "Vejdu do tvého příštího života a provedu něco, za co bys mi mohla odpustit."


"Ale proč? Proč bys to dělala?" ptala se malá dušička. "Ty, která jsi tak naprosto dokonalá! Ty, která vibruješ takovou rychlostí, že vytváříš oslnivé světlo! Proč bys měla chtít snížit své vibrace natolik, že tvé čiré světlo ztemní a zhoustne? Proč bys měla ty, která jsi tak lehoučká, že tančíš po hvězdách a pohybuješ se královstvím rychlostí své myšlenky, vstoupit do mého života a stát se tak těžkou, že mi provedeš něco zlého?"

"To je jednoduché," řekla přátelská dušička. "Udělám to, protože tě miluji."

Malá dušička vypadala, že ji odpověď překvapila.
"Nediv se," řekla přátelská dušička, "tys pro mě učinila totéž. Copak si nevzpomínáš? Ach, vždyť jsme spolu tančily mnohokrát. Tančili jsme napříč celými věky, veškerým časem. Na tolika místech jsme si spolu hrály! Tys na to prostě zapomněla.


"Obě jsme prožily všechno. Byly jsme nahoře i dole, nalevo i napravo. Byly jsme tady a tam, nyní i potom. Byly jsme mužem i ženou, dobrem i zlem - obě jsme byly oběťmi i pachateli.
"Setkaly jsme se už mnohokrát; jedna vždy poskytla té druhé skvělou a ideální příležitost vyjádřit a prožít to, co je.


"A tak," vysvětlovala dál přátelská dušička, "vejdu i do tvého příštího života a tentokrát budu ' ta špatná' . Provedu ti něco opravdu ošklivého a ty pak můžeš zažít, jaké to je mi odpustit."

"Ale co mi uděláš?" ptala se malá dušička s trochou nervozity v hlase, "co zlého mi provedeš?"
"Ále," mrkla na ni přátelská dušička, "něco už vymyslíme."
Potom jako by přátelská dušička zvážněla a pronesla tichým hlasem, "Máš pravdu v jedné věci."
"V jaké?" chtěla vědět malá dušička.


"Budu muset zpomalit své vibrace a velmi ztěžknout, abych ti mohla ublížit. Budu muset předstírat, že jsem něco, co se mi ani vzdáleně nepodobá. Proto tě prosím o jednu jedinou laskavost na oplátku."
"Ach, žádej, co chceš! Cokoli si přeješ!" křičela malá dušička a začala tančit a zpívat, "Budu odpouštět, budu odpouštět!"


Pak si malá dušička všimla, že je přátelská dušička podivně tichá.
"Tak co tedy?" zeptala se malá dušička. "Co pro tebe mohu udělat? Ty jsi takový anděl, že mi pomůžeš!"

"Jistěže je tato přátelská dušička anděl!" přerušil je Bůh. Každý je anděl!
Pamatujte si: poslal jsem vám samé anděly!"


A maličká dušička teď toužila ještě víc než předtím po tom, aby mohla přání přátelské dušičky vyplnit. "Co pro tebe mohu udělat?" zeptala se malá dušička znovu.


"Ve chvíli, kdy tě udeřím a srazím tě na kolena," odvětila přátelská dušička, "ve chvíli, kdy ti provedu to nejhorší, co si vůbec dokážeš představit - v té chvíli..."
"Co?" přerušila ji malá dušička, "co...?"
Přátelská dušička teď už jen šeptala.
"Měj na paměti, kdo jsem."
"Ach ano, budu!" vykřikovala malá dušička, "slibuji! Vždycky si tě budu pamatovat takovou, jaká jsi právě teď, právě tady!"


"Dobře," řekla přátelská dušička, "protože, víš, já budu muset předstírat tak věrohodně, že zapomenu, kdo skutečně jsem. A jestli si mě ty nebudeš pamatovat takovou, jaká opravdu jsem, možná budu žít v zapomnění strašně dlouho. A když já zapomenu, kdo skutečně jsem, třeba zapomeneš i ty, kdo jsi, a budeme obě ztraceny. Pak už by nás zachránila jen nějaká jiná dušička, která by nám oběma připomněla, kdo jsme."

"Ne, my nezapomeneme!" slibovala znovu malá dušička. "Já si budu pamatovat, kdo jsi! A budu ti děkovat za to, žes mi dala takový dar - možnost zakusit, jaké to je být tím, čím jsem."

A tak se dušičky dohodly. A malá dušička vstoupila do nového života a radovala se z toho, že je světýlko, což je velmi výjimečné, a že je výjimečná tím, že odpouští.

A malá dušička napjatě čekala, až bude moci vychutnat pocit, že je odpouštějící,a až za to bude moci poděkovat nějaké dušičce, která jí to umožní.
A kdykoli se malá dušička v tomto novém životě setkala s nějakou novou dušičkou, ať už jí ta nová dušička přinesla radost nebo trápení - a zejména tehdy, když jí přinesla trápení - měla malá dušička na paměti, co řekl Bůh.


"Pamatujte si," usmál se tehdy Bůh, "poslal jsem vám samé anděly."

V dnešní době velmi silně hnojených a průmyslově zpracovaných jídel, potravinových doplňků, léků, alkoholu, cigaret, drog, stresu, nekvalitního spánku a životního stylu, dostávají nejvíce zabrat naše játra (potažmo ledviny), která jsou velmi důležitá nejen pro naše tělo, ale pro někoho překvapivě i pro naši mysl a emoce. Vybrala jsem pro vás 10 účinných potravin, které játra čistí, revitalizují a posilují, abyste se cítili silní, zdraví a plní energie. To za to stojí! Funkce jater: Podílejí se na metabolismu (látkové přeměně) sacharidů (cukrů) a hrají významnou roli v udržování stálé koncentrace životně důležitého cukru – glukózy v krvi. Játra se rovněž účastní látkové přeměny lipidů (tuků), některé reakce lipidového metabolismu se odehrávají výhradně v jaterní tkáni. Játra mají těsný vztah k metabolismu porfyrinů a bilirubinu (žlučového barviva). V játrech se tvoří celá rada bílkovin (albumin, dále některé faktory nezbytné pro krevní srážlivost apod.). Dochází zde i ke katabolickým procesům, tj. ke štěpení složitějších látek na jednodušší, např. bílkovin na aminokyseliny (základní stavební kameny bílkovin) a přes řadu dalších reakcí k následné tvorbě močoviny. Játra jsou také místem ukládání životně důležitých látek, mají tedy i funkci skladovací. Jsou rovněž cílem působení některých hormonů, jejichž účinek dále regulují aktivací, inaktivací či odbouráváním. Játra jsou největší žlázou v lidském těle, tvoří a do střeva vylučují žluč. Zcela unikátní roli mají v procesu odbourávání škodlivin – tzv. detoxikaci. Detoxikační činnost jater se týká nejen jedovatých látek, které se do těla dostaly z vnějšku – např. potravou (alkohol, jedy, léčiva), ale i toxických působků, které vznikají v průběhu látkové přeměny v organismu. Tyto látky jsou v játrech metabolizovány na komplexy rozpustné ve vodě, které pak mohou být vyloučeny z těla. Pro to, abychom se cítili plní energie a zdraví, je důležité dbát na sílu a čistotu svých jater a není to vůbec nikterak složité. Důležité je zařadit do svého jídelníčku několik potravin, které nám v tom velmi pomohou. 10 důležitých potravin pro vaše játra: 1) Česnek cesnekČesnek má schopnost aktivovat jaterní enzymy, které pomáhají odplavit toxiny z těla. Obsahuje velké množství allicinu a selenu, což jsou dva přírodní imunitní boostery (nakopávače) a zároveň fungují jako čistící prostředek na játra. Už jste někdy zkusili odšťavit česnek? Zkuste to. Třeba do zeleninové šťávy. Pak je potřeba odšťavovač velmi dobře umýt, aby se česnekové aroma nedostalo i do dalších šťáv. V článku 4 recepty na domácí medicíny na nachlazení naleznete recepty s česnekem, které vám mimo jiné pomohou rozpohybovat metabolismu a zbavit vaše tělo toxinů. 2) Grapefruit Grapefruit je nabitý vitamínem C a antioxidanty. Zvyšuje přirozené čisticí procesy v játrech. Malá sklenice grepové šťávy posílí produkci detoxikačních enzymů, které odplaví karcinogeny a další toxiny. V článku Jestli vás dohonila mlsná, zkuste tento recept, který spálí až 50% kalorií, naleznete recept s grapefruitem a medem, který vám pomůže také posílit játra. 3) Červená řepa a mrkev repa pomerancStaří Římané používali řepu jako afrodiziakum. Řepa obsahuje velké množství boru, který přímo souvisí s výrobou lidských pohlavních hormonů. Obě zeleniny obsahují velmi prospěšný beta karoten, který je úžasný pro játra. V článku 7 receptů na očistné šťávy naleznete inspiraci na mnoho zdravých šťáv. V kombinaci šťáv z řepy a mrkve naleznete ideální elixír pro krvetvorbu, který má vynikající čistící účinek pro játra, ledviny a žlučník a povzbuzuje činnost lymfatického systému. 4) Zelený čaj Jeden z mých oblíbených jaterních nápojů je plný antioxidantů známých jako katechiny. Jedná se o sloučeniny, které vám mohou pomoci s funkcí jater. Zelený čaj má nespočet dalších benefitů, včetně podpory hubnutí. Více v článku 6 čajů, které blokují tuk a zvýší vaši vitalitu. 5) Listová zelenina salátZelená šťáva každý den udělá pro vaše zdraví nezastupitelnou službu. Když přidáte ještě saláty z různých druhů listové zeleniny, uděláte nejen pro svá játra opravdu hodně. Chlorofyl, který je v listové zelenině obsažen je úžasný prostředek na vyčištění krve, jater a celého krevního oběhu od toxinů. Může také neutralizovat těžké kovy, chemické látky a pesticidy přijaté v potravě. Tyto čistící potraviny poskytují silný protektivní mechanismus pro játra. V receptu na Grapefruitový salát s vlašskými ořechy a citrusovým dresingem, naleznete inspiraci na unikátní, lahodnou kombinaci, která spojuje více než jeden benefit pro vaše játra. 6) Avokádo Avokádo je významným zdrojem bílkovin a „dobrých“ tuků nejen pro vegany. Doporučuji ho lidem trpícím únavou nebo při rekonvalescenci, na celkové posílení organismu. Obsahuje mimo jiné karoteny a vitamín E, silné antioxidanty, které podporují regeneraci buněk, zbavují tělo toxinů a mají velmi kladný vliv na stav naší pleti a vlasů. Avokádo obsahuje také vitamín C a vitamíny skupiny B, zejména pyridoxin – B6 a thiamin – B1. Z minerálních látek v něm pak najdeme např. měď, důležitou pro krvetvorbu, metabolismus cukrů a naše mentální zdraví a draslík, který pomáhá snižovat krevní tlak a udržuje naše srdce v kondici. Avokádo snižuje hladinu inzulinu, pomáhá s hubnutím a povzbuzuje náš mozek. Navíc obsahuje báječný glutathion, což je jedna z nejlepších věcí, na detoxikaci jater. V článku 3 recepty na detoxikační raw polévky, naleznete inspiraci k „vaření“ s mnoha játrům prospěšnými ingrediencemi, včetně avokáda, které navíc skvěle chutnají. 7) Jablka jablka2Pektin je přírodní vláknina obsažená v jablkách a vláknina na sebe váže uvolněné toxiny, které odvádí z těla pryč. Jablka jsou také plná vitamínů, které posilují naše tělo a dodávají vše potřebné k léčbě. Jak se říká: „Jablko denně udrží lékaře dál od těla.“ a je to pravda. Chcete-li si střihnout uzdravující šťávu z jablek, tak vám moc doporučuji recept z článku Čistící šťáva proti infekcím a únavě. Stejně skvěle funguje i jablečný ocet a nápoje z něj, jako například Elixír na rozpohybování metabolismu. 8) Olivový olej Když olivový olej, tak jen extra virgin – lisovaný za studena, velmi kvalitní a v tmavé dóze. Jen takový má schopnost pomoci játrům tím, že poskytne tělu lipidovou základnu, která nasaje/naváže škodlivé toxiny. Podrobné informace o tomto zázraku naleznete v článku Recepty na použití olivového oleje v lidovém léčitelství a na krásu. V článku Jak se zbavit písku a ledvinových kamenů přirozeně za 6 dní, naleznete recept s použitím olivového oleje, který velmi dobře funguje. 9) Citrony a limety citron2Šťáva z půlky citronu v teplé vodě hned po ránu je starodávný způsob rozpohybování metabolismu a očisty těla, což působí jako skvělý budíček pro játra. Kyselost citronů spouští nervové a hormonální aktivace do jater a trávicího systému. Velmi užitečné pro ty, kteří trpí pomalou činností střev. Skvělé nápoje na detoxikaci naleznete v článku Jednoduchý nápoj na chřipku a nachlazení, který se velmi hodí i pro detoxikaci jater. Dále Kůra na podporu metabolismu a detoxikaci, Štáva na vyčištění tlustého střeva, zažívací potíže a hubnutí, 10) Kurkuma Tento kořen je vskutku zázračný. Z jeho nespočtu benefitů pro naše těla jmenujme například jeho silnou protizánětlivost, pomáhá eliminovat narušení vašich buněk, je skvělý pro kůži, zuby i vlasy, je nabušený živinami, které pomáhají vašemu tělu bojovat proti odumírání buněk a udržuje vaši vnitřní integritu těla. Určitě vám doporučuji koupit si čerstvý kořen, který je již v obchodech k dostání. Já se s jeho pomocí například vyhnula braní antibiotik na zánět močového měchýře a uzdravila se jím přírodně za pár dní. Doporučuji ho konzumovat vždy s troškou černého pepře a olivovým nebo jiným za studena lisovaným olejem. Je to nutné pro správné vstřebání všech jeho účinných látek do těla. Blahodárné recepty s kurkumou naleznete v článcích Recept na přírodní antibiotikum a Protizánětlivé smoothie s kurkumou. Je mnoho dalších potravin, které se starají o dobrou funkci jater a o naši energii. Z vlastní zkušenosti doporučuji konzumovat potraviny v co nejčistší kvalitě – domácí, farmářské, bio – ty obsahují nejvíce vitamínů a nejméně škodlivých toxinů, které játra poškozují. Podrobnější informace o tom, jak se dobře starat o svá játra naleznete v článcích Játra – největší detoxikační orgán Očista jater a Ostropestřec mariánský

Více se dočtete slunecnyzivot.cz/2016/02/10-potravin-ktere-cisti-a-posiluji-jatra/ © Slunečný život

 

 Meditační terapie ♥ Léčení rodové linie žen ♥ 

 


http://www.badatel.net/13-jednoduchych-jogovych-pozicii-ktore-vam-pomozu-vyplavit-stresove-hormony-z-tela/


Proč oduševnělý člověk nemůže najít protějšek

Čím je člověk oduševnělejší, tím je pro něj těžší najít někoho, kdo s ním chce být ve vztahu. Může absolvovat spoustu schůzek, ale v určitém bodě pro něj nebude možné vztah posunout dále, hlavně kvůli hloubce smýšlení protějšku. Ne každý je dost silný na to, aby zvládl žít s oduševnělým partnerem. Zde jsou důvody.


 

 

Pokládá hluboké otázky

Bude zkoumat život partnera/partnerky do hloubky a ptát se na otázky, na něž možná nebude připraven odpovídat. Možná už na prvním rande půjde hlouběji a položí osobní a filozofické otázky – mělká konverzace takového člověka nebaví.

Je upřímný

Někdy až příliš upřímný – často zcela přímočarý. Oduševnělý člověk bere svou integritu vážně a jedna z věcí, ve kterou věří, je upřímnost. Pokud se jej na cokoliv zeptáte, řekne vám pravdu a totéž očekává od vás.

Ví, co chce

Nebo koho chce. Okamžitě ví, jestli se mu/jí líbíte a nepotřebuje se dále scházet nebo zkoušet další možnosti, aby se ujistil(a) o svých pocitech. Jejich srdce bije pouze pro malou hrstku lidí a ty pozná okamžitě.

Chce hluboký vztah

Chce dlouhé konverzace o životě, chce poslouchat příběhy z minulosti partnera/partnerky, chce porozumět vaší bolesti a chce váš život obohatit. Chce skutečný vztah, který není jen o zábavě a výše zmíněné plytké konverzaci.

Nebojí se intimity

Nebojí se riskovat, že bude v průběhu sbližování raněn(a). Ví, že nepřijde o svou svobodu a nestane se tím zranitelnější. Oduševnělost a intimita kráčejí ruku v ruce a bude si vždy vážit krásy intimity ve vztahu, že některé věci zůstanou jen čistě mezi vámi a nebudete to sdílet se svými kamarády či kamarádkami.

Vidí skrze a do vás

Vidí, kým skutečně jste, co je ve vás uvnitř a co vás činí zranitelným. Pokud z vás něco pozná nebo vyčte, řekne vám to. I kdyby vám to mělo být nepříjemné, chce, abyste věděl(a), že vám rozumí, a že si před ní(m) nemusíte na nic hrát.

Je intenzivní

Může vás trochu zastrašovat, protože vše prožívá velmi intenzívně. Emoce těchto lidí jsou intenzívní a stejně tak i jejich myšlenky. Nikdy nebudou lhostejní k věcem, na kterých jim záleží. Ne každý je dost silný na to, aby tuto intenzivnost a hluboké smýšlení zvládl.​

 

Oduševnělá žena umí milovat jen hluboce

Pokud muž nebude takovou ženu milovat hluboce, prostě jednoduše odejde. Neví, jak pouze neformálně chodit nebo být kamarádka s někým, koho skutečně miluje. Oduševnělá žena velmi rychle pozná, když jí někdo nemůže vyjít vstříc a pomalu se odpojí od kohokoli, kdo jí není schopný dát tak hlubokou lásku, jakou hledá.

 

Oduševnělý muž na vás nepočká kvůli vašemu váhání

Nebude čekat, až si to jeho partnerka vyjasní, a sledovat její váhání, když neví, pro jakého muže se rozhodnout. Je silný a vášnivý. Nebude tak plýtvat emocemi kvůli někomu, kdo nedocení jejich hloubku. Jelikož hledá zvláštní druh lásky, plnou oddanosti a věrnosti, což se mu nemusí podařit, proto se hlubokomyslný muž nebojí zůstat sám.


ZDROJ: http://www.energiezivota.com/skryte-moudrosti/607-proc-odusevnely-clovek-nemuze-najit-protejsek

-------------------------------------------------------------------------------

 

Jak zrychlit metabolismus i po 35-ce? Díky těmto radám se vám to podaří

Po 35- když je náš metabolismus pomalejší, je to skutečnost, které se nevyhneme. Je to prokázáno i lékaři. Neznamená to však, že musíme zapomenout na pěknou postavu, krásné křivky a pěknou pokožku. Málokdo ví, že proces stárnutí začíná v endokrinním systému.

Narušený endokrinní systém

Toto vyvolává jednu otázku. Dá se něco udělat proto, abychom zajistili produktivní funkci žláz s vnitřní sekrecí a tím si prodloužit mládí? Odpověď zní, ano dá. Každý z nás může zlepšit endokrinní systém a dokonce si to nevyžaduje ani velké finanční výdaje nebo nějakou fyzickou námahu.
zlazy1 
Vše, co musíte udělat je správně se stravovat a více se hýbat, protože hlavním odběratelům kalorií v těle je právě svalová tkáň. Vyzkoušejte delší procházky, jógu, dlouhé procházky nebo jen jděte více po schodech.
zlazy2 
Hlavním faktorem, který ovlivňuje fungování žláz s vnitřní sekrecí je jídlo. Je třeba doplnit užitečné látky ve stravě a tím i pozitivně ovlivnit fungování žláz, například štítné žlázy.
Nezapomeňte, že v případě, že endokrinní systém bude fungovat jako hodinky, nebudete mít problémy ani s nadváhou. Jak tedy na správnou výživu?

štítná žláza

Tato žláza má silný vliv na celé tělo. Při porušení štítné žlázy člověk cítí únavu a apatii. V důsledku toho ztratí i chuť na milování s opačným pohlavím. Porucha štítné žlázy může také způsobit výskyt symptomů předčasného stárnutí v relativně krátkém časovém období.
Aby se předešlo těmto důsledkům, je nutné doplnit zásobu jódu v těle. Také, pro normální fungování štítné žlázy důležité vitamíny B, C a tyrosin – speciální aminokyselina, která se podílí na budování proteinu.
zlazy3 
Hlavním zdrojem jódu jsou mořské plody, rajčata, ředkvičky a řepa. S vitamíny vám pomohou i ovesné vločky, chřest, fazole, brambory a pivní kvasnice.

pohlavní žlázy

U žen jsou to tedy vaječníky a u mužů varlata. Nedostatek vitaminů může mít negativní dopad na fungování pohlavních žláz. Nepříjemná zpráva pro milovníky půstu: přísná dieta a potravinové omezení často vedou k zániku sexuální touhy.


Pro produktivní práci pohlavních žláz jsou potřebné vitamíny A, C, E a vitaminy skupiny B Nejlepšími zdroji vitamínu A jsou olej z tresčích jater, brambory, pečeně, zelí, rajčata. zlazy4 
Přidejte k tomu i zásoby vitamínu C, přičemž pomohou černý rybíz, citrony, pomeranče a kapusta.Vitamín E můžete získat z pšeničných klíčků, salátu a vaječných žloutků.

nadledvinky

Často také nazývané jako tzv. žlázy konfrontace nebo také tajné, které dodávají tělu příliv vitality a energie.
zlazy5 
Hormony nadledvinek aktivně podporují metabolismus a mají i pozitivní vliv na sexuální život a výkon svalů. Pro správné fungování těchto žláz jsou potřebné potraviny s vysokým obsahem vitamínů A, C a E.

příštítná tělíska

Poruchy příštítných tělísek jsou doprovázeny příznaky jako je nekontrolovaný hněv a podrážděnost. Aby se zabránilo problémům s nervovým systémem, je nutné doplnit vitamin D.
zlazy6 
Žloutek a rybí olej – to jsou ty nejlepší doplňky každodenní stravy pro ty, kteří trpí dysfunkcí příštítných tělísek.

slinivka

Provádí exokrinní a endokrinní funkce. Slinivka je hlavní zdroj enzymů a zajišťuje úspěšné štěpení bílkovin, tuků a sacharidů. Vzhledem k uvolnění inzulinu a glukagonu do krevního oběhu, slinivka je schopen regulovat metabolismus sacharidů.
zlazy7
Poruchy slinivky mohou vést ke vzniku onemocnění, jako je diabetes.Vynikajúcou prevencí pankreatických onemocnění budou potraviny s vysokým obsahem vitamínů B, cystinu a kyseliny glutamové.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychologický test: V podvedomí nájdete odpoveď na to, čo vás trápi!

Vezmite si pero a papier, pohodlne sa usaďte v tichu a vydajte sa na cestu do vlastného vnútra. Možno budete prekvapený z toho, čo objavíte.

Cesta lesom

 1. Predstavte si, že prechádzate krásnym lesom. Slnko prebleskuje pomedzi stromy, pod nohami cítite mäkký mach. Snažte sa predstaviť si svoju cestu čo najživšie a odpovedzte si na tieto otázky.Kto ide s vami?
 2. Ako tak prechádzate lesom, narazíte na zviera. Aké zviera to je?
 3. Miniete zviera. Čo to zviera robí?
 4. Idete hlbšie do lesa a prídete na čistinku. Stojí tam dom. Aký je veľký? Je oplotený?
 5. Prídete ku dverám a nahliadnete dovnútra. Vidíte stôl. Čo na ňom leží?
 6. Dokončíte prehliadku domu. Je tu veľká záhrada s trávnikom a uprostred trávnika leží nádoba. Z čoho je vyrobená? Čo s ňou urobíte?
 7. Na konci záhrady je vodná plocha. Čo to je? Jazero, rieka, rybník?
 8. Musíte prekonať túto vodu, aby ste sa mohli vrátiť. Ako veľmi sa pritom zamočíte?
Zdroj: Thinkstockphotos

Symbolický výklad cesty

 1. Osoba, s ktorou idete, je najdôležitejšia vo vašom živote.
 2. Zviera, ktoré stretnete, symbolizuje veľkosť a vážnosť vašich problémov.
 3. Ak zviera zaútočí, ste pod tlakom, ak je pokojné, vaše problémy sú skôr stále, chronické.
 4. Veľkosť domu je úmerná vašim ambíciám. Ak dom nie je oplotený, znamená to, že ste prístupný rôznym variantom riešenia.
 5. Ak na stole vidíte iné veci ako jedlo, kvetiny a okolo neho niečo iné ako ľudí, znamená to, že máte nejaké nevyriešené traumy. Predmety ich charakterizujú.
 6. Odolnosť nádoby symbolizuje pevnosť vzťahu k osobe, ktorá vás sprevádza. To, čo s pohárom urobíte, popisuje váš vzťah k nej.
 7. Veľkosť vodnej plochy znamená veľkosť a povahu vašej sexuality.
 8. To, do akej miery ste sa zamočili, ukazuje, ako veľmi je pre vás sex dôležitý. Ak ste sa napríklad len prebrodili cez potok, môže to znamenať, že sex vo vašom živote nehrá hlavnú rolu a dávate prednosť riešeniu iných problémov.
Podobné vychádzky po vlastných potlačených pocitoch si môžete dopriať častejšie. Pomôžu vám nielen sa zorientovať v situácii, ale pomáhajú aj nájsť riešenie, ktoré síce podvedome tušíte, ale v „bdelom“ stave si ho nechcete pripustiť alebo ho jednoducho nevidíte.
Naše tělo o nás řekne vše

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Vás například právě píchá v boku, nebo máte stále bolavá ramena? Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vaše kyčle nejsou to, co bývaly a možná vás čeká nepříjemná operace?
V moderní době se asi dost často setkáváte s názory, že nic se neděje jen tak. Nic není bez příčiny a všechno má svůj důvod. Kde ovšem tento důvod hledat? Jak máte přijít na to, proč?
V první řadě si musíme uvědomit, že naše těla jsou téměř dokonalé stroje. Pokud si naše tělo zjednodušíme a představíme si jej jako motor, víme, že pokud se o něj budeme dobře starat, velmi pravděpodobně nám bude dobře sloužit.
Pokud však budeme dělat věci, které ho nadměrně zatěžují a nebudeme dodržovat jisté zásady, je možné, že i sebelepší a sebekvalitnější motor po čase začne mít poruchy. Motor a stejně tak i naše tělo není stroj úplně jednoduchý a každá jejich součást prožívá určitou zátěž. Pokud je některá z jeho součástí zatěžována příliš, stane se, že slabší článek to nevydrží a dojde k problémům.
To samé se děje s našimi těly.
Jakmile do těla nebudeme dávat kvalitní palivo a nebudeme jej “mazat” správnými přísadami, je vysoce pravděpodobné, že to také jednoho dne nějaká jeho součást vzdá.
V moderní době spousta z nás přechází na zdravou stravu a snaží se žít zdravější a aktivnější život. To je naprosto skvělé a téměř dokonalé.
Ovšem pouze téměř.
I pokud budeme například dieselovému motoru dávat kvalitní palivo a mazání a přitom jej budeme stresovat nesprávným druhem jízdy ve studeném stavu, výsledek bude pravděpodobně, možná o chvíli déle, stejný.
Začínám mít teď trochu pocit, že “dělám” do automobilového průmyslu, ale to nevadí. Snažím se trochu ilustrovat danou situaci.
Pokud tedy dodržujeme zdravý životní styl, vyvíjíme aktivitu, je to super. Ovšem, v našem životě se, ať chceme a nebo nechceme, dějí jisté věci. Zažíváme události všedních dní, prožíváme radosti, lásky, trápení, bolesti, traumata a kdo ví co všechno.
To je věc, kterou nezměníme, pokud chceme ze života něco mít. Jenže je tu jistý problém s těmi negativními věcmi. Většina z nás je totiž naučena, že nad věcmi dost přemýšlí. Většinou nejvíce nepřemýšlíme nad těmi dobrými, ale spíš nad těmi špatnými.
Nějakým způsobem o věcech přemýšlíme na základě toho, co jsme se v naučili, jaké myšlenkové pochody a přesvědčení o událostech jsme si vytvořili.
To jak my o věcích přemýšlíme ovlivňuje také to, jak je potom vnímáme. Jakmile však o věcech nepřemýšlíme úplně dobře, naše vnímání věcí pro nás a také zejména pro naše tělo nebude dobré.
I přesto, že jsme každý svým způsobem jiný, jsme stroje vytvořené podle nějakého modelu a také jsme samo-učící. Proto se nám stává, že jsme schopni přebrat do našeho života a projevit do našeho bytí i fyzické neduhy a problémy například našich rodičů.
Je to přece naprosto normální, že některé věci jsou dědičné. Nebo nejsou?
Postupem času a s přibývajícími studiemi a alternativními metodami výzkumu se tak nějak začíná přicházet na to, že s tou dědičností to zase nebude až tak horké. Někteří vědci tvrdí, že geny jsou jen jakýsi “nástřel”, že není úplně nezbytně nutné, aby na základě rodových dispozic bylo nutné počítat s tím, že my, nebo například naše děti, zdědí zdravotní problémy svých rodičů. A i kdyby tomu tak skutečně bylo a naše geny byly i od základu špatné, někteří vědci věří a nyní dokazují, že i špatné geny se mohou opravit.
V tomto směru bych vám tedy doporučoval, zachovat si otevřenou mysl a podívat se se mnou dál do útrob tohoto článku.
Emoce a nemoce
Spíš než nemoci a neduhy totiž dědíme něco úplně jiného. Dědíme tedy není vůbec přesné slovo v tomto případě. My nedědíme. My se učíme a to dobré, ale i špatné věci. Naše vnímání se také vyvíjí. Učíme se od svých rodičů, blízkých osob, kamarádů, učitelů, téměř kohokoli, s kým přijdeme do styku. Něco si necháme, něco zapomeneme, ale v našem myšlení se utvoří dominantní vzorce myšlení a podle těch ve většině případů fungujeme celý zbývající život.
Stres je: reakcí našeho těla na naše vnímání.
Jakmile se dostanete do pro vás stresové situace, vaše tělo začíná reagovat. Vaše orgány se začínají stahovat, nebo se stáhnou svaly okolo nervů v určitých oblastech a vy pocítíte nepříjemné pocity někde ve vašem těle. Naše tělo reprezentuje naše myšlenky, protože mezi myslí a tělem není žádná bariéra.Mysl a tělo jsou jedno.
Stres, obzvláště ten dlouhodobý, má za následek nadměrné zatěžování našeho organismu hormony a chemikáliemi (které do sebe nedostáváme jídlem), ale naše tělo je v tu chvíli jako had, který není imunní vůči vlastnímu jedu a neustále se kouše do ocasu…
Naše orgány, svaly, nervy jsou stimulovány naším mozkem a jemnými signály, které dostávají a vylučují tyto toxické látky do našeho organismu a musí v tuto chvíli nadměrně pracovat. A za pár let, bude natolik oslabený, že to prostě vzdá.
Ještě jednou nyní opakuji. Naše orgány jsou stimulovány naším mozkem… To znamená, že ať vám kdo chce, co chce říká, nejedná se o žádnou zablokovanou energii, nýbrž náš výtvor. To že tedy máte “v prdeli” žlučník, s největší pravděpodobností neznamená, že jste dostali ve výrobně špatný, ale spíš, že jste úspěšně vytvořili jeho poruchu jeho nadměrným zatížením a nedostatkem prostoru pro jeho rekonvalescenci a uzdravení.
Jakmile jsou v našem těle tedy přítomny určité hormony a orgány, či části těla nadměrně zatěžovány, nemají tyto příležitost, se uzdravit.
Přítomnost stresových hormonů totiž zabraňuje samouzdravujícím schopnostem našeho těla, aby mohly fungovat.
Jelikož inteligence, která nás vytvořila, měla asi velmi bujnou fantazii a toužila po rozmanitosti, dovolila nám v životě zakusit nepřeberné množství emocí, pro některé z nichž ani nemáme názvy, tak jim říkáme prostě pocity. Máme také nepřeberné množství možností, jak jednotlivé součásti našich těl “oddělat” a nebo také uzdravit.
Hlavní rozdíl mezi námi a již dříve zmiňovaným motorem totiž je, že my se skutečně dokážeme “vylízat” i z opravdu vážných poruch i v době, kdy motor by to už vzdal.
Mluvil jsem tedy ale o emocích. Emoce, myslím ty špatné, mají schopnost, se vážně podílet a zapříčiňovat újmy na našich orgánech. Jelikož jsme si však všichni podobní, fungují jisté zásady, jakým způsobem a kde se tyto emoce projevují.
Tyto zásady tedy platí pro naprostou většinu z nás a opravdu se nemusíte považovat za vyjímku a hledat rozdíly a možná se dokonce rozčilovat, že to tak není.
Je mnoho přístupů k diagnostice příčin problémů. U nás v ČR se můžete setkat například s psychosomatikou, etikoterapií, meta-medicínou a některými dalšími způsoby. Žádný z těchto způsobů se samozřejmě nemůže brát jako dogma, ale ve většině případů to sedí jak poklička na hrnec.
Diagnostika je super věc, pokud potřebujeme znát příčinu, ale pokud je s nám již něco v nepořádku, zejména potřebujeme nějaký kvalitní nástroj, kterým tuto situaci vyřešit. Naštěstí právě FasterEFT je jedním z nejlepších takových nástrojů a proto si jej tolik lidí již oblíbilo.
telo
Obrázek, který vám může o některých vašich fyzických problémech v mnohém napovědět. Není zdaleka komplexní, ale seznámí vás s jistými centry na těle, kde se obecně projevují jisté druhy emocí a podle nich se bude snáz hledat vaše příčina.
Není sice vždy nutné, znát příčinu. Někdy prostě stačí, odstranit tento druh emocí, obtíže zmizí a naše tělo se začne uzdravovat. Někdy se to ale hodí.
Je tedy důležité vědět, že ať je to cokoli, co ve vašem životě není úplně v pořádku po emoční stránce a i kdybyste o tom ani nevěděli, vaše tělo vám to prozradí.
Podívejte se tedy na to, která část vašeho těla by potřebovala revizi a co by to s vysokou pravděpodobností mohlo zapříčinit. Jakmile naleznete emoce, které se vztahují k vašemu problému, udělejte si seznam událostí a vzpomínek od nejrannějších po ty poslední a použijte to, co jste se naučili a vaše tělo se dá brzy do pořádku.

 Feng - Šuej v našem životě
Feng-šuej a barvy

Barvy zrcadlí tu kterou náladu, silně působí na naše okolí a potažmo na naše zdraví. Prostřednictvím barev můžeme mít pořád sluníčko nebo také i zataženo... Barvy můžeme kombinovat, tedy doplňovat, posilovat, překrývat jejich účinky. Můžeme jimi docílit velmi pozitivního, podpořivého a povzbudivého efektu.

Barvy a živly


K živlu VODA patří plynoucí černá, modrá nebo také i absence barvy


Ve správném poměru tyto barvy vedou ke zdokonalení člověka, v nadbytku naopak vyvolávají depresivní prostředí, může pak scházet i fyzická energie. Do bytu je vhodné v těchto barvách volit doplňky ke zdůraznění detailů - například kraj nebo rám obrazu. Modrá je též barvou komunikace, ale hodně záleží na odstínu, který by měl být spíše světlejší a jasnější.

Modrá je také barva emocí, proto se nedoporučuje citlivým lidem. Kdo má velký apetit, měl by volit talíř v modré barvě, protože ta jeho apetit podrží na uzdě.

K živlu DŘEVO náleží barva zelená, a to zelená svěží, která reprezentuje růst, jdoucí nahoru


Velmi vhodnými jsou stálozelené rostliny, které rostou zpříma vzhůru. Světlejší zelená je také barva aktivity, vitality, má regenerační účinek na organismus a zotavuje po namáhavém pracovním výkonu. Zelená barva stimuluje růst kostí, dobré držení těla, silně léčí játra a močový měchýř, povzbuzuje trávení. Nadbytek zelené kromě rostlin však může působit na nadbytečný idealismus.

K živlu OHEŇ náleží barva červená


Je to aktivní, stimulující a pulsující barva.

Při nadměrném používání může červené barva vyvolávat agresivitu, migrény, netrpělivost, neklid. Ve správném poměru povzbuzuje vášeň a sexualitu. Je to také společenská barva, která vytváří náladu a zanechává dojem. Má-li člověk problém s nadváhou, bylo by vhodné vyvarovat se mít kuchyň nebo jídelnu v červeném či oranžovém tónu, protože tyto barvy podporují chuť k jídlu. Naproti tomu například přidání červeného chilli do jídla urychluje trávení, ale také zpomaluje hojení ran a vředů. V bytě je vhodné v červené barvě volit doplňky ve formě svíček, krytů lamp, polštářků, koberečků, ubrousků, atd.

K živlu ZEMĚ patří barva žlutá


Je to barva inspirující, vedoucí ke společenskému uplatnění, aktivuje introvertní lidi. V evropském pojetí je spojená se žárlivostí.

Je to barva sluníčka, dodává radost a teplo. Má pozitivní a povzbuzující účinek, podněcuje k pracovnímu výkonu. Žlutá barva je dobrým pomocníkem proti nechuti k práci a proti únavě. Pokud si přejete mít děťátko, použijte ložní povlečení, polštáře či prostěradlo ve žluté barvě.

K živlu KOV náleží barvy odstínů kovových jako bílá, šedá, stříbrná, zlatá, měděná

Bílá je barvou čistoty a kultivovanosti, také barvou nevinnosti, rezervovanosti. Zdůrazňuje existenci světla. Hodně oslňuje a působí namáhavě na oči. Šedá je barvou dokonalé neutrality, také barvou opatrnosti a ochoty ke kompromisům. Stříbrná šedá je jako stříbrný paprsek světla či očekávané naděje. Zlatá, stříbrná a měděná dává pocit lesku, hojnosti. Také tyto kovové odstíny dělají cokoliv hodnotné, drahocenné a žádoucí. Vhodné je volit doplňky kruhového tvaru z kovu, doplnit zrcadla.
Barevné vybavení bytu může silně působit na naše nálady a také na naše zdraví. Barvy v nás vyvolávají pocity, emoce, nalaďují nás na frekvence, které se přenáší do našich životů. Je proto nutné správně a cílevědomě volit barevné sladění v bytě, kanceláři, obchodech, restauracích, úřadech, abychom dosáhli požadovaného účinku na všechny přítomné.

Vylepšení vlastního života metodou Pa-Kua

Jedním z pozoruhodných prostředků Feng-Šuej je tzv. Schéma Pa-Kua. S jeho pomocí můžeme jednak posoudit jak plný a harmonický život vedeme, jednak můžeme aktivně nastartovat změny v našem životě v oblastech, které byly dosud problematické, nedostatečné nebo jsou dokonce zdrojem zdravotních potíží. Schéma Pa-Kua lze použít pro libovolný prostor, který nás obklopuje - byt, pozemek, jednotlivé místnosti, ale i např. pro plochu pracovního stolu. Všechny tyto prostory jsou pro nás jakýmsi mikrokosmem, kde se zobrazuje základních 9 životních oblastí, které představují naše vlastní životní hodnoty.
V praxi se mi osvědčilo aplikovat tuto metodu především pro jednotlivé místnosti, mnohem méně pro půdorys celého bytu, neboť naprostá většina šetřených bytů jednoduše nemá to štěstí, aby měla ložnici, jídelnu či obývací pokoj ve vhodném sektoru partnerství, místo toho zde mají např. koupelnu, WC, šatnu apod. Tito lidé nemusejí v těchto případech naříkat na "nepřízeň osudu", a to hned ze 2 dobrých důvodů: předně cítím, že větší sílu a přednost má v případě partnerství směrový sektor bytu JZ, jenž patří svou energií ženám a rodinné harmonii, zde by bylo dobře symbolicky pěstovat a rozvíjet oblast partnerských vztahů, a potom - v bytě bývá obvykle více místností a všechny tyto lze symbolickým umístěním vhodných předmětů a dekorací kultivovat. Jedná se při tom o vědomou komunikaci s univerzálními silami prostřednictvím předmětů hmotného světa.
Schéma Pa-Kua se aplikuje v každé místnosti velmi jednoduše takto:
· Postavíme se uvnitř místnosti zády ke vstupním dveřím. Pokud je v místnosti více dveří, je potřeba vysledovat vlastním používáním ty, které jsou nejvíce frekventované, k těmto se postavíme zády.
· Každou stěnu dané místnosti si opticky rozdělíme na 3 třetiny, čímž vznikne celkem 9 sektorů. U čtvercových a obdélníkových místností vznikne 9 čtverců nebo obdélníků, u nepravidelných místností vzniknou různé lichoběžníky nebo trojúhelníky.
· Pokud některý se sektorů v místnosti schází nebo jsou v něm odpady do kanalizace, komíny apod., dá se soudit, že daná oblast je v životě problémová, zvláště jestliže se tento jev opakuje v bytě i v dalších místnostech. Je hodně obtížné být např. úspěšným podnikatelem v prostorách, kde chybí sektor bohatství.
· Schéma Pa-Kua přiložíme na půdorys místnosti a sledujeme své zájmové oblasti života.
· Nyní můžeme sami ohodnotit, v jakém stavu máme např. oblast bohatství, partnerství nebo vztahy s rodiči, jestli máme ve svém životě nějaké představy o svých životních cílech apod. Veškeré předměty v jednotlivých sektorech vypovídají vnímavému pozorovateli jasnou (symbolickou) řečí informace, které lidé běžně nahlas neříkají, naopak je celá léta hluboko skrývají v sobě. Z jednotlivých předmětů, uložených v každém sektoru, lze číst jako v knize např. o skrytých představách lidí o partnerovi, o současném stavu partnerství, ale také o lidských slabostech jako je např. touha vlastnit partnera (oblíbené předměty jako je hmyz zalitý v pryskyřici, odrátované kamínky apod.). Tyto informace jsou dokonale všude, a to i v úplných drobnostech; skvělým materiálem jsou např. tituly knih, pokud je v daném sektoru knihovna, květiny a jejich stav (sledujte jak se mění, v prostředí nelásky chřadnou), obrázky na stěně. O suchých květinách již byla řeč, tyto jsou v tomto systému hodně nevhodné, neboť představují energii stagnace, minulosti a nevyhnutelného zániku. Ve které z 9-ti uvedených životních oblastí bychom si přáli stagnaci nebo zánik?
Otázkou je, jaké předměty a dekorace by měly jednotlivé sektory reprezentovat, aby byly jednotlivé místnosti v harmonii, potažmo v jednotě s vyšším řádem našeho bytí. Obecně lze navrhnout následující rozmístění:
Uprostřed stěny, kterou máme za zády, je Začátek, kariéra - zde by měly být předměty a dekorace související se životní (byt) nebo pracovní dráhou (pracoviště), vhodný je obraz řeky, akvárium, vodní fontána.
Vlevo je Vědění - vhodné místo pro knihovnu, případně obrazy nebo plakáty s tématikou poznání.
Vpravo je sektor Nápomocných přátel - místo pro duchovní vůdce nebo jiné autority (náboženské symboly, státníci hodní úcty). V neobytných místnostech domácí pomocníci (např. vysavač). Tento sektor je zvláště vhodný pro dočasné umístění nemocného člověka, v léčitelských prostorách pro terapeutické lůžko.
Vlevo uprostřed místnosti je Minulost - vhodné sbírky starých fotek, vzpomínky na rodiče, v pracovním prostoru minulost firmy.
Vpravo uprostřed je Budoucnost - obrázky symbolizující budoucnost rodiny či jednotlivce podle toho, kterou místnost hodnotíme (osobní budoucnost je ve vlastním pokoji, společná rodinná budoucnost je ve společném např. obývacím pokoji). Tento sektor je dále vhodný pro fotky dětí, jejich ruční práce. Ve firmě by se zde měly umísťovat budoucí plány a aktivity firmy.
Střed - měl by zůstat volný, čistý - symbolizuje zdraví a vitalitu, rodinné štěstí.
Vzadu vlevo je Bohatství - místo vhodné pro dražší předměty, zlatá barva, mince, bohatě kvetoucí rostliny, vhodná je také např. rostlina tlustice, pokladnička či truhla u náročnějších. Hodně se zlepšil stav podnikání jednoho známého po té, co jsme z jeho sektoru Bohatství odstranili obrovskou vázu suchých zaprášených květin.
Uprostřed stěny před námi jsou Cíle - osobní cíle jednotlivých osob ve jejich místnostech, ve společných místnostech jde o symboliku kam celá rodina směřuje. Např. má-li rodina společnou vizi o chaloupce v horách, potom vhodnou dekorací je zde obraz podobné chaloupky, případně menší prostorový model.
Vzadu vpravo je Partnerství - vhodné místo pro symboliku partnerských vztahů, měly by zde být párové dekorace (např. 2 květiny, 2 ptáci atd), společný obraz, květiny s listy tvaru srdce, růženíny, solná lampa apod., určitě zde nepřechovávat pracovní materiály.
Obdobně se se schématem Pa-Kua pracuje na ploše vlastního pracovního stolu, také zde jsou sektory minulosti (přečtená pošta), budoucnosti (připravená práce), bohatství (obvykle počítač), partnerství (telefon, seznam partnerů, jejich vizitky), cíle (pracovní kalendář), atd. Střed stolu je dobře ponechávat volný, také zde symbolizuje zdraví a vitalitu. Pořádek a celé uspořádání pracovního stolu, stejně jako všechny ostatní prostory člověka, vypovídají množství informací o jeho životě, cílech, vztazích a dalších oblastech jeho života.
Pro bližší ilustraci uvedu několik symbolů partnerského nesouladu v šetřených domácnostech, tj. předmětů a dekorací zjištěných v sektoru Partnerství v různých místnostech:
· Suché, ale i osýchající květiny - stagnace, nezájem
· Výraznější sólo kus čehokoliv (např. soška, dokonce se podobající jednomu z partnerů) - egoismus, sebestřednost
· Nepořádek, prach - lhostejnost, nezájem
· Pracovní věci - upřednostňování práce před vztahy
· Holé stěny, žádné dekorace - žádný partner, žádné vztahy
· Dva příbuzné předměty nestejné velikosti - vládnutí, převaha nad partnerem, přezírání
· Předměty v kleci, odrátované, zalité, v láhvi apod. - vlastnění partnera
· Lednička, mraznička - ochlazování ve vztazích
· Zbraně, ostré předměty, kaktusy - zápas, boj o moc, obrana jednoho před druhým
Naproti tomu lze tento sektor Partnerství, samozřejmě v případě zájmu obou, upravit tak aby vyhovoval jejich společné představě o partnerství, doporučit lze vkusné párové dekorace, solnou lampu, obrázky pohody, krásy a lásky, v ložnici lze sáhnout i k tantrickým či kamasutrovým obrazovým lekcím, vlastní kout ložnice v sektoru Partnerství je vhodné i barevně odlišit např. malbou do růžova.

Harmonizace pomocí obrazů

Do oblastí, které souvisí se stanovenými cíly, umístíte obraz, který se vám líbí. Zpravidla je jedno místo, kde bude obraz nejvíce působit. Při hledání toho nejlepšího místa se nechte vést intuicí. Následující podrobný popis vysvětluje, které prvky, barvy a symboly oblast podporují a také naopak ty, které působí oslabujícím nebo až ničivým účinkem. Prvek, který je zde doma a který posiluje tuto oblast, má zde převažovat. Čchi bude přebírat informaci těchto barev, symbolů a tvarů a svým působením bude kladně ovlivňovat všechny lidi se zde zdržující. Prvky oslabující a ničící se snažíme z této oblasti odstranit.

Kariéra, povolání, životní cesta


Průběh života a spokojenost se zaměstnáním, ve kterém máte svou práci, kterou chcete dělat. Je důležité, jak se cítíte bezpečně ve člunu na řece života - zda se rozbíjíte mezi útesy nebo hladce prokluzujete mezi skalisky.
Číslo 1, sever
Prvek vody - modrá, černá.
Kov posiluje - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Dřevo vyčerpává - zelená.
Země ničí - žlutá, hnědá.
Posílení přítomnosti Vody fontánkami, obrazy s mořem, rybníkem nebo vodním tokem, obrazy a předměty, které upomínají symbolicky na budoucnost, kariéru a pokrok, motivy zobrazující touhy a nejtajnější přání.

Manželství, partnerství, vztahy


Všechny druhy vztahů jsou důležité - od těch s partnerem až po ty v zaměstnání. Vyjadřují bohatost společenského života a to, jakou důležitost přisuzujete mezilidským vztahům.
Číslo 2, jihozápad
Prvek země - žlutá, hnědá.
Oheň posiluje - červená, vínová.
Kov vyčerpává - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Dřevo ničí - zelená.
Posílení prvkem Země, vyjádření otevřenosti a přívětivosti pomocí dvou kusů křesel oblých a jemných tvarů, obrazy s motivy krajiny, dvě květiny nebo červené svíčky, společné fotografie.

Předci, rodina, zdraví, tradice, kontinuita, minulost


Vztahy se staršími - rodiči, učitelem, nadřízeným, vztah ke svým předkům a autoritě. Tato oblast také souvisí s našim zdravím.
Číslo 3, východ
Prvek dřeva - zelená.
Voda posiluje - modrá, černá.
Oheň vyčerpává - červená, vínová.
Kov ničí - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Posílení pořádkem, kdy se zbavíte starých a nepotřebných předmětů, což povzbudí vaši budoucnost. Jste-li konfliktní, vytvořte toto pole tiché. Hodí se předměty a nábytek ze dřeva, obraz a plakáty a motivy rostlin a lesů.

Bohatství, prosperita, hojnost


Dostatek všeho, co potřebujete ve svém životě - dostatek materiálních a duchovních statků. Jak umíte vycházet se svými penězi nebo zda vás pronásledují dluhy. Důležitý je pocit štěstí a naplnění materiálních potřeb a zda máte všeho tolik, kolik potřebujete.
Číslo 4, jihovýchod
Prvek dřeva - zelená.
Voda posiluje - modrá, černá.
Oheň vyčerpává - červená, vínová.
Kov ničí - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Posílení symboly, které podporují Dřevo - obraz vody, akvárium, symboly celistvosti a blahobytu, dostatek světla, štíhlé vzhůru rostoucí rostlinky.

Taj-čchi, zdraví, jednota, střed


Zde je centrum Pa-Kua, kde je zdraví a to zastupuje vnitřní rovnováhu a stabilitu. Zde dochází ke shromažďování a přerozdělování energie. Souvisí s hlubokou jednotou, pořádkem a čistotou, která ovlivňuje všech 8 ostatních polí místnosti a zvláště pak zdraví.
Číslo 5, střed
Posílení je volným prostorem, který ve středu místnosti uchováte. Aby energie dobře proudila, neměl by zde být nepořádek, nábytek či jiné překážky. Rozdělování energie lze harmonizovat křišťálovým lustrem nebo koulí, spirálou, kobercem se vzorem mající kruhový střed dále pak předměty podporující prvek země.

Nápomocné osoby, přátelé, cestování

Jedná se o viditelnou nebo neviditelnou podporu, které se vám dostává. Obsahuje nejen pomoc od přátel a ostatních lidí, ale zahrnuje i to, jak sami jste ochotni pomoci ostatním.
Číslo 6, severozápad
Prvek kovu - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Země posiluje - žlutá, hnědá.
Voda vyčerpává - modrá, černá.
Oheň ničí - červená, vínová.
Posílení pomocí kovových předmětů, symboly síly a mužnosti, ozdoby z křišťálu. Vhodný je také prvek Země (kámen, terakota, keramika), který posiluje energii prvku Kovu.

Děti, tvořivost, zamilovanost, budoucnost

Tvořivost je obsažena ve vašich dětech, plánech a životních osudech. Důležitý je vztah k dětem a to, jak dokážete uskutečňovat své nápady a plány.
Číslo 7, západ
Prvek kovu - růžová, fialová, bordo.
Země posiluje - žlutá, hnědá.
Voda vyčerpává - modrá, černá.
Oheň ničí - červená, vínová.
Pole by nemělo být zaplněno nepořádkem - pokud uklidíte, rozproudí se tvořivost vašich myšlenek a nový pohyb podpoří inspiraci a tvorbu nápadů. Posílení je pomocí prvku Kovu a kovových oblých tvarů. Také prvek Země může podpořit vaše plány.

Moudrost, znalosti, meditace

Souvisí nejen s vnějšími znalostmi a diplomy, ale i s ochotou poznávat moudrost uvnitř sebe. Nepodceňujte potřebu klidu, který je opakem světského shonu a najděte si čas na nalezení vnitřního klidu a míru.
Číslo 8, severovýchod
Prvek země - žlutá, hnědá.
Oheň posiluje - červená, vínová.
Kov vyčerpává - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Dřevo ničí - zelená.
Svou vnitřní stabilitu posílíte umístěním pevného a stabilního nábytku do této oblasti. Hodí se tu hliněné květináče, skříně, vitríny, vázy a komody. Prvek Země lze posílit i uměleckými díly v barvě ohně. Zde je ideální místo pro pravidelnou meditaci nebo odpočinek.

Sláva, úspěch, uznání, cíl

Jak působíte na ostatní lidi, zda vyzařujete teplo, jasnost a porozumění svého vlastního života. Máte zdravou míru sebedůvěry a pro ostatní jste zdrojem inspirace.
Číslo 9, jih
Prvek ohně - červená, vínová.
Dřevo posiluje - zelená.
Země vyčerpává - žlutá, hnědá.
Voda ničí - modrá, černá.
Posílení prvkem Ohně v otevřeném krbu, svíčkami, vhodným osvětlením a uměleckými díly, z nichž vyzařuje silná inspirace. Hodí se i silné zdravé pokojové rostliny, zelené předměty a obrazy s přírodou.

Prevzaté z: http://lecive-obrazy.blog.cz/
 

Ako si sami urobiť lymfatickú masáž

 http://www.badatel.net/ako-si-sami-urobit-lymfaticku-masaz-usetrit-stovky-eur-za-masera/ 

 

4 pravidla pro dosažení čehokoliv na světě

Dívejte se na proces myšlení jako na vnitřní vizualizaci neomezenou materiálním světem. V myšlenkách se můžete pohybovat dopředu i dozadu. K tomu, abyste vstoupili do světa myšlení, nepotřebujete svých pět smyslů. Totéž děláte, když spíte.

Příčina a následek nejsou nutným předpokladem.
V myšlenkách si můžete vytvořit jakýkoli obraz a z takových obrazů se skládá váš život. Čtyři základní principy vám umožní využít této nehmotné sféry v materiální i duševní rovině:

1. Vaše činnost vychází z vašich představ

Veškeré naše chování je důsledkem našich myšlenek. Představujete-li si sami sebe jako neschopné a neustále tuto představu posilujete, nakonec se neschopnými stanete. Představte si, že chcete dát do auta šest kufrů a zjistíte, že máte místo jen na pět. Představa ve vaší mysli určí, kolik zavazadel si na cestu vezmete. Myslíte-li si, „budu se muset omezit na pět kufrů – víc se jich do auta nevejde“, pak to také uděláte. Když si však představíte, že si vezmete všech šest kufrů, budete vycházet z myšlenky: „Určitě je tam všechny dostanu. Jen se budu muset snažit pořádně je uložit.“ Považuji myšlenky za předměty, protože ovlivňují vaše chování stejně jako ostatní předměty – jako vaše auto, vaše zavazadla, mapy, množství benzinu nebo peněz, jako všechno ostatní v materiálním světě.

„Uvědomit si, že myšlenka je prvním krokem, vám pomůže pochopit pozitivní význam vizualizace.“

Představíte-li si, že získáte bohatství, soustředíte-li se na tuto představu ve své mysli, budete se ji snažit realizovat. Dovolíte jí, aby se stala převládající představou ve vašem duševním světě. Místo tří nebo čtyř telefonních hovorů denně jich uděláte patnáct. Budete šetřit část svého příjmu, což je důležitým krokem na cestě k bohatství. Budete přemýšlet o bohatství a obklopíte se lidmi, kteří posilují vaši představu. Budete studovat předměty, které se týkají vašeho životního poslání. Budete se neustále zdokonalovat. Budete vyhledávat lidi, kteří dosáhli úspěchů ve vašem oboru. Budete číst o lidech, kteří dosáhli úspěchu i přesto, že pocházeli z chudých poměrů. Celý váš život se bude točit kolem představy bohatství.

Je třeba se zamyslet také nad opačnou představou. Budete-li si představovat, že jste chudí, budete v každodenním životě vycházet z této představy. Obklopíte se chudými lidmi, budete číst o neúspěšných lidech, nebudete se pokoušet o nové věci a nebudete věřit v sebezdokonalení. Vaše chování bude vycházet z této představy. Budete věřit, že úspěšní lidé měli štěstí nebo že se dobře narodili. Budete přistupovat s nedůvěrou ke všemu, co by vám mohlo přinést bohatství.

Prakticky všechno, co děláte, je důsledkem vašich představ. Představte si, že nejste schopni postavit se před publikum, a schopni toho nebudete. Prostě se tomu budete vyhýbat a budete se považovat za ostýchavého člověka. Nesmělí lidé si neustále dělají nesmělé představy, a dokud
se nezačnou považovat za odvážné, budou z takových představ vycházet.


„Bez ohledu na okolnosti svého života jste autory svých představ.“
Své představy se vždycky budete snažit realizovat. Okolnosti vašeho života neurčují váš život; pouze ukazují, jaký druh představ jste si doposud vybírali. Ve všem, co v životě děláte, vycházíte ze svých představ. Zachováváte si v mysli určité představy, které jste si vybrali, a pak se jimi řídíte.

Nemůžete nic cítit, aniž nejdříve myslíte. Vaše chování je založeno na vašich pocitech, které jsou založeny na vašich myšlenkách. Takže chcete-li změnit své chování, musíte se snažit změnit své myšlení. Jakmile vaše myšlenky odpovídají tomu, čím opravdu chcete být, vhodné chování a pocity přicházejí automaticky. Věřte tomu, a uvidíte to!

2. Říkejte si, že všechno, co si představujete, již existuje

Vzpomeňte si na to, co Einstein říkal o čase! V lineárním světě čas neexistuje – čas je výmyslem člověka, který má omezenou představu a potřebu všechno škatulkovat. Nic takového jako čas opravdu neexistuje. Snažte se tomu uvěřit. Ve vesmíru, kde není žádný čas, všechno myslitelné již existuje. Kde jinde by to mohlo být? Myšlenky, které máte v hlavě, jsou již v materiálním světě. Nejsou v jiné sluneční soustavě ani v jiném vesmíru. Existují tady. Ale nestačí si něco představovat a pak jen čekat, že se to stane. Musíte si uvědomit, že realizace myšlenky závisí na vás. Vaším úkolem je převést myšlenku ze světa astrálního myšlení do světa materiálního.

Představte si, jak prodáváte pět milionů nějakých vynálezů, které jste vymyslili. Mohli byste si říci: „Jak tady ta představa již může být, když ty vynálezy ještě nebyly ani vyrobeny?“ Protože všechno, co si představujete, už existuje. Ale kdo bude vaše vynálezy kupovat? Kde je těch pět milionů lidí? Na jiné planetě? V jiné sluneční soustavě? Ovšemže ne. Ti lidé už žijí tady. Samozřejmě že je mnoho způsobů, jak myšlenky realizovat. Musíte vědět, jak svůj produkt vyrábět, distribuovat a dělat mu reklamu. Všechno ostatní už existuje v myšlení. Musíte jen spojit své myšlenky s myšlenkou druhých koupit si nějaký vynález; a to, co jste si představovali, se začne realizovat v materiálním světě.

Představte si, že uběhnete čtyřicetikilometrový maraton. Kde to uděláte? Právě tady! Ne v jiném světě, ale tady a teď. Když si bratři Wrightové představovali letadlo, jeho realita tu již byla. Nebylo třeba vymyslit jiný systém reality jen proto, abychom vytvořili možnost létat. Museli jsme jen spojit své myšlenky s existující realitou. Jakmile byly tyto myšlenky naladěny na frekvenci létání jako lidské možnosti, létání se stalo naší realitou. Zdravý člověk, kterým byste chtěli být, již existuje, třebaže je obklopen dřívějšími nezdravými myšlenkami. Uvědomíte-li si, že všechno, co si umíte představit, již existuje, pomůže vám to vzít na sebe zodpovědnost za svůj život.

Všechno je energie. Nic není pevná a neměnná hmota. Všechno vibruje na určité úrovni reality; a zatímco se zdá, že materiální formy jsou neměnné, pohled mikroskopem nám odhalí, že všechny věci jsou plné molekul vibrujících rychlostí jen o něco nižší, než je rychlost světla, a proto se zdá, že jsou neměnné.

„Energie je stavebním materiálem vesmíru a myšlenky jsou součástí tohoto materiálu.“

Takže když vás napadne nějaká myšlenka, kterou chcete realizovat, pamatujte si, že její realizace je jen otázkou spojení dvou frekvencí. Pamatujte si, že jste-li schopni vytvořit si v hlavě představu něčeho, co byste chtěli, aby se stalo, pak to již existuje. A začnete-li o tom pochybovat, zeptejte se sami sebe: „Kde jinde by to mohlo existovat, ne-li v našem systému reality?“ Uvědomíte-li si, že vaše představy již existují, protože jste schopni je myslit, pak přestanete čekat a začnete je realizovat ve svém materiálním i duševním světě. Když začnete pochybovat o svých představách, ptejte se sami sebe: „Kde jinde by mohly existovat?“

3. Buďte ochotní

Zapomeňte na „odhodlání“! Zapomeňte na „vytrvalost“! Tyto pojmy vám nepřiblíží proces vizualizace. Znovu a znovu slyším: „Udělal jsem, co jsem mohl“. „Opravdu jsem se snažil a přesto to nevyšlo.“

„Měsíce jsem se o to pokoušel, a přesto jsem nedosáhl toho, co jsem chtěl.“ Nejdůležitější slovo, které v těchto prohlášeních schází, je ochota. Chcete-li učinit z představy realitu v materiálním světě, musíte být ochotni udělat všechno, co je třeba k její realizaci. To je nejdůležitější aspekt vizualizace. Všechno, co si představíte, na vás již čeká, abyste se s tím spojili. Musíte být jen ochotní.


Když jsem odešel z univerzity, byl jsem ochoten udělat cokoli. Byl jsem ochoten odstěhovat se na druhou stranu Spojených států. Byl jsem ochoten vypůjčit si peníze. Byl jsem ochoten opustit na čas rodinu, neboť jsem věděl, že mě rodina podporuje. Byl jsem ochoten pracovat osmnáct hodin denně.

Když přednáším o tvůrčí vizualizaci, obvykle mi někdo z posluchačů řekne: „Dlouho jsem se snažil dosáhnout svého snu a přece se mi to nepodařilo. Jak je to možné?“ Mou odpovědí je otázka: „Co jste nebyl ochoten udělat?“ Obvykle dostanu následující odpověď: „Nejsem schopen vykořenit svou rodinu a přestěhovat se někam jen proto, abych šel za svým snem.“

„Pravděpodobně byste se měl zeptat sám sebe, zda jste ochoten udělat všechno, co je nutné k realizaci vašeho snu.“ Jsem přesvědčen, že ochota udělat všechno, co je nutné, je nejdůležitějším činitelem.

Ochota je vlastně stav mysli. Je to vnitřní prohlášení: „Budu spokojený a tím naplním svou činnost. Učiním další krok na cestě k uskutečnění svého snu.“ Tato zásada nepředpokládá mnoho cílů. Právě naopak. Znamená to jen, že ochotné udělám všechno, co je třeba, protože to považuji za správné.

Věřím, že ochota je úměrná správnosti vaší cesty. Jste-li stále neochotní, měli byste svůj sen přezkoumat. Vaše neochota může být vnitřním signálem, že o splnění svého snu vlastně nestojíte. Jinak byste postupovali s důvěrou a bez ohledu na to, co říkají druzí; jaké překážky se vám stavějí do cesty; a co mluví proti uskutečnění vaší vize.
Ve své kanceláři mám dva zarámované plakáty. Na jednom je fotografie Alberta Einsteina a pod ní tato slova:

Velcí duchové vždycky naráželi na odpor průměrných mozků.“

Na druhém jsou jen tato myšlenka:

„Jsem vděčný všem lidem, kteří řekli ne. Díky těm jsem to udělal sám.“
Neodmyslitelnou součástí tohoto třetího principu je otevřenost. Jste-li ochotni udělat všechno, co je nutné, abyste formalizovali své představy, otevřete své srdce všem možnostem dostupným člověku. Nic se vám nebude zdát nesmyslné.

 Žádná překážka vás neodradí. Budete všemu otevření. „Odborníci“ mně mnohokrát říkali, jak zbytečné je, abych vyprávěl světu o svých myšlenkách z knihy Your Erroneous Zones, ale v hloubi duše jsem byl přesvědčen, že i když může být jejich rada pravdivá, přesto jsem tím ochotnější udělat to, co musím. Miloval jsem každý okamžik svého života a nikdy jsem nepovažoval své úsilí za bolestnou cestu, kterou musím projít, abych se dostal k cíli. Vždycky jsem oslavoval, když jsem překonal nějakou překážku.  

Také jsem zjistil, že budoucí cíl je iluze, neboť budoucnost neexistuje; existuje jen přítomný život.
Jste-li bez ohledu na překážky skutečně ochotni udělat všechno, co je nutné, vaše otevřenost povede k vnitřní rovnováze, která vám nedovolí vzdát se. Být ochotný neznamená, že musím trpět nebo že musím udělat všechno. Ochota sama často stačí, a ochota je myšlenka.

4. Uvědomte si, že neexistuje neúspěch

Zapamatujte si to a dosáhnete všeho, čeho dosáhnout chcete. Nikdy nemáte neúspěch, vždycky produkujete výsledky. Vždycky jen výsledky. Pokusíte-li se odpálit golfový míček do vzdálenosti sta metrů a míček se odchýlí ze své dráhy, neznamená to, že jste neuspěli. Dosáhli jste jistého výsledku. Váš pocit neúspěchu pochází z toho, že věříte cizímu názoru na to, jak jste měli míček odpálit. Ale v našem světě jste míček nemohli odpálit žádným jiným způsobem než tím, jakým jste to udělali. Vyprodukovali jste určitý výsledek. Můžete si buď nadávat, nebo pokračovat tam, kde jste skončili.

 I když to uděláte stokrát, stejně nebudete neúspěšní, prostě vyprodukujete sto různých výsledků. Proto chcete-li podle principu vizualizace odpálit golfový míček správně, musíte být ochotni udělat všechno, co je nutné. Je to velmi jednoduché. Neděláte to, co by musela udělat vaše žena, ani to, co by musel udělat Arnold Palmer, děláte to, co musíte udělat vy. Stokrát, dvěstěkrát, šesttisíckrát. Chcete-li učinit svou vizi realitou v materiálním světě, musíte být ochotni udělat všechno, co je třeba, a nesmíte zapomínat, že nemůžete být někým jiným. Můžete produkovat jen výsledky.

Řekněme, že vážíte sto kilogramů a chtěli byste vážit jen padesát. Nemáte neúspěch, jen jste vyprodukovali masivní výsledek. Nyní užijte těchto čtyř principů jako předmětů. Představte si, že vážíte padesát kilo. Zafixujte si takovou představu do své mysli a nikdy ji neopouštějte. Pak se tou představou budete řídit a začnete zdravě jíst a cvičit. Za druhé si představte sami sebe jako člověka, který už váží padesát kilogramů, i když je obalen dalšími padesáti kilogramy. Za třetí buďte ochotni udělat všechno, co je třeba, aby se vaše představa uskutečnila. Všechno, co musíte udělat vy, nikoli to, co pomohlo například vaší sestře. A nakonec nezapomínejte na to, že v tomto procesu nemůžete mít neúspěch, neboť produkujete pouze výsledky.

Jestliže váhu stále neztrácíte, přezkoumejte svůj názorový systém, který vás udržuje tlustými, neboř právě vaše myšlenky produkují tyto nechtěné výsledky. Nejúčinnější metody nabízejí takové programy, které zdůrazňují vaše vlastní odpovědi. Vyberte si přístup, který vám vyhovuje, přístup, který vyžaduje zodpovědnost a pochopení, že člověk vidí to, v co věří. Na odpovědi se můžete ptát také svého vnitřního vědomí prostřednictvím svých snů a meditací.


Úryvek z knihy Uvidíte to, až tomu uvěříteDr. Wayne W. Dyer


 
 
 Odkazy na videa - Klikněte na odkazČas neexistuje - lze přestat stárnout?

 https://www.youtube.com/watch?v=tL7EzPvwj0I   

 

Vezměte život zpět do svých rukou (Bashar) cz titulky

 https://www.youtube.com/watch?v=fWj5SilMB78 


DÚHOVÍ POMOCNÍCI /jedinečný film o anjeloch a 

archanjelochhttps://www.youtube.com/watch?v=rhQmrv4vZCI 

 

ISKRENIE - film o tom, ako prebudiť Božiu iskru a premôcť životný nezdar a 

nešťastie

https://www.youtube.com/watch?v=BkCpNYF-AJ4 

 

SAMOUZDRAVOVANIE ČAKIER V PRÍRODE 

https://www.youtube.com/watch?v=WjOuA_nkyqY

 

Jak správně usínat

https://www.youtube.com/results?search_query=Jak+spr%C3%A1vn%C4%9B+us%C3%ADnat+%28Wie+soll+man+richtig+einchlafen%29


 

Co o nás říká vztah? Zrcadlení partnerů.

Nesuďte muže podle jeho meče a zbroje, ale podle ženy, která stojí po jeho boku. 

Má-li skvělý meč a blyštivou zbroj, ale vedle sebe ženu, která vypadá jako loutka, pak se netřeba bát, protože takový muž nic velkého nedokáže. 

Je-li ale mužova žena svobodná, silná a šťastná, pak by se měli mít všichni na pozoru, protože to je skutečně nebezpečný muž, schopný velkých věcí.

Když jsem tento citát umístil na Fb stránku Smysluplné vztahy, získal více jak 1300  like:)  Zdá se, že tematika vzájemného zrcadlení v partnerství je inspirativní. Je to jiný uhel pohledu na vztahy, asi proto nás tak oslovuje.

Citát mimo jiné dokonale vyjadřuje fakt, že vztahy představují příležitost poznat sama sebe. Každý člověk včetně kolegů v práci, kamarádů, spolužáků a životních partnerů nám ukazuje něco o nás samých. Když budeme dosti pozorní a bdělí, můzeme to rozpoznat a odhalit vzorce chování, kvůli nimž nejsme ve vztazích spokojeni. Dostaneme tak klíč k jejich změně. Je možné říci, že to jak se ve vztazích cítíme, je odrazem toho, jak se cítíme uvnitř sebe. To, jak se k nám chovají druzí, odráží náš vztah k sobě a naše vnitřní postoje.

Pokud zažíváme nepříjemné pocity a nezměníme naše vzorce myšlení (často získané už v dětství) a změníme pouze vztahy nebo prostředí, budeme se brzy nacházet ve velmi podobné situaci.
Napřiklad, když začneme vnímat svoji hodnotu, tak ti, co nerespektovali náš názor, se o něj najednou zajímají a přestávají se chovat neuctivě.

Našimi postoji si tvoříme určité zkušenosti a očekáváme, že to funguje všude stejně. Tyto vzorce si sbíráme odmalička v každodenním životě s našimi nejbližšími. To, co vám dnes vadí na partnerovi jste si posbírala od všech mužů ve vašem životě, počínaje otcem a dědečkem, přes bratry a přátele. Tato naše zkušenost, odráží naše očekávání a naše vnitřní přesvědčení o světě a realitě.

Nevědomým vnitřním nastavením, resp. tím čemu věříme, si následně vybereme například nevěrného partnera. Vetšinou je to tak, že podobně to mají nastaveno i naše kamarádky (rezonují s námi, proto jsou nám blízké), a tím nám tuto zkušenost "realita" života potvrzuje. My pak generelně tvrdime „všichni muži jsou stejní".

Naše zkušenost, která se vytvořila na základě našeho vnitřního přesvědčení, se nám potvrzuje a my si myslíme, že to nelze změnit, protože svět je prostě takový. Svým přesvědčením se účastníme na tvoření naší reality. To znamená té části světa (vesmíru), kterou nazýváme „můj život“. My život nevytváříme tím, že ho formujeme. Vytváříme ho tím, co z toho nekonečného proudu vjemů vnímáme a ukládáme jako přesvědčení. Pokud tento princip prohlédneme a pochopíme, zjistíme, že si své vztahy můžeme tvořit svobodně mnohem více, než si myslíme. Důležitý je ovšem ten prvotní vztah - k sobě samému.

Zkuste si malé cvičeni. Napište upřímně vztahové situace, které se vám opakují. Například:

Muži jsou mi nevěrní.

Mužům (ženám) nemůžu věřit.

Druhý se mnou manipuluje atd.

Velice jednoduše takto získáte přehled o nastavení svých vnitřních přesvědčení, která vás mohou provázet celý život, pokud na nich nezapracujete.

Z citátu v úvodu je tedy možné vydestilovat poučení:

To, jak vypadají naše vztahy, odráží, jaký je náš vztah k sobě samému.

Z toho je patrné, že obviňování druhého nemá smysl. Pokud mi něco nevyhovuje, vždy mám možnost to změnit. Z výše uvedeného vyplývá, že začít musíme sami u sebe. Někdy je to bolestné, ale výsledek stojí za to.

Cestou k sobě samému a poznáním svých často nevědomých reakcí, vneseme více klidu do svého života. Jung mluvil o nevědomí, o stínu. Není to nic mystického, je to vlastně jen ta naše část, kterou neznáme, protože nejsme zvyklí se pozorovat. Vnímat své reakce, být bdělí k tomu odkud pramení. Být k sobě upřímní a dotazovat se sami sebe, vnímat se. To vnese do stínu světlo, neboli vědomí. Náš život se pak stává vědomým.

Když se vrátím ke vztahům, jsou situace, kdy změníte své vnitřní nastavení, vzorce svého myšlení a součástí této změny může být i to, že se Vám promění vnější prostředí. Jinými slovy se například s partnereme rozejdete. Odpovědnost musíme vzít i za tuto variantu. 

To je i má osobní zkušenost, před dvěma lety jsem skončil dlouholetý vztah a pro všechny zúčastněné to byl velmi dobrý krok správným směrem. I když nebyl jednoduchý. Dnes mám se svojí současnou ženou, (mimochodem uznávanou odbornicí na vztahy:)) Magdalenou Vokáčovou, vztah, který je plný lásky, podpory, vášně, přátelství, humoru, harmonie, souladu. Vztah, který nás oba posouvá a vytahuje to nejlepší, co v nás je.
Michal Bartoš
www.michalbartos.com

Propojení s duchem peněz   
                                           vytvořila Inelia Benz.

Znovu a znovu dostávám informace, že duchovně pracující lidé a lidé na cestě své duše jsou chudí. Zdá se, že mají potíže v přitahování peněz do svého života. 

Samozřejmě to tak nemají všichni, ale je to poměrně silný vzorec mezi léčiteli, senzibily, a dokonce mezi lidmi pracujícími na vzestupu. Nebudu se zabývat tím, proč k tomu dochází, protože to v podstatě není důležité. 

Ale chci zdůraznit, že se budete muset propracovat vlastními osobními bloky, které vytvářejí tento specifický problém ve vašem životě a cvičení, které budeme dělat později, vám umožní identifikovat, v čem konkrétně je váš problém ve vztahu k penězům, a vyléčit jej.  Poté, co se naučíte toto cvičení, budete je potřebovat praktikovat denně, nebo i dvakrát denně, nejlépe po vaší meditaci.

Nejdůležitější věc, které potřebujete ohledně peněz porozumět, je, že je to energetická bytost, je živá.

Myslete na ni jako na Elementála, velmi silného, velmi důležitého Elementála. Mohla bych jít dále a říci, že je to pravděpodobně nejdůležitější Elementál ve Vašem současném životě. Je to tak kvůli přirozenosti dnešního světa, ve kterém žijeme. Zejména, pokud žijete v zemi na Západě, kde potřebujete peníze k přežití.
Peníze vám umožňují dělat zcela základní věci, jako je pít čerstvou vodu, mít přístřeší, mít oblečení na svém těle, moci se kreativně vyjadřovat a jíst každý den. Nejzákladnější věci v životě přicházejí skrze vaši výměnu peněz, proto jsou nesmírně důležité.

Další aspekt peněz, který bych vám ráda pomohla pochopit, je, že peníze nejsou zlo. Někteří lidé budou používat peníze negativním způsobem, ale peníze samy v sobě nemají nic negativního. Jakmile identifikujete energii peněz a vstoupíte s ní do kontaktu, uvidíte to. Na penězích není absolutně nic negativního. Jsou všezahrnující, kreativní, vyživující, jsou teplé a krásné. A já vám přeji to zakusit.

Pro tuto zkušenost budete potřebovat držet nějaké peníze. Bankovky jsou lepší než mince, ale pokud zrovna žádné nemáte, mince budou taky fungovat. Ale příště zkuste mít bankovku, čím větší bankovka, tím lépe.

Vložte bankovku mezi své dlaně, které jemně spočívají před vámi. Bude to trochu vypadat, jako ruce sepjaté při modlení, ale volně položené ruce budou ukazovat dopředu, aby to bylo pro vás příjemné.

Je velmi důležité během tohoto cvičení o nic nežádat. Všimla jsem si, že někteří lidé, jakmile se dotknou peněz nebo jakmile cítí, že kontaktují energii peněz, mají tendenci začít o něco žádat. Pomyslí si, „Chci nové auto, novou práci, chci peníze na jídlo, na cokoli dalšího“. Víte, co mám na mysli, nedělejte to.

Myslete na peníze, jako když se jdete s někým seznámit a spřátelit. A když se jdete spřátelit, nezačnete tím, že tu bytost začnete o něco žádat.

Ze všeho nejdříve se v tomto cvičení seznámíte s energií peněz. A pak jí dovolíte vyjádřit se ve vašem energetickém poli. To je všechno, co teď budeme dělat.
Takže držte peníze mezi svými dlaněmi a vyprázdněte svou mysl.
Teď budeme vnímat bankovku. Jen ji ciťte, vnímejte ji mezi svými dlaněmi. Dovolte jí tam být.
Brzy začnete cítit teplo. Cítíte nádherné teplo, které z ní vychází. To je první věc, kterou o penězích zjistíte. Jsou teplé.

Řekněte jim „ahoj“ a řekněte jim, že jim dovolujete se vám ukázat.
A pak jen naslouchejte.
Ztište svou mysl a naslouchejte.

Dívejte se, jestli se ve vaší mysli objeví nějaké obrazy, nebo jestli přijdou nějaké myšlenky, a dovolte tomu, co přijde, aby zde bylo.
Když jsem toto cvičení dělala poprvé, vybavil se mi obraz mé matky, jak vytahuje bankovku z mých úst, utíká se mnou do koupelny a vyplachuje mi pusu vodou a říká mi, jak jsou peníze špinavé a že si je nikdy nemám dávat do pusy a že si mám vždycky umýt ruce, když se dotknu peněz.

Samozřejmě mě to šokovalo a způsobilo to ve mně velký blok, protože jsem nemohla dovolit penězům, aby vstoupily do mého života. Nemohla jsem jim dovolit, aby se mě dotkly: byly špinavé.

Byla jsem tedy dost překvapená, když jsem viděla ten obraz, chci říct, úplně jsem na to zapomněla. Tak jsem poděkovala, a uvolnila tuto vzpomínku.

A tak, když získáte z tohoto cvičení jakékoli negativní vjemy, to je vše, co je třeba udělat, jen poděkujte těmto obrazům, pocitům, blokům a uvolněte je. Vynořují se právě teď, a právě to vám umožňuje je uvolnit.

Trvalo mi to několik týdnů, než jsem se propracovala se přes několik bloků a než jsem byla schopná jen sedět a dovolit penězům, aby se mi ukázaly.
Další krok je dovolit penězům, aby vstoupily do vašeho energetického pole. Vaše energie je váš život, jste to vy. Je to vaše tělo, jsou to vaše myšlenky, pocity, vaše realita.

Takže až získáte od peněz pozitivní odezvu a dovolíte jim úplně a zcela se vám ukázat, požádejte je, aby vstoupily do vašeho života, aby vstoupily do vašeho energetického pole.

A mohu vám říci, že tento krok pocítíte jako nesmírně šťastný, protože peníze nemají nic radši, než aby jich bylo ve vašem životě mnoho. To je jediný způsob, jak se mohou vyjádřit – že jich bude mnoho, že budou v každém aspektu vašeho života.

Takže prakticky to provedeme tak, že necháte bankovku mezi svými dlaněmi, až začnete cítit její teplo.

Dovolíte jí, aby se stala teplou, dovolíte jí dokonce, aby začala být horká. A dovolíte tomuto teplu, aby rostlo a aby vás obklopilo. Aby přišlo do vašeho života, do jeho toku, do jeho lásky.

Charakteristika peněz, kterou postřehnete, je velmi podobná charakteristice Matky Země, protože jsou vlastně jedním. Přivítejte peníze, obejměte je.

Zde můžete nahrávku pozastavit a dovolit si plně prožít tuto zkušenost až do konce.
Až skončíte, řekněte „děkuji“ Elementálu peněz za to, že se vám plně ukázal.

 Otevřete své oči, pokud byly zavřené a odložte peníze. Pamatujte si, že toto cvičení musíte dělat alespoň jednou denně. A nezapomeňte jít na ascension101.com a podělit se o vaše výsledky, budu ráda, když se ozvete.foto: zdroj morguefile.com

 

 

Čínské orgánové hodiny se nemýlí – zjistěte, který orgán vašeho těla nepracuje, jak má

Podle čínské medicíny mají jednotlivé orgány své energetické špičky i propady. Při nemoci je dobré zaměřit se na to, v jakou dobu symptomy zesilují. To může ukazovat k souvislosti s určitým orgánem, ať se jedná o přebytek energie, nebo o její nedostatek. 
z Natural Cures And Home Remedies

Čínské biologické hodiny ukazují intervaly, v nichž energie cirkuluje různými částmi našeho těla. Každé dvě hodiny je energie nejsilnější v nějakém konkrétním orgánu, pak přijde na řadu další. Pokud má daný orgán nějaký problém, příznaky nemoci či poruchy jsou v danou dobu nejsilnější.
Naše tělo vedle všech fyzicky patrných systémů, jako je trávicí, nervová, oběhová soustava, lymfatický systém apod., disponuje i energetickým systémem meridiánů. Meridiány jsou kanály – jako třeba cévy –, jimiž proudí životní energie. Oběh životní energie má nezanedbatelný vliv na fungování organismu a na látkovou výměnu.

Existuje 12 hlavních meridiánů a každý přísluší k orgánu, z něhož je odvozen i jeho název. Máme tedy meridián plic, tlustého střeva, žaludku, sleziny, srdce, tenkého střeva, močového měchýře, srdce, ledvin, dvanácterníku, žlučníku a jater.

Meridiány se dělí po šesti na jangové a jinové. Jin meridiány příslušejí k orgánům, které vykonávají funkce sběru, ukládání, zpracování látek/energie a manipulace s nimi. Patří k nim meridián plic, sleziny, srdce, ledvin a osrdečníku.

K jangovým meridiánům náleží energetické kanály spojené s dutými orgány, jejichž primárním úkolem je výměna a vyměšování. K těm náleží meridián tlustého a tenkého střeva, žaludku, močového měchýře, dvanáctníku a žlučníku.

Podle pravidel čínské medicíny a podle zákona rytmu se aktivita každého meridiánu a s ním souvisejícího orgánu v průběhu 24 hodin mění. Vrchol aktivity daného orgánu trvá dvě hodiny, za 12 hodin vždy následuje klidová fáze.

Lékař praktikující čínskou medicínu se klienta vždy nejprve zeptá, v kolik hodin nebo v jakou dobu jsou symptomy nemoci či poruchy nejsilnější. To mu pomůže zjistit, která část těla má problém, neboli kde energie obíhá s obtížemi (nebo kde je jí naopak přespříliš).

Doporučuje se sledovat biologické hodiny a zapisovat si, kdy se objevují příznaky - např. vyčerpanost a bolest. Také je dobré poznamenat si, kdy máte nejvíc energie. Pokud se v noci v nějakou konkrétní dobu budíte, i to je důležitý ukazatel, ze kterého vyplývá, že některý váš orgán má problém.

Čas maximálního fungování
1:00 – 3:00 játra (detoxikace, svaly a oči)
3:00 – 5:00 plíce (pokožka)
5:00 – 7:00 tlusté střevo (asimilace, eliminace, pokožka)
7:00 – 9:00 žaludek (lymfa, trávení potravy)
9:00 – 11:00 slezina, slinivka (lymfa, trávení potravy)
11:00 – 13:00 srdce (tepny, krevní oběh)
13:00 – 15:00 tenké střevo (trávení, asimilace, tepny)
15:00 – 17:00 močový měchýř (kosti, zuby, eliminace, čištění)
17:00 – 19:00 ledviny (kosti, zuby, uši, filtrace, eliminace)
19:00 – 21:00 osrdečník (stahování cév)
21:00 – 23:00 dvanáctník (termoregulace)
23:00 – 1:00 žlučník (trávení, svaly, oči)Čas minimálního fungování neboli odpočinku
1:00 – 3:00  tenké střevo (trávení, asimilace tepen)
3:00 – 5:00  močový měchýř (kosti, zuby, eliminace, čištění)
5:00 – 7:00  nemoci ledvin (kosti, zuby, uši, filtrace, eliminace)
7:00 – 9:00 osrdečník (stahování cév)
9:00 – 11:00 dvanáctník (termoregulace)
11:00 – 13:00 žlučník (trávení, svaly, oči)
13:00 – 15:00 játra (detoxikace, svaly a oči)
15:00 – 17:00 plíce (pokožka)
17:00 – 19:00 tlusté střevo (asimilace, eliminace, pokožka)
19:00 – 21:00 žaludek (lymfa, trávení potravy)
21:00 – 23:00 slezina, slinivka (lymfa, trávení potravy)
23:00 – 1:00 srdce (oběh krve tepnami)Když je nějaký orgán na energetickém vrcholu, má jeho protějšek na biologických hodinách nejnižší energetickou úroveň.

Například mezi první a třetí hodinou v noci mají energetický vrchol játra, na nejnižší úrovni je tenké střevo. Pokud tedy jíte pozdě v noci, živiny z potravy se pořádně nevstřebají. Je dobré vyhýbat se některým aktivitám, když je zrovna energetická hladina příslušného orgánu na nejnižší úrovni.
Během období nejvyšší aktivity se všechny funkce zrychlují. Pokud nějaký orgán tíží nemoc vycházející z přebytku energie, symptomy jsou v určenou dobu nejpatrnější a pak je vhodné podniknout opatření ke snížení energie.

Pokud naopak orgán v době energetické špičky vykazuje slabost, je zapotřebí ho posílit. Přírodní medicína má nepřeberné množství prostředků, které pomohou jak při oslabení orgánu, tak při energetickém přebytku, ať se jedná o akupunkturu, homeopatii, byliny nebo jiné záležitosti.
 

Zkuste po čtyřiadvacet hodin brát všechno tak, jak se to přihodí

Zkuste po dobu čtyřiadvaceti hodin přijímat všechno tak, jak to přijde. Když vás někdo urazí nebo vám ukřivdí, vezměte to, jak to je, nereagujte, jen pozorujte, co se děje. Pocítíte náhlý příliv energie, jaký jste nikdy dříve nepoznali.
Když vám někdo ubližuje, obvykle cítíte slabost, ztrácíte klid a přemýšlíte, jak mu to vrátit. Dotyčný vás chytil na háček a vy se svou snahou ho vytrestat kolem něj budete opisovat kruhy.

Dny, noci, měsíce i celé roky nedokážete klidně spát, budou se vám zdát špatné sny. Lidé jsou schopni utrácet život na skutečnou hloupost opravdu jenom proto, že se jich někdo dotkl.

Nahlédněte do minulosti a vzpomínejte. Když jste byli malí, řekl vám jeden učitel před celou třídou, že jste hlupák. Doteď si to pamatujete a doteď vás pálí křivda. 

Něco vám řekl otec… rodiče dávno zapomněli a když jim to připomenete, nebudou tušit, o čem je řeč. 

Maminka se na vás nějak divně podívala a ta rána ve vás zůstala dodnes, otevřená a živá, kdyby se jí někdo dotknul, vyletíte jako čertík z krabičky. Nedovolte, aby ta rána rostla. Aby zabrala celou vaši duši.

flow4
Vraťte se ke kořenům. Buďte jediným, neporušeným celkem. A vydržte čtyřiadvacet hodin, to není tak moc. Vydržte, ať se bude dít cokoli, snažte se nereagovat a neprotivit.

Nová, nikdy nepoznaná vlna energie, nový příliv životních sil vyjdou ze samých kořenů. Jak ji jednou poznáte, jak ucítíte její chuť, váš život se změní.

 Budete se smát všem hloupostem, které jste natropili, kterým jste přikládali význam, všem křivdám, reakcím na ně, všem snahám se pomstít, kterými jste jen sami sebe ničili.

Nikdo vás nemůže zničit, jenom vy sami; nic vás nemůže zachránit, jenom vy sami.

Оshо
Zdroj: http://www.pronaladu.cz/ 

http://www.svetloleci.cz/mantra-lasky-ramadasa

Mantra lásky RaMaDaSa léčí a harmonizuje tělo i mysl.

Řízená relaxace, dýchání a zpívání do čaker v kruhu lidí, kteří si přejí vědomě tvořit a prožívat svůj život v harmonii.
 


Video - jak si uvolnit krční páteř

http://www.priznakytransformace.cz/index.php/videa-tv-priznaky-transformace/porady-a-dokumenty/video/104-jak-si-uvolnit-krcni-pater-radi-terapeut-josef-vrba

Rok  2 016 Rok Ohnivé Opice

S nadcházejícím rokem Ohnivé Opice pocítíme postupný příliv dynamické a „žhavé“ energie (oheň je nejsilnější element v Tradiční čínské medicíně a všech jejich disciplínách včetně Feng Šuej). 

Předpokládá se, že tento rok bude plný změn a zvratů. Při zvládnutí „ohnivých zkoušek“ se bude jednat o velmi úspěšný rok. 

O překvapení nebude nouze, všechna nakonec přispějí k našemu růstu. Máme šanci navázat množství nových vztahů, zejména v pracovní sféře. 
Značně se utuží i partnerské vztahy, které mají pevné základy. Shodně tak, získáme prostor k ukončení vztahů, které již nejsou funkční. Toto období bude také přát novým projektům, inovacím a vynálezům. 

Stejně tak bude nakloněno umělcům a tvořivým lidem, i těm začínajícím v nové profesi. Bude se jednat o skvělý rok také z obchodního pohledu. Lze si navíc přijít na slušné peníze. 

Díváme-li se na Opici z pohledu kosmologie, jedná se o zvíře nejvíce podobné člověku. Opice je inteligentní, odvážná, akční, individualistická, zapálená (a v letošním roce na maximum!, vzpomeňte, že je ohnivá), dokáže motivovat, vzbudit nadšení, odlehčit vážnosti situací, přesvědčit téměř každého. 

Je také společenská, navazuje snadno nové známosti, vzbuzuje důvěru u ostatních. Dokáže si také držet odstup od konfliktních situací, nezachází do osobní roviny, nenoří se zbytečně do emocí a citů, které by stály v cestě jejím plánům. Opice těží ze své originality, vynalézavosti, nápaditosti a kreativity. Bravurně přeskakuje ze stromu na strom, stejně tak hbitá je ve střídání činností i zájmů. Umí riskovat. Má vyvinutý čich na získávání výhod, nalezne snadno obchodní příležitosti a s vydělanými prostředky dokáže chytře hospodařit.

Opice má však i své temnější stránky. Bez skrupulí si „dělá opičky“ z kdečeho a kdekoho, je šibalská. A natolik vychytralá, že dokáže skvěle taktizovat, dokonce i profesionálně mlžit, lhát a manipulovat, omotat si lidi a vytěžit pro sebe maximum. Mnohdy „podvádí i sama sebe“. 

Umí slíbit I nesplnitelné. To, co pro ni činí druzí, považuje za samozřejmost. Bývá domýšlivá, názory ostatních ji moc nezajímají a už vůbec nesnese kritiku. Potřebuje publikum, aby mohla oslňovat, ovšem přes množství vlastní záře snadno přehlédne ostatní. Proto většina jejích vztahů s lidmi bývá velmi povrchní. Pokud na svých stinných stránkách řádně nezapracuje, většinou nenaváže skutečná a hluboká přátelství ani nezakotví v pevném a dlouhodobém partnerském svazku.

Rok Ohnivé Opice bude posilovat kladné stránky své vlastní povahy (činorodost, odvahu, kreativitu …) a pochopitelně testovat a upozorňovat i na své záporné povahové rysy (povrchnost, podvádění, neupřímnost …). Jednoduše řečeno, poctivé a čestné jednání bude podporováno, ale podvodné bude velmi rychle odhaleno a bude hlasitě volat po nápravě.

Největší podporu obdrží samozřejmě všichni zrozenci ve znamení Opice. Nicméně pro udržení rovnováhy je čeká i nejvíce životních zkoušek. Trošku více „pokoušení“ čeká Opice zrozené ve dřevě (25.1.1944 - 12.2.1945, 22.1.2004 - 8.2.2005, „oheň spaluje dřevo“). A zřejmě nejvíce budou muset ve své „kultivaci“ zabrat Opice v kovu (16.2.1980 - 4.2.1981) – „oheň taví kov“, ovšem pokud se nechají precizně „zformovat“, mohou se proměnit v překrásný klenot. 

Přízeň od Ohnivé Opice obdržíme všichni. Pocítíme ovšem i její „opičí škádlení“. Je na nás jakou cestu si vybereme, jak intenzivně budeme naslouchat (a zejména poslouchat) naši intuici, a jak poctiví v našem konání budeme.
Co se tedy v tomto roce dá očekávat?

PARTNERSKÉ VZTAHY

Nastolení rodinné harmonie je jedním z hlavních témat Roku Ohnivé Opice. Letošek přeje kvalitním vztahům a nahrává lidem, kteří to s partnerstvím myslí vážně. Partnerství založená na vzájemné upřímnosti a čistotě se ještě více upevní. Tento rok je ideální pro uzavírání manželství. 


Jedná se také o příznivé období k nalezení stabilního protějšku, jsme-li na něj připraveni a dostatečně vyzrálí. Jedná se také o velmi příznivé období pro početí i narození potomků. Klíčovými tématy ve vztazích budou upřímnost, pravdomluvnost a čestnost.

Narušené či poškozené vztahy vezmou tentokrát definitivně za své. Pokud v loňském Roce Ovce docházelo „jenom“ k výlevům emocí, náladovosti a hádkám, tak letos bude mít vše výrazně rychlejší spád. Vše, co je ve vztazích nefunkční, bude lépe vidět a sesype se. V tento ohnivý rok nebude také tolerováno „opičkování“ - žádné flirty tolik typické pro Opici, žádné milostné avantýry.

PRÁCE A FINANCE

Rok Ohnivé Opice je skvělým obdobím pro růst kariéry, změnu v zaměstnání, startování nových projektů. Pokud chcete následovat hlas svého srdce a osamostatnit se v podnikání, máte k tomu nevhodnější podmínky. 


Tento rok sice nepřeje rizikovým obchodům ani unáhleným finančním rozhodnutím, ovšem novými obchody uzavřenými na základě zdravého úsudku se to bude jen hemžit a budou velmi úspěšné. Štěstěna bude provázet poctivé obchodníky. Máknou-li si a vytrvají, šance na velmi slušné příjmy bude enormní. Jde rovněž i o ideální čas pro další vzdělávání. Období přející umělcům (i začínajícím). 

Doba rozhodně nebude nahrávat lenochům a povalečům. Šance na úspěch při realizaci nových nápadů je velmi vysoká. Objeví se spousta nových vynálezů a inovátorských řešení. Zastaralým systémům odzvoní.

ZDRAVÍ

Opice, vzhledem k její trvalé zaneprázdněnosti, nemívá „čas být nemocná“ Emotikona smile Pokud opravdu ochoří, příčinou bývá buď její netrpělivost nebo vnitřní napětí, obavy či nervozita. Element ohně vládnoucí tomuto roku ovlivňuje podle Tradiční čínské medicíny činnost srdce, úroveň krevního tlaku a stav trávícího ústrojí. 


FENG ŠUEJ TIPY PRO NADCHÁZEJÍCÍ ROK:

JAK POSÍLIT OBLAST VZTAHŮ

Z pohledu Feng Šuej je klíčovým místem, odkud řídíme naše vztahy, ložnice. Zcela právem ji nazýváme „mistrovskou místností“. Ložnice symbolizuje „mateřskou náruč“. Potřebujeme, aby byla útulná, klidná, laděná do jinové (ženské energie). Nepořádek, chaos a neuspořádanost v ložnici se negativně promítne nejen do našich vztahů, nýbrž i do našeho zdravotního stavu.


Z ložnice vysíláme jasné signály do světa o tom, jak to chceme s ostatními mít. Stísněná místnost, mrňavá postel, ponožky v rohu a štosy knih na nočním stolku srozumitelně komunikují, že chceme zůstat sami a do ostatních nám toho moc není. Pokud však ložnice, i ti, kteří ji obývají, „mohou dýchat“, dobře se nám zde odpočívá a udržujeme ji v čistotě, tak pravděpodobnost, že naše vztahy s ostatními budou jen vzkvétat, je velmi pravděpodobná. 

Chceme-li více posílit zejména partnerské vztahy, je zde žádoucí symetrie, párové vybavení a předměty. K utužení partnerského života i k „přivolání“ životního partnera nám zde dobře poslouží i symboly lásky a věrnosti, ať již v podobě fotografií vystihujících tento stav, či jiných symbolů – velmi populárními ve Feng Šuej jsou například „mandarínské kachničky“, v Číně často svazované červenou stuhou. 

Z minerálů přináší nejlepší výsledky růžové křišťály (růženíny), neboť mají silnou schopnost zklidňovat emoce, podporovat city a přitahovat „bezpodmínečnou lásku“. Vyplatí se zároveň „ošetřit vztahy“ v jihozápadním sektoru domácnosti. Zde nejčastěji používám žlutý kalcit jako kámen růstu a stabilizace, který navíc díky své barvě ctí a potvrzuje zemskou energii jihozápadního sektoru.

 Žlutá barva odpovídá také první „zemské, kořenové“ čakře, zajišťující naše ukotvení. A co jiného od našich vztahů nejvíce potřebujeme? Zkrátka „multifunkční“ kalcit je zde jedničkou Emotikona wink

JAK ZLEPŠIT KARIÉRU A FINANČNÍ SITUACI

Jižní sektor naší domácnosti je podle Feng Šuej úzce spjat s našimi životními cíli a povoláním. Jak víme, jižní strany nemovitostí jsou vždy spojeny s přílivem světla, tepla a nejsilnější energie. 


Logicky tedy jde o sektor, jemuž vládne element ohně. A v Roce Ohnivé Opice bude vyžadovat odpovídající péči. Pro stabilizaci kariéry a světských cílů by se zde měly vyskytovat předměty symbolizující oheň – svíčky, vonné tyčinky aj. Pomůže také cokoli červeného. Pro ještě větší aktivaci této životní oblasti se hodí i dřevěné předměty (dřevo vyživuje oheň), květiny, něco zeleného. 

Z kamenů se do tohoto sektoru hodí červený jaspis pro svou schopnost uzemňovat naše cíle, zároveň upozorňuje na případné nepříznivé situace spojené s kariérou a pomáhá je překonávat a čistit. Velmi vhodným je také australský jaspis, tzv. „mookaite“, který dodává také klid a rovnováhu při řešení situací spojených s naším povoláním. Chceme-li zlepšit naši finanční situaci, ve Feng Šuej se primárně zaměřuje na „sektor hojnosti“, tzn. jihovýchodní část domácnosti. Tento sektor odpovídá elementu dřeva (růstu). Prospívá mu cokoli zeleného, dřevěného. 

Hodí se sem květiny (čnící vzhůru), např. bambus, postačují i jeho fotografie. Existuje i mnoho typických Feng Šuej pomůcek a symbolů – vhodný počet čínských mincí, „nekonečný“ uzel, váza hojnosti apod. Své odvede i fontánka či symboly proudící vody (voda vyživuje dřevo). Z „kamenů hojnosti“ je vyhlášený citrín, pyrit, avanturín (zelený, ten navíc stahuje škodliviny z místnosti).

CO UČINIT PRO ZDRAVÍ 

Nejlepším pravidlem pro péči o naše duševní i tělesné zdraví v tomto roce je „střídmost“. Ohnivá síla nás bude přirozeně vybízet k větším výkonům. V práci, v dosahování cílů, v touze „něco dokázat“. Základem je „nepřepálit se“. 


Spalování energie půjde velmi dobře, ale neznamená to nutnost zvýšení konzumace jídla, znásobení počtu odpracovaných hodin, ani potřebu uběhnout o několik maratonů více než obvykle ve slepé víře, že tím děláme více pro naše zdraví Emotikona wink 

Odlehčení ve fyzické rovině (nezapomínejme, že Nový čínský rok začíná de facto shodně s našim masopustním obdobím) i v duševní rovině nám prospěje nejvíce. Rovnováha je tím, co nás udrží v ideálním tempu. Ideálním prostorem pro odlehčení ve Feng Šuej je střed domácnosti (tai čchi - srdce). 

Ten by měl volně dýchat, rozhodně by neměl být zabarikádován těžkými předměty a již vůbec ne nábytkem, vyjma zemských prvků – keramiky, kamenů, čtvercových obrázků (pokud je střed blízko zdi), ideálně v množství 5-ti kusů. Zdraví prospějeme také odlehčením východního sektoru, poněvadž tento směr je navázán na naši minulost, předky - odtud můžeme těžit z pozitivních genetických a rodových předpokladů. 

Zde také můžeme „očistit“ naše rodové zátěže. Východní sektor respektuje energii dřeva. Příznivě zde působí dřevěné předměty, zelená barva, tuto zónu podporujeme i vodními prvky – symboly vody, modrou barvou. 

Z kamenů je naprosto nejvhodnějším „čističem“ a zároveň největším „energetizátorem“ čistý křišťál, který zároveň násobí energii dalších kamenů, které zrovna pro zlepšení našeho zdraví na toto místo také umístíme.

 Pro udržení se v harmonii se jako ideální jeví ametyst. Jeho místo má silné uplatnění nejen ve zmiňované ložnici (zdraví, spánek, odpočinek, uvolnění), ale i v „sektoru meditace“, relaxace, moudrosti, tzn. v severovýchodní zóně domácnosti. 

Toliko několik postřehů z víkendového rozjímání o nadcházejícím Roku Ohnivé Opice, který zítra startuje společně s novoluním Emotikona wink
Přeji všem, aby pro vás tento rok byl nezapomenutelně úspěšný!
Michal Jeřábek
-----------------------------------------
ROKY OPICE
2.2. 1908 - 21.1. 1909 (země)
20.2. 1920 - 7.2.1921 (kov)
6.2. 1932 - 25.1. 1933 (voda)
25.1. 1944 - 12.2.1945 (dřevo)
12.2. 1956 - 30.1. 1957 (oheň)
30.1. 1968 - 16.2. 1969 (země)
16.2. 1980 - 4.2. 1981 (kov)
4.2. 1992 - 22.1. 1993 (voda)
22.1. 2004 - 8.2. 2005 (dřevo)
8.2. 2016 - 27.1. 2017 (oheň)
Jak přestat absorbovat negativní energii druhých lidí
Sympatie je blahovolné soucítění s někým jiným. Empatie jde ještě o krok dál.
Když je člověk empatický, tak to znamená, že je nejen schopen zaznamenat emoce druhých, ale že je dokáže vnímat i jako své vlastní.


Často se stává, že empatičtí lidé absorbují příliš mnoho bolesti a utrpení ze svého okolí. To je pak emocionálně ubíjí a blokuje jejich schopnost fungovat na vyšší úrovni.

Pokud jste byli spolu v jedné místnosti s negativním člověkem, pak určitě víte, jak hmotné byly jeho emoce. Cítíte, jak se jeho či její tíha na vás valí a vy máte potíže udržet hlavu vzpřímeně.

Naučit se bránit tomuto typu toxické energie je proto velmi důležitá dovednost pro život. Váš emocionální stav vás totiž ovlivňuje mentálně, psychicky i duševně.

1) Nepokoušejte se lidem lahodit

Pokud si někdo na vás stěžuje, pomlouvá vás nebo o vás jinak nehezky mluví, neberte to osobně a nelpěte na tom, aby vás začal mít rád. To by vás jen zatáhlo ještě hlouběji do jeho nebo její negativity a udělalo vás energeticky a emocionálně závislými na jejich názoru.


Buďte soucitní sami se sebou a smiřte se s tím, že ne každý vás bude mít rád. A to je naprosto v pořádku.
Každý z nás máme rozdílné personality a jiné záležitosti, které máme rádi a které ne. To vytváří pro každého z nás rozdílné životní zážitky.

Ukažte lásku nejprve vůči sobě. Bude to působit jako ochranné pole kolem vás a zabrání, aby názory jiných lidí vám odčerpávali energii.

2) Naučte se říci ne

Pokud k vám domů přijde host, dovolíte mu aby si nezul špinavé boty a roznesl bláto po kobercích? Nebo ho požádáte, aby si očistil boty, případně se zul předtím, než vstoupí do vašeho osobního prostoru?

Co kdyby jste ho pozvali jednou na večeři a on se pak sám zval po zbytek měsíce? A co kdyby naléhal, že se chce vyspat na vašem gauči, aby si ušetřil cestu domů?
Být velkorysým je skvělé, ale existuje tenká dělící čára, o které je nutné si být vědom, aby vás jiní nezneužívali.

Neakceptuje žádné vození se zdarma na vašich bedrech, lidi co na všechno říkají ne, ani emocionální upíry za hranicí, kterou považujete za akceptovatelnou. Vytyčte si hranice a trvejte na jejich dodržování!

Je to váš život. Vaše tělo, prostor a osobní čas jsou svaté chrámy, proto si dobře rozmyslete, kterým lidem umožníte do nich vstoupit.

Není nic špatného na tom, když řeknete někomu „ne“ tak často, jak to jen cítíte. Dejte druhým jasně najevo, co jsou vaše standardy ještě předtím, než je vpustíte do svého života.

3) Přestaňte krmit příšeru

Výše jsem zmínila pojem „emocionální upír“. Jde o parazitické osobnosti, které se doslova živí na vaší pozornosti a přívětivosti. Současně vás, ale velmi vyčerpávají.

Investovat čas a emoce do těchto lidí se může sice zpočátku vyplácet, ale na konec se tak či tak ocitnete vyčerpání bez energie a mnohé jejich problémy zůstanou stále nevyřešené.

Tito lidé jsou žízniví po vaší lásce. Nikdy je však nedokážete uspokojit, protože se sami rozhodli zůstat v roli oběti.

Těm, kteří to potřebují, můžete nabídnout vaši podporu, být uchem pro přítele či neznámého člověka. Snažte se však identifikovat moment, kdy vaše snahy začínají být zbytečné nebo když prosby o pomoc vyznívají spíše než dožadování se pozornosti.
Není vaší povinností řešit problémy druhých lidí a to zvláště tehdy, pokud oni ve skutečnosti nechtějí své problémy vyřešit.

Oni chtějí být litováni.

Je zdravé vědět, kdy je lepší vycouvat! Když cítíte, že jsou vaše zdroje vyčerpávány, nabídněte vaše sympatie a opusťte danou situaci. Není nic špatného na odmítnutí podílet se na dramatu někoho jiného.

4) Návrat k přírodě

Někdy vše, co opravdu potřebujete, je odpočinek od druhých lidí. Jejich chaotické energie můžou být obtížné odladit, proto si dopřejte víkend, odpoledne, či dokonce jen hodinu pro sebe a jděte na nějaké klidné místo.

Nechte ve své hlavě hlasy přírody nahradit halas a chaos moderního světa. Všimněte si jednoduchosti přírody, neexistenci motivů a koexistenci všech věcí – rostlin, zvířat a země.
Dýchejte zhluboka a meditujte. Soustřeďte se na naplnění vašeho těla čerstvým kyslíkem a pozvednutí svého ducha.

Když se pak vrátíte k vaším denním rutinám, budete se cítit čerství a méně náchylní absorbovat negativitu druhých.

5) Pamatujte na to, kdo je odpovědný za vás

Vy jste jediní zodpovědní za to, jak se cítíte. Vy jste 100% zodpovědní za to, co necháte ovlivňovat vaše myšlenky a emoce. Pokud jakákoli složka vašeho štěstí není v rovnováze, jste to jedině vy, kdo má schopnost to napravit.

Vaše vnímání sama sebe je mocnější, než vnímání kohokoliv jiného. To však jen do té doby, dokud se nerozhodnete vzdát se ho a vyžadovat schválení od někoho druhého.
Když se jednou rozhodnete být zodpovědní za své pocity, vymaníte se z vlivu ostatních. Když jste si sebejistí v tom, kdo jste a jak se chcete cítit, pak je pro druhé mnohem těžší vás vyvést z rovnováhy.

Udělejte záměrné rozhodnutí a ujměte se kontroly nad pozitivitou ve svém životě. Zvolte si situace, které vám zvyšují energii a potkáváte pouze s lidmi, kteří jen přidávají k tomu, kým jste.

Mějte se dostatečně rádi a řekněte „ne“ vždy, když si to situace vyžaduje. Opusťte prostředí, které neslouží vašim zájmům.
A pamatujte – vy jste zodpovědní za své životní zážitky. Udělejte si je pro sebe a udělejte si je fenomenální.


10 citátů siouxského indiána, které vás donutí se zamyslet nad „moderní“ společností

Luther Standing Bear byl náčelník kmene Oglala Lakota, ale rovněž i spisovatel, filosof, učitel a také herec známý ve 20. století.


Byl vychováván v internátní škole a uměl dobře anglicky, což mu umožnilo být jakýmsi prostředníkem mezi dvěma civilizacemi. Bojoval za práva rodilých indiánů a snažil se změnit vládní přístup vůči nim. Před svou smrtí vydal 4 knihy, ve kterých propagoval indiánský životní styl.


Zde je 10 jeho citátů, které vás přinutí zamyslet se nad „moderní“ společností:


 • 1) Vychloubání se a přehnané manýry nikdy nebyly vnímány jako slušné. Přehrávání bylo považováno za nečestné a ti, kteří neuměli mlčet, byli považováni za drzé. Konverzace nikdy nezačala ve spěchu nebo jen tak bezdůvodně. 
 •  
 • 2) Děti byly učeny prokazovat slušnost skrze činy a nikoli slova. Neměli dovoleno odmlouvat starším, vstupovat do řeči nebo se někomu vysmívat. 
 •  
 • 3) Mlčení nebylo bráno jako urážka. Naopak. Drželi jsme se pravidla, že myšlenka předchází slovo. V období smutku, smrti nebo neštěstí se ticho považovalo za vyjádření respektu. 
 •  
 • 4) O velkých pláních, krásných kopcích a potocích jsme nepřemýšleli jako o „divočině“, jak přírodu nazývali bílí lidé. Pro nás byla Země hojností a požehnáním “Velké Záhady“. 
 •  
 • 5) Lidé z mého kmene žili se vším, co je obklopovalo, v lásce a míru. Zem, nebe a vodu považovali za aktivní principy, zvířata a ptactvo jim bylo přítelem a stejně tak i cizí lidé jim byli bratry. 
 •  
 • 6) Láska je záhadou bytí, dává nám důvod a schéma naší existence.
 •  
 • 7) Pro lidskou kůži bylo dobré dotýkat se země. Staří lidé seděli vždy na zemi a chodili bosí. Spojení s půdou dovolovalo uvědomit si spojitost s ostatními.
 •  
 • 8) Svět byl knihovnou a kameny, listy, tráva i zvířata byly jejími knihami. Naučili jsme se žít se zákony přírody a uctívat její krásu. Cokoli nás pokořilo, dali jsme do nápravy co nejvíce úsilí, ale nikdy jsme si nestěžovali.
 •  
 • 9) Věděl jsem, že pokud se lidské srdce vzdálí přírodě, zahořkne. Pokud totiž člověk ztratí respekt pro rostoucí a žijící, brzy ztratí úctu i k samotným lidem.
 •  
 • 10) Civilizace mi byla vnucena…bohužel ale bez lásky, pravdy, upřímnosti a štědrosti.
Doufám, že některé z těchto citací na vás alespoň částečně zapůsobily, a že vás dovedou k myšlence, že by se moderní civilizace měla inspirovat tou předchozí.

Sami sobě upírem...

energy-sucking-people.jpg

KDO JE ENERGETICKÝ UPÍR?
Svět se nám tu hemží upíry a upírky, kteří sají životadárnou energii, naši energii - ale jak je poznáme, jak se jim ubráníme, kdo to vlastně je – energetický upír?

JSME TO MY SAMI! Všechnu tu únavu si způsobujeme sami…! Protože naše vědomí bylo naprogramováno na oddělení se samo od sebe a zafixovalo se tak na vnější realitu, se kterou se neustále ztotožňujeme - místo abychom si ji tvořili.

V dnešní uspěchané době kdy se člověk zafixoval soustředit svoji pozornost mimo sebe, se také naučil hledat zdroj energie mimo sebe. Je to velmi logická strategie matrixu spojena s naším pudem sebezáchovy. Energii totiž potřebujeme k životu, a když ji nemáme, tak ji hledáme… odnaučili jsme si ji vytvářet sami a ten, kdo to umí, tak vlastně mnohdy ani neví, že to umí…

ODKUD VYCHÁZÍ ENERGIE, KTERÁ NÁM DÁVÁ ŽIVOT?
Energii lze tvořit, pokud se naladíme na určitou úroveň vysoké vibrace – díky vysokým vibracím dokážeme nezištně otevřít své srdce a nechat vstoupit lásku do celé naší bytosti a upevnit své SEBE-VĚDOMÍ. Začneme tak zářit a přitahovat okolí… Tato energie vychází z oblasti Solar Plexu, tedy naší 3.čakry. Tyto vibrace lze prožívat vědomě v určitém stádiu našeho života, kdy víme, kdo jsme, známe svoji Duši, jsme napojeni na Zdroj a vše prožíváme s plným vědomím. Tuto energii lze také „probudit“ jakoukoliv kreativní činností, které naše nitro zaplní blahem a při které dokážeme být sami, a přesto se sami necítíme. Můžeme tvořit i mezi lidmi, přesto se necítíme na společnost nijak vázáni…

EXISTUJÍ DVA ZPŮSOBY VYČERPÁNÍ:
Když nám chybí energie, cítíme únavu a vyčerpání. Ne vždy je to ale tím, že nás někdo vysál… Někdy prostě sajeme my a chybí nám onen „zdroj“… Proto je důležité si uvědomit (a připustit), že existují dva druhy vnitřní vyčerpanosti:

a) když si svoji energii umíte vytvořit, ale nemáte pod kontrolou své energetické kanály; a tak se jakýkoliv potulný hladovec na vás může napojit a sosat - jste pak malátní, bolí vás hlava, jste podráždění a nic vás nebaví…

b) pak jsou tu ti, kteří si svoji energii vytvořit neumí – lidé žijící převážně (nebo zcela) ve své hlavě; snaží se sice vytvořit si energii pohybem a adrenalinem, ale neuvědomují si, že si vytvoří energii nezbytnou pro tělo, tedy jen fyzickou, která jim dá pocit, že jsou nabití – ale jen dočasně. Nebo jste už viděli někoho ve fitku, kdo by zářil štěstím? Či výherce běžeckého maratonu?

 Většinou z těchto lidí sálá pýcha a pocit ztotožnění s tělem. Mají radost z daného prožitku, ale není to štěstí vyzařující z nitra…je to povrchní radost; povrchní, protože jde z povrchu. Nemyslím tím nic urážlivého. Udržovat tělo je nezbytné, ale jedná se stále o naši tělesnou schránku, která slouží naší duši – není to naopak! 

Tito lidé vyhledávají svoji životní energii v obchodních centrech, v party klubech, přelidněných ulicích, turistických hotelech… jejich vibrace jsou na nízké úrovni, takže lehce podléhají negativním náladám, depresím, agresi, snaží se vámi emočně manipulovat… Obzvláště, pokud nemají svojí dávku, nebo pokud jim svoji energii prostě odmítnete dát. Nejsou ovšem zlí, jsou jen zoufalí a prahnou po životě, který v ten moment prostě necítí… 

Jsou tedy lidé, kteří cítí, že ožijí, pokud jsou obklopeni lidmi a jsou vyčerpaní a smutní, pokud jsou sami; bojí se samoty, protože v ní opravdu umírají…  A pak jsou tu ti, kteří zase umírají, pokud jsou obklopeni lidmi, protože se neumí bránit.

Ani jeden extrém není lepší nebo horší… je to pořád extrém. Kdo se nechá vysát, sám se potřebuje někde dobít a takovou nabíječkou je pak láskyplné objetí někoho blízkého nebo častý pobyt o samotě, ideálně v přírodě… 

SAMI SOBĚ UPÍREM?
Když si přečtete článek o tom, že únavu ve vás vyvolá nějaký upír – napadlo vás někdy, že tím upírem můžete být i vy? Že se to střídá, dokud člověk nedojde ke své jednotě…balancuje mezi tím „být vyčerpán“ a „čerpat“ a výsledkem je únava a pocit prázdnoty…  Ať už nám chybí energie cizí nebo vlastní… Ať už si ji umíme vytvořit, když jsme v klidu a sami…ale jakmile vstoupíme mezi lidi, je to pryč a jsme vyprahlí…. Čím to je?

Je to tím, že neznáte svá energetická centra, své kanály, kterými se vyměňují energie mezi lidmi. 

Všichni jsme JEDNO a každý člověk v sobě má kus nás, jelikož pocházíme ze stejného Zdroje. Dokud jste nevědomí vůči svým energetickým kanálům, tak s každým, koho potkáte, prožíváte automaticky energetickou výměnu - a čím déle s někým jste, tím je ta výměna hlubší a i pocit závislosti se prohlubuje.

Není řešením (dlouhodobým) utéct do samoty, ačkoliv nás to do té samoty žene. Když tyto stavy budeme pozorovat, zjistíme totiž, že toužíme po společnosti, když jsme dlouho sami a pak zase cítíme potřebu být sami, když jsme s někým delší dobu. Paradox? Nikoliv, to je dualita! 
Energetická houpačka s námi mluví, ukazuje, kde je „problém“, ale my to nevnímáme…z vyčerpanosti obviníme okolí a tím si myslíme, že máme vyhráno. Dokud ale prožíváte jakékoliv energetické vyčerpání, nemáte vyhráno!!! Když si to ale uvědomíte, jste na správné cestě – cestě, jak sobě lépe porozumět, jak své energetické kanály ovládat, jak určit s kým svou energii budete sdílet a pro koho máte prostě zavřeno…

JE TO STÁLE O TOM SAMÉM – BÝT PRO SEBE NA PRVNÍM MÍSTĚ!
V dnešní době velmi silně hnojených a průmyslově zpracovaných jídel, potravinových doplňků, léků, alkoholu, cigaret, drog, stresu, nekvalitního spánku a životního stylu, dostávají nejvíce zabrat naše játra (potažmo ledviny), která jsou velmi důležitá nejen pro naše tělo, ale pro někoho překvapivě i pro naši mysl a emoce. Vybrala jsem pro vás 10 účinných potravin, které játra čistí, revitalizují a posilují, abyste se cítili silní, zdraví a plní energie. To za to stojí! Funkce jater: Podílejí se na metabolismu (látkové přeměně) sacharidů (cukrů) a hrají významnou roli v udržování stálé koncentrace životně důležitého cukru – glukózy v krvi. Játra se rovněž účastní látkové přeměny lipidů (tuků), některé reakce lipidového metabolismu se odehrávají výhradně v jaterní tkáni. Játra mají těsný vztah k metabolismu porfyrinů a bilirubinu (žlučového barviva). V játrech se tvoří celá rada bílkovin (albumin, dále některé faktory nezbytné pro krevní srážlivost apod.). Dochází zde i ke katabolickým procesům, tj. ke štěpení složitějších látek na jednodušší, např. bílkovin na aminokyseliny (základní stavební kameny bílkovin) a přes řadu dalších reakcí k následné tvorbě močoviny. Játra jsou také místem ukládání životně důležitých látek, mají tedy i funkci skladovací. Jsou rovněž cílem působení některých hormonů, jejichž účinek dále regulují aktivací, inaktivací či odbouráváním. Játra jsou největší žlázou v lidském těle, tvoří a do střeva vylučují žluč. Zcela unikátní roli mají v procesu odbourávání škodlivin – tzv. detoxikaci. Detoxikační činnost jater se týká nejen jedovatých látek, které se do těla dostaly z vnějšku – např. potravou (alkohol, jedy, léčiva), ale i toxických působků, které vznikají v průběhu látkové přeměny v organismu. Tyto látky jsou v játrech metabolizovány na komplexy rozpustné ve vodě, které pak mohou být vyloučeny z těla. Pro to, abychom se cítili plní energie a zdraví, je důležité dbát na sílu a čistotu svých jater a není to vůbec nikterak složité. Důležité je zařadit do svého jídelníčku několik potravin, které nám v tom velmi pomohou. 10 důležitých potravin pro vaše játra: 1) Česnek cesnekČesnek má schopnost aktivovat jaterní enzymy, které pomáhají odplavit toxiny z těla. Obsahuje velké množství allicinu a selenu, což jsou dva přírodní imunitní boostery (nakopávače) a zároveň fungují jako čistící prostředek na játra. Už jste někdy zkusili odšťavit česnek? Zkuste to. Třeba do zeleninové šťávy. Pak je potřeba odšťavovač velmi dobře umýt, aby se česnekové aroma nedostalo i do dalších šťáv. V článku 4 recepty na domácí medicíny na nachlazení naleznete recepty s česnekem, které vám mimo jiné pomohou rozpohybovat metabolismu a zbavit vaše tělo toxinů. 2) Grapefruit Grapefruit je nabitý vitamínem C a antioxidanty. Zvyšuje přirozené čisticí procesy v játrech. Malá sklenice grepové šťávy posílí produkci detoxikačních enzymů, které odplaví karcinogeny a další toxiny. V článku Jestli vás dohonila mlsná, zkuste tento recept, který spálí až 50% kalorií, naleznete recept s grapefruitem a medem, který vám pomůže také posílit játra. 3) Červená řepa a mrkev repa pomerancStaří Římané používali řepu jako afrodiziakum. Řepa obsahuje velké množství boru, který přímo souvisí s výrobou lidských pohlavních hormonů. Obě zeleniny obsahují velmi prospěšný beta karoten, který je úžasný pro játra. V článku 7 receptů na očistné šťávy naleznete inspiraci na mnoho zdravých šťáv. V kombinaci šťáv z řepy a mrkve naleznete ideální elixír pro krvetvorbu, který má vynikající čistící účinek pro játra, ledviny a žlučník a povzbuzuje činnost lymfatického systému. 4) Zelený čaj Jeden z mých oblíbených jaterních nápojů je plný antioxidantů známých jako katechiny. Jedná se o sloučeniny, které vám mohou pomoci s funkcí jater. Zelený čaj má nespočet dalších benefitů, včetně podpory hubnutí. Více v článku 6 čajů, které blokují tuk a zvýší vaši vitalitu. 5) Listová zelenina salátZelená šťáva každý den udělá pro vaše zdraví nezastupitelnou službu. Když přidáte ještě saláty z různých druhů listové zeleniny, uděláte nejen pro svá játra opravdu hodně. Chlorofyl, který je v listové zelenině obsažen je úžasný prostředek na vyčištění krve, jater a celého krevního oběhu od toxinů. Může také neutralizovat těžké kovy, chemické látky a pesticidy přijaté v potravě. Tyto čistící potraviny poskytují silný protektivní mechanismus pro játra. V receptu na Grapefruitový salát s vlašskými ořechy a citrusovým dresingem, naleznete inspiraci na unikátní, lahodnou kombinaci, která spojuje více než jeden benefit pro vaše játra. 6) Avokádo Avokádo je významným zdrojem bílkovin a „dobrých“ tuků nejen pro vegany. Doporučuji ho lidem trpícím únavou nebo při rekonvalescenci, na celkové posílení organismu. Obsahuje mimo jiné karoteny a vitamín E, silné antioxidanty, které podporují regeneraci buněk, zbavují tělo toxinů a mají velmi kladný vliv na stav naší pleti a vlasů. Avokádo obsahuje také vitamín C a vitamíny skupiny B, zejména pyridoxin – B6 a thiamin – B1. Z minerálních látek v něm pak najdeme např. měď, důležitou pro krvetvorbu, metabolismus cukrů a naše mentální zdraví a draslík, který pomáhá snižovat krevní tlak a udržuje naše srdce v kondici. Avokádo snižuje hladinu inzulinu, pomáhá s hubnutím a povzbuzuje náš mozek. Navíc obsahuje báječný glutathion, což je jedna z nejlepších věcí, na detoxikaci jater. V článku 3 recepty na detoxikační raw polévky, naleznete inspiraci k „vaření“ s mnoha játrům prospěšnými ingrediencemi, včetně avokáda, které navíc skvěle chutnají. 7) Jablka jablka2Pektin je přírodní vláknina obsažená v jablkách a vláknina na sebe váže uvolněné toxiny, které odvádí z těla pryč. Jablka jsou také plná vitamínů, které posilují naše tělo a dodávají vše potřebné k léčbě. Jak se říká: „Jablko denně udrží lékaře dál od těla.“ a je to pravda. Chcete-li si střihnout uzdravující šťávu z jablek, tak vám moc doporučuji recept z článku Čistící šťáva proti infekcím a únavě. Stejně skvěle funguje i jablečný ocet a nápoje z něj, jako například Elixír na rozpohybování metabolismu. 8) Olivový olej Když olivový olej, tak jen extra virgin – lisovaný za studena, velmi kvalitní a v tmavé dóze. Jen takový má schopnost pomoci játrům tím, že poskytne tělu lipidovou základnu, která nasaje/naváže škodlivé toxiny. Podrobné informace o tomto zázraku naleznete v článku Recepty na použití olivového oleje v lidovém léčitelství a na krásu. V článku Jak se zbavit písku a ledvinových kamenů přirozeně za 6 dní, naleznete recept s použitím olivového oleje, který velmi dobře funguje. 9) Citrony a limety citron2Šťáva z půlky citronu v teplé vodě hned po ránu je starodávný způsob rozpohybování metabolismu a očisty těla, což působí jako skvělý budíček pro játra. Kyselost citronů spouští nervové a hormonální aktivace do jater a trávicího systému. Velmi užitečné pro ty, kteří trpí pomalou činností střev. Skvělé nápoje na detoxikaci naleznete v článku Jednoduchý nápoj na chřipku a nachlazení, který se velmi hodí i pro detoxikaci jater. Dále Kůra na podporu metabolismu a detoxikaci, Štáva na vyčištění tlustého střeva, zažívací potíže a hubnutí, 10) Kurkuma Tento kořen je vskutku zázračný. Z jeho nespočtu benefitů pro naše těla jmenujme například jeho silnou protizánětlivost, pomáhá eliminovat narušení vašich buněk, je skvělý pro kůži, zuby i vlasy, je nabušený živinami, které pomáhají vašemu tělu bojovat proti odumírání buněk a udržuje vaši vnitřní integritu těla. Určitě vám doporučuji koupit si čerstvý kořen, který je již v obchodech k dostání. Já se s jeho pomocí například vyhnula braní antibiotik na zánět močového měchýře a uzdravila se jím přírodně za pár dní. Doporučuji ho konzumovat vždy s troškou černého pepře a olivovým nebo jiným za studena lisovaným olejem. Je to nutné pro správné vstřebání všech jeho účinných látek do těla. Blahodárné recepty s kurkumou naleznete v článcích Recept na přírodní antibiotikum a Protizánětlivé smoothie s kurkumou. Je mnoho dalších potravin, které se starají o dobrou funkci jater a o naši energii. Z vlastní zkušenosti doporučuji konzumovat potraviny v co nejčistší kvalitě – domácí, farmářské, bio – ty obsahují nejvíce vitamínů a nejméně škodlivých toxinů, které játra poškozují. Podrobnější informace o tom, jak se dobře starat o svá játra naleznete v článcích Játra – největší detoxikační orgán Očista jater a Ostropestřec mariánský Trávicí soustava

Více se dočtete slunecnyzivot.cz/2016/02/10-potravin-ktere-cisti-a-posiluji-jatra/ © Slunečný život
V dnešní době velmi silně hnojených a průmyslově zpracovaných jídel, potravinových doplňků, léků, alkoholu, cigaret, drog, stresu, nekvalitního spánku a životního stylu, dostávají nejvíce zabrat naše játra (potažmo ledviny), která jsou velmi důležitá nejen pro naše tělo, ale pro někoho překvapivě i pro naši mysl a emoce. Vybrala jsem pro vás 10 účinných potravin, které játra čistí, revitalizují a posilují, abyste se cítili silní, zdraví a plní energie. To za to stojí! Funkce jater: Podílejí se na metabolismu (látkové přeměně) sacharidů (cukrů) a hrají významnou roli v udržování stálé koncentrace životně důležitého cukru – glukózy v krvi. Játra se rovněž účastní látkové přeměny lipidů (tuků), některé reakce lipidového metabolismu se odehrávají výhradně v jaterní tkáni. Játra mají těsný vztah k metabolismu porfyrinů a bilirubinu (žlučového barviva). V játrech se tvoří celá rada bílkovin (albumin, dále některé faktory nezbytné pro krevní srážlivost apod.). Dochází zde i ke katabolickým procesům, tj. ke štěpení složitějších látek na jednodušší, např. bílkovin na aminokyseliny (základní stavební kameny bílkovin) a přes řadu dalších reakcí k následné tvorbě močoviny. Játra jsou také místem ukládání životně důležitých látek, mají tedy i funkci skladovací. Jsou rovněž cílem působení některých hormonů, jejichž účinek dále regulují aktivací, inaktivací či odbouráváním. Játra jsou největší žlázou v lidském těle, tvoří a do střeva vylučují žluč. Zcela unikátní roli mají v procesu odbourávání škodlivin – tzv. detoxikaci. Detoxikační činnost jater se týká nejen jedovatých látek, které se do těla dostaly z vnějšku – např. potravou (alkohol, jedy, léčiva), ale i toxických působků, které vznikají v průběhu látkové přeměny v organismu. Tyto látky jsou v játrech metabolizovány na komplexy rozpustné ve vodě, které pak mohou být vyloučeny z těla. Pro to, abychom se cítili plní energie a zdraví, je důležité dbát na sílu a čistotu svých jater a není to vůbec nikterak složité. Důležité je zařadit do svého jídelníčku několik potravin, které nám v tom velmi pomohou. 10 důležitých potravin pro vaše játra: 1) Česnek cesnekČesnek má schopnost aktivovat jaterní enzymy, které pomáhají odplavit toxiny z těla. Obsahuje velké množství allicinu a selenu, což jsou dva přírodní imunitní boostery (nakopávače) a zároveň fungují jako čistící prostředek na játra. Už jste někdy zkusili odšťavit česnek? Zkuste to. Třeba do zeleninové šťávy. Pak je potřeba odšťavovač velmi dobře umýt, aby se česnekové aroma nedostalo i do dalších šťáv. V článku 4 recepty na domácí medicíny na nachlazení naleznete recepty s česnekem, které vám mimo jiné pomohou rozpohybovat metabolismu a zbavit vaše tělo toxinů. 2) Grapefruit Grapefruit je nabitý vitamínem C a antioxidanty. Zvyšuje přirozené čisticí procesy v játrech. Malá sklenice grepové šťávy posílí produkci detoxikačních enzymů, které odplaví karcinogeny a další toxiny. V článku Jestli vás dohonila mlsná, zkuste tento recept, který spálí až 50% kalorií, naleznete recept s grapefruitem a medem, který vám pomůže také posílit játra. 3) Červená řepa a mrkev repa pomerancStaří Římané používali řepu jako afrodiziakum. Řepa obsahuje velké množství boru, který přímo souvisí s výrobou lidských pohlavních hormonů. Obě zeleniny obsahují velmi prospěšný beta karoten, který je úžasný pro játra. V článku 7 receptů na očistné šťávy naleznete inspiraci na mnoho zdravých šťáv. V kombinaci šťáv z řepy a mrkve naleznete ideální elixír pro krvetvorbu, který má vynikající čistící účinek pro játra, ledviny a žlučník a povzbuzuje činnost lymfatického systému. 4) Zelený čaj Jeden z mých oblíbených jaterních nápojů je plný antioxidantů známých jako katechiny. Jedná se o sloučeniny, které vám mohou pomoci s funkcí jater. Zelený čaj má nespočet dalších benefitů, včetně podpory hubnutí. Více v článku 6 čajů, které blokují tuk a zvýší vaši vitalitu. 5) Listová zelenina salátZelená šťáva každý den udělá pro vaše zdraví nezastupitelnou službu. Když přidáte ještě saláty z různých druhů listové zeleniny, uděláte nejen pro svá játra opravdu hodně. Chlorofyl, který je v listové zelenině obsažen je úžasný prostředek na vyčištění krve, jater a celého krevního oběhu od toxinů. Může také neutralizovat těžké kovy, chemické látky a pesticidy přijaté v potravě. Tyto čistící potraviny poskytují silný protektivní mechanismus pro játra. V receptu na Grapefruitový salát s vlašskými ořechy a citrusovým dresingem, naleznete inspiraci na unikátní, lahodnou kombinaci, která spojuje více než jeden benefit pro vaše játra. 6) Avokádo Avokádo je významným zdrojem bílkovin a „dobrých“ tuků nejen pro vegany. Doporučuji ho lidem trpícím únavou nebo při rekonvalescenci, na celkové posílení organismu. Obsahuje mimo jiné karoteny a vitamín E, silné antioxidanty, které podporují regeneraci buněk, zbavují tělo toxinů a mají velmi kladný vliv na stav naší pleti a vlasů. Avokádo obsahuje také vitamín C a vitamíny skupiny B, zejména pyridoxin – B6 a thiamin – B1. Z minerálních látek v něm pak najdeme např. měď, důležitou pro krvetvorbu, metabolismus cukrů a naše mentální zdraví a draslík, který pomáhá snižovat krevní tlak a udržuje naše srdce v kondici. Avokádo snižuje hladinu inzulinu, pomáhá s hubnutím a povzbuzuje náš mozek. Navíc obsahuje báječný glutathion, což je jedna z nejlepších věcí, na detoxikaci jater. V článku 3 recepty na detoxikační raw polévky, naleznete inspiraci k „vaření“ s mnoha játrům prospěšnými ingrediencemi, včetně avokáda, které navíc skvěle chutnají. 7) Jablka jablka2Pektin je přírodní vláknina obsažená v jablkách a vláknina na sebe váže uvolněné toxiny, které odvádí z těla pryč. Jablka jsou také plná vitamínů, které posilují naše tělo a dodávají vše potřebné k léčbě. Jak se říká: „Jablko denně udrží lékaře dál od těla.“ a je to pravda. Chcete-li si střihnout uzdravující šťávu z jablek, tak vám moc doporučuji recept z článku Čistící šťáva proti infekcím a únavě. Stejně skvěle funguje i jablečný ocet a nápoje z něj, jako například Elixír na rozpohybování metabolismu. 8) Olivový olej Když olivový olej, tak jen extra virgin – lisovaný za studena, velmi kvalitní a v tmavé dóze. Jen takový má schopnost pomoci játrům tím, že poskytne tělu lipidovou základnu, která nasaje/naváže škodlivé toxiny. Podrobné informace o tomto zázraku naleznete v článku Recepty na použití olivového oleje v lidovém léčitelství a na krásu. V článku Jak se zbavit písku a ledvinových kamenů přirozeně za 6 dní, naleznete recept s použitím olivového oleje, který velmi dobře funguje. 9) Citrony a limety citron2Šťáva z půlky citronu v teplé vodě hned po ránu je starodávný způsob rozpohybování metabolismu a očisty těla, což působí jako skvělý budíček pro játra. Kyselost citronů spouští nervové a hormonální aktivace do jater a trávicího systému. Velmi užitečné pro ty, kteří trpí pomalou činností střev. Skvělé nápoje na detoxikaci naleznete v článku Jednoduchý nápoj na chřipku a nachlazení, který se velmi hodí i pro detoxikaci jater. Dále Kůra na podporu metabolismu a detoxikaci, Štáva na vyčištění tlustého střeva, zažívací potíže a hubnutí, 10) Kurkuma Tento kořen je vskutku zázračný. Z jeho nespočtu benefitů pro naše těla jmenujme například jeho silnou protizánětlivost, pomáhá eliminovat narušení vašich buněk, je skvělý pro kůži, zuby i vlasy, je nabušený živinami, které pomáhají vašemu tělu bojovat proti odumírání buněk a udržuje vaši vnitřní integritu těla. Určitě vám doporučuji koupit si čerstvý kořen, který je již v obchodech k dostání. Já se s jeho pomocí například vyhnula braní antibiotik na zánět močového měchýře a uzdravila se jím přírodně za pár dní. Doporučuji ho konzumovat vždy s troškou černého pepře a olivovým nebo jiným za studena lisovaným olejem. Je to nutné pro správné vstřebání všech jeho účinných látek do těla. Blahodárné recepty s kurkumou naleznete v článcích Recept na přírodní antibiotikum a Protizánětlivé smoothie s kurkumou. Je mnoho dalších potravin, které se starají o dobrou funkci jater a o naši energii. Z vlastní zkušenosti doporučuji konzumovat potraviny v co nejčistší kvalitě – domácí, farmářské, bio – ty obsahují nejvíce vitamínů a nejméně škodlivých toxinů, které játra poškozují. Podrobnější informace o tom, jak se dobře starat o svá játra naleznete v článcích Játra – největší detoxikační orgán Očista jater a Ostropestřec mariánský Trávicí soustava

Více se dočtete slunecnyzivot.cz/2016/02/10-potravin-ktere-cisti-a-posiluji-jatra/ © Slunečný život

 

 

 

Pozor ženy: Našli sme “fontánu mladosti“ – Táto zázračná liečba vás omladí o 10 rokov!


Len konzumovaním tohto lieku budete vyzerať o 10 rokov mladšie a zdravo, s malou námahou.

 Je to váš šťastný deň, pretože dnes vám ukážeme tajnú formulku.
 Nemusíte míňať veľa peňazí na drahé a exotické ingrediencie. Tento jednoduchý no veľmi efektívny liek je zložený z vody a z chloridu horečnatého.

 Verte mi – tento domáci recept vám zmení život. Každý sa vás bude pýtať aké je vaše tajomstvo a ako ste schopná vyzerať o 10 rokov mladšie.

Čo je chlorid horečnatý?

Je vždy dôležité vedieť čo konzumujete a teda vám predstavíme čo je chlorid horečnatý a ako ho užívať. 

Chlorid horečnatý 

je minerál ktorý dostanete zo záporne nabitého chloridu a kladne nabitého magnézia. 
Denný príjem tohto minerálu spôsobuje chemický balans v našom tele, ktorý je obdržaný chemickým procesom v ľudskom tele zvaný elektrolýza.

  Užívanie chloridu horečnatého vám môže pomôcť vylúčiť močovú kyselinu z vášho tela, ktorá vám môže spôsobovať mnoho problémov a hroznú bolesť kĺbov.


Prínosy chloridu horečnatého

        chráni pred osteoporózou a reumou

        zlepšuje trávenie

        odstraňuje menštruačné problémy

        zmierňuje bolesť hlavy

        chráni cievy

        omladzuje organizmus

        zlepšuje proces straty váhy

        zvyšuje energiu

        zvyšuje libido

        zmierňuje depresiu

        chráni pred chrípkou a prechladením

        pomáha proti chorobám ktoré ovplyvňujú centrálny nervový systém

        protikarcinogénne účinky

RECEPT

Tu je to čo máte urobiť – keď sa ráno zobudíte, musíte vliať 1 liter vody do hrnca a dostať ju do bodu varu. Keď voda začne vrieť, presuňte hrniec a odstavte ho dokým nemá izbovú teplotu. Keď voda dosiahne izbovú teplotu, mali by ste vsypať 33 gramov chloridu horečnatého (prášok), ktorý môžete kúpiť v akejkoľvek miestnej lekárne.

DÔLEŽITÉ ! 

Je veľmi dôležité vedieť dávku keď konzumujete tento liek. 

Presná dávka je vypočítavaná vekom tých ktorý tento liek konzumujú. Všetky osoby by mali mať aspoň 10 rokov na to aby ho mohli požívať.
 Konzumovaním tohto lieku vám poskytne mnoho rôznych medicínskych a liečiacich prínosov.

Tabuľka dávkovania pre užívateľov – VEK:


Ako sme už spomenuli, tento domáci liek by mal byť konzumovaný na základe veku.
 
Tu sú presné dávky:

        Medzi 10. až 40. rokom: Len polovička poháru ráno

        Medzi 40. až 70. rokom: 1 pohár ráno

        70. rok a staršie: 1 pohár ráno a ďalší v noci.


Radíme, aby ste dodržiavali odporúčané dávkovanie.

 Tento liek je mimoriadne mocný a poskytne mnoho zdravotných prínosov pre vás a vaše zdravie celkovo.  

 

  13 věcí k zapamatování při těžkých situacích


  

13-situaci-big
Každý z nás prošel nějakým těžkým obdobím. A všichni jsme to přežili. Nicméně někteří lidé se s tím vyrovnají snáz, než druzí. V čem je jejich tajemství? Profesorka Carol Morganová z university v Ohiu má zato, že to spočívá v našem vztahu k tomu, co se děje.
Tady je 13 věcí, na které bychom měli pamatovat v těžkých životních obdobích.

1. Co je, to je
Známý Budhův výrok říká: „Vaše utrpení je vyvoláno vaším protivením se tomu, co jest“. Zamyslete se nad tím minutku. Znamená to, že utrpení vzniká pouze tehdy, když odmítáme přijmout, co se děje. Pokud na tom můžete něco změnit, pak přijměte patřičná opatření. Jestliže něco změnit není možné, máte dvě možnosti: přijmete situaci a zbavíte se toho negativního, co z ní vyplývá, nebo můžete dlouho, hluboce a náruživě trpět.

2. Problém se stane problémem teprve tehdy, když ho tak nazvete
Často jsme sami sobě těmi nejhoršími nepřáteli. Štěstí skutečně závisí na úhlu pohledu. Pokud něco berete jako problém, jsou vaše emoce a myšlenky nasyceny negativem. Zamyslete se raději nad tím, jaké poučení byste mohli ze situace vyvodit – a ona z ničeho nic problémem být přestane.


3. Chcete-li věci změnit, změňte neprve sebe

Váš vnější svět je odrazem světa vnitřního. Nejspíš znáte lidi, jejichž život je plný chaosu a stresů. Není to snad proto, že oni sami žijí jaksi nahodile? Rádi si říkáme, že se měníme pod tlakem okolností. Ve skutečnosti to ale má fungovat právě opačně: musíme změnit sebe, abychom změnili okolnosti.

4. Pojem „nezdar“ neexistuje – existuje pouze možnost něco se naučit
Slovo „krach“ musíte ze svého slovníku prostě vyloučit. Všichni velcí lidé než dosáhli úspěchu se znovu a znovu setkávali s nezdary. Edison to vyjádřil takhle: „Když jsem vynalézal žárovku, nebyl jsem nikdy neúspěšný. Jenom jsem prostě objevil 99 způsobů, jak fungovat nemůže“. Ze svých takzvaných nezdarů se snažte něčemu naučit. Přemýšlejte, jak to příště udělat lépe.

5. Pokud jste dosud nedosáhli toho, co si přejete, znamená to, že už je to na cestě
Vím, že někdy je těžké tomu věřit. Ale je to pravda. Obvykle když se ohlížíme za svým životem, všímáme si, že dobré věci většinou přicházely potom, co se nám něco nepodařilo. Možná, že zaměstnání, do kterého vás nepřijmuli, by vás odvedlo od rodiny, zatímco to, které máte teď, to nevyžadovalo. Věřte, že všechno se zkrátka děje tak, jak se dít má.

6. Važte si přítomné chvíle
Nikdy se nebude opakovat. Na každém okamžiku vašeho života je něco cenného, nedovolte, aby vás to jen tak minulo. Možná, že byste jednou litovali chvil, které se vám dnes nezdají být šťastné.

7. Zbavte se přání
Většina lidí žije s „připoutaným rozumem“. Znamená to, že svým přáním přikládají velký význam, a pokud nedosáhnou toho, co si umínili, posunují se jejich emoce k negativu. Zkuste místo toho praktikovat „odpoutaný rozum“: pokud si něco přejete, budete se cítit stejně šťastni, ať už toho dosáhnete, nebo ne. Vaše emoce přitom zůstanou neutrální nebo kladné.

8. Pochopte své strachy a buďte za ně vděční
Strach může být výtečný učitel. Překonání strachu nás často přiměje přiblížit se  k vítězství. Já například, když jsem ještě studovala, jsem měla velký strach z veřejných vystoupení. Proto se dnes bavím tím, že nejen každý den vystupuji před velkými skupinami lidí jako učitelka, ale dokonce je učím umění veřejného projevu. K překonání strachu stačí pouze praxe. Strach je pouhou iluzí.

9. Dovolte si cítit radost
Věřte nebo ne, znám až příliš mnoho lidí, kteří si nedovolí být veselí. Dokonce ani neumějí být šťastní. Někteří z nich jsou natolik závislí na svých problémech a vnitřním chaosu, že bez nich by snad ani nevěděli, kým jsou. Proto se snažte prožívat štěstí. Nemusí to být nic velkého, ale je důležité soustředit se na radostné okamžiky, ne na těžkosti.

10. Nesrovnávejte se s jinými
A pokud už se srovnáváte, pak s těmi, kdo jsou na tom hůř než vy. Nezaměstnaný? Buďte vděčni aspoň za to, že dostáváte podporu v nezaměstnanosti. Většina světa žije ve stavu krajní bídy. Nepodobáte se Angelině Jolie? Myslím, že se jí podobá jen málokdo. A vy jste nejspíš mnohem přitažlivější, než většina lidí. Na to se soustřeďte.


11. Nejste oběť

Jste obětí pouze a jedině svých vlastních myšlenek, slov a skutků. Nikdo nedělá nic zvláště kvůli vám nebo proti vám. Sami vytváříte vlastní zkušenost. Přijměte osobní odpovědnost a uvědomte si, že těžkosti dokážete přežít. Je třeba jenom začít: změnou myšlenek a činů. Zbavte se mentality oběti a staňte se vítězem.

12. Všechno se může a bude měnit
„To přejde“ je jedno z mých oblíbených úsloví. Když uvízneme v nějaké nedobré situaci, zdává se nám někdy, že z ní není východiska. Zdá se, že už to tak prostě zůstane. Ale víte co? Změní se to! Nic není věčné kromě smrti. Takže zapomeňte na obvyklou myšlenku, že takhle už to zůstane. Nezůstane. Ale budete muset jednat, abyste změnili situaci. Žádným kouzlem se sama od sebe nezmění.

13. Všechno je možné
Zázraky se dějí každý den. Je to pravda. Škoda, že v jednom článku nejde vypsat všechny podivuhodné věci, které se kdy přihodily mým známým – od vyléčení ze čtvrtého stádia rakoviny po nenadálé setkání s bývalým partnerem. Takové věci se dějí stále. Musíte prostě věřit, že to tak je. Jakmile jednou uvěříte, dokážete vyhrát bitvu.


 

  Kiesha Crowther - Musíme začít žít ze srdce

  https://www.youtube.com/watch?v=yNr6s4qXmyc 

 

 


8 zvyků šťastných lidí – Zlatá pravidla uspěchu


pozitiv big

 1. Je jim jedno, co si o nich druzí myslí
Nedovolují negativně naladěným lidem ovlivňovat to, jak se cítí. Ať jim takoví lidé říkají cokoli, steče to z nich jako kapky vody. Dobře vědí, že důstojný člověk není ten, který nemá nedostatky, ale ten, který má důstojnost.
 1. Na všem vždycky vidí plusy
Na všem špatném je něco dobrého. Pokud se nedaří vidět na nějaké situaci kladnou stránku, tito lidé ji vytvoří sami. A nikdy nelitují. Pokud to dopadlo dobře, je to pozoruhodné. Pokud špatně, je to zkušenost.
 1. Jsou vždy přátelští a uznalí
Pro šťastné lidi nemá význam, jak vypadáte, nebo odkud pocházíte. Všechno, co potřebují, je další člověk, vedle kterého se mohou smát a být šťastní. Neostýchají se a nelitují vynaložení několika minut na to, aby druhým vyjádřili své uznání.
 1. Vždycky se usmívají a jsou pozitivní
Nesmějeme se proto, že jsme šťastní; jsme šťastní proto, že se smějeme“ (William James). Úsměv a smích jsou neoddělitelným rysem šťastných lidí. Už je to tak zařízeno, že lidé, s nimiž trávíme hodně času, ovlivňují naše přijímání okolního světa. Čím více času trávíme s pozitivně naladěnými, optimistickými lidmi, tím jasnějšími barvami bude vymalován náš život.
 1. Žijí přítomným okamžikem
V životě jsem prožil mnoho strašných věcí, ale jen některé z nich se doopravdy staly“ (Mark Twain). Tito lidé nečekají na páteční večer nebo nedělní ráno, na koupi nového auta nebo bytu. Nečekají na jaro, léto, podzim nebo zimu. Vždyť tou úplně nejstrašnější chybou je myslet, že žiješ, když ve skutečnosti přečkáváš v jakési čekárně v očekávání života…
 1. Vědí, že ne vše na tomto světě je dokonalé
Je těžké přemoci v sobě perfekcionismus, ale je to nezbytné. Všeho s mírou. Šťastní lidé dokážou kontrolovat své úsilí o dokonalost. Nespáchají sebevraždu kvůli chybám či nepřesnostem. Jsou na sebe a své úspěchy pyšní. Někdy věci nejdou podle plánu, ale to je normální. Mít všechno pod kontrolou není možné.
 1. Obohacují okolní svět
Jednou z nejlepších cest k pocitu štěstí je snaha změnit okolní svět. Není k tomu třeba zachraňovat národy a zastavovat cunami. Stačí se prostě na lidi usmívat, složit jim kompliment, pomoci přátelům, věnovat dárek atd.
 1. Stále se učí
Jsou to lidé zvídaví a snaží se stále dozvídat něco nového o světě a lidech, kteří v něm žijí. Vždycky existuje něco, o čem ještě nic nevíme. Zájem o život nám dává energii, pomáhá vzniku nových nápadů, kladně ovlivňuje myšlení a naše dny činí bohatými a zářivými.

 
13 věcí blokujících příchod štěstí do našeho života


Když se v životě zbavíte 13 věcí, pocítíte příliv štěstí a spokojenosti. Nejen přečtěte… vyzkoušejte to!
blok-big
1. Zbavte se potřeby vždycky dokazovat svoji pravdu.
Je mezi námi mnoho takových, kteří dokonce ani pod hrozbou ztráty krásného vztahu, i když působí bolest a vyvolávají stres nedokážou ustoupit a přijmout jiný názor. Nestojí to za to

2. Přestaňte všechno ustavičně kontrolovat.
 Zřekněte se potřeby neustálé kontroly všeho, co se kolem vás děje: situací, událostí, lidí apod. Ať jsou to příbuzní, blízcí přátelé, kolegové nebo neznámí lidé na ulici, dovolte jim být takoví, jací jsou.

3. Neházejte na nikoho vinu
Neklaďte druhým za vinu něco, co máte nebo nemáte, za to, co cítíte nebo necítíte. Přestaňte plýtvat energií a přijměte plnou odpovědnost za vlastní život.

4.Zanechte negativních rozmluv se sebou samým.
Jak mnoho lidí si škodí prostě jen tím, že dovolují negativním myšlenkám řídit svůj vlastní život! Nedůvěřujte tak úplně všemu, co vám říká váš logický, uvážlivý rozum. Jste lepší a schopnější, než se domníváte.

5. Přestaňte si stěžovat.
Zbavte se neustálé potřeby stěžovat si na spoustu věcí: na lidi, situace, události, které vás činí nešťastnými, smutnými a ochablými. Nikdo vás nemůže udělat nešťastnými, žádná situace vás nemůže rozhořčit. Není to situace, která ve vás vyvolává ty či ony pocity.

6. Zřekněte se kritiky.
Zanechte kritiky lidí, kteří jsou jiní než vy, a událostí, které nenaplňují vaše očekávání. Každý je jiný..
7. Nechtějte na druhé udělat dojem.

Přestaňte se přetvařovat a být někým, kým ve skutečnosti nejste. Sejměte masku, přijměte a zamilujte si své skutečné Já.

8. Nebraňte se změnám.
Změny jsou zcela normální, jsou nezbytné, aby se člověk pohnul z bodu A do bodu B. Pomáhají měnit náš vlastní život i život lidí kolem nás k lepšímu.

9. Nechte cejchování.
Skoncujte s cejchováním lidí či událostí, o kterých nic nevíte nebo jim prostě nerozumíte. Raději se postupně otevírejte poznávání nového.

10. Opusťte minulost.
Ano, je to těžké. Zvláště když minulost je pěknější než přítomnost a z budoucnosti máme jisté obavy. Avšak nezbývá vám nic jiného než přijmout fakt, že přítomnost je to jediné, co máte.

11. Zbavte se strachů.
Strach je pouhou iluzí, ve skutečnosti neexistuje – to vy jste ho stvořili. Všechno je ve vaší hlavě. Změňte své vnitřní vztahy a ty vnější se samy usadí na správná místa.

12.Přestaňte se vymlouvat.
Odhalte výmluvy a pošlete je do penze. Nejčastěji omezujeme sami sebe právě záplavou výmluv.

13.Nepodřizujte svůj život očekávání jiných lidí.
Příliš mnoho lidí žije životem, který jim nenáleží. Prožívají ho v souladu s tím, co pro ně jiní pokládají za nejlepší – dělají to, co od nich očekávají rodiče, přátelé, učitelé, vláda a společnost. Ignorují svůj vlastní vnitřní hlas, vnitřní naléhání. Jsou natolik zaměstnáni realizací očekávání jiných lidí, že nad svým životem ztrácejí kontrolu. Zapomínají, co jim skutečně přináší štěstí, co sami ve skutečnosti chtějí… a konec konců 
zapomínají sami na sebe.
 


Boj pohlaví


Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely
Toto je nepatrně upravený přepis živého channelingu.
 Drazí přátelé, drazí bratři a sestry,Naplňuje mě radost, když jsem s vámi zde na tomto místě. Mé srdce se skutečně otevírá, poněvadž vás tolik miluji. 

Nyní jsem osvobozena od pozemských břemen. Mohu tak snadno vidět vaši krásu a odvahu, zatímco se pohybujete ve vašem životě na Zemi. 

Přála bych si, abyste to sami mohli vidět. 
Často jste tolik lapeni v sebe-pochybování a znevažování sebe sama. Proto je těžké přijmout vše, co je vám dáváno. 

Často vidím, jak je vaše energie svázána do uzlu. Vaše oči jsou zavřené a vy jste uvězněni ve svých negativních úsudcích. Je třeba očekávat, že vy všichni, jelikož jste se narodili na Zemi, se musíte vypořádat s tímto pocitem nehodnosti. Je to součást bytí na Zemi. Ve skutečnosti je Země na energetické úrovni pokryta pocitem vlastního znevažování a posuzování, jež se předávají z generace na generaci. 

Někteří lidé jsou požehnáni tím, že zažili v dětství pocit nevinnosti a spontaneity, která je životu přirozená. Avšak často, když se inkarnujete na Zemi jako lidská bytost, se vaše vědomí snadno zahalí negativitou a strachem, které tu jsou. Nyní jsem zde, abych vám připomněla vaši skutečnou přirozenost a pomohla vám ji probudit ve vašem každodenním životě. 

Protože, i když energie na Zemi může být velmi hustá a těžká, já znám sílu vaší duše.
Jste opravdovými bojovníky světla, i když se někdy zdá, že jste na to zapomněli. Někdy nad tím cítím zármutek, jistý druh smutku, když vidím, jak jste ztraceni. 


Víte, stále mám lidské pocity a jsem s vámi spojena svým srdcem.
Dnes bych vám ráda pověděla příběh o tom, co se přihodilo mezi pohlavími, mezi mužem a ženou, protože mnoho z temné energie nebo z hlubokého pocitu nehodnosti, má s touto historií společného. 

Tato historie se týká oblasti sexuality. A jak víte, sexualita by měla být zdrojem světla, lásky a ryzího setkání duší.
 V opravdovém sexuálním setkání jste otevřeni ze srdce. Setkat se s osobou na této úrovni je prožitek blaženosti a extáze. Tragédií osudu však takové sexuální spojení může prožívat jen málo lidí.

 V této oblasti existuje v srdcích mužů i žen spousta hluboké bolesti, protože právě oblast sexuality je u lidských bytostí nejzranitelnější. 

Všichni jste si vědomi nedávné historie a nedávnou mám na mysli posledních čtyři až pět tisíc let. Během této doby byla ženská energie znehodnocována a ponižována agresivní mužskou energií. V ženském bytí to dalo vzniknout zranění na velmi hluboké úrovni. Stejně tak to však ublížilo mužům.

 Kvůli této agresivní mužské energii, která byla v tomto období přítomna, nebyli muži schopni vyvinout jejich citlivou, ženskou stránku. Stalo se pro ně obtížným spojovat se s jinými lidmi ze srdce a projevit emoce. Ženy na druhé straně ztratily spojení se svým pocitem vlastní hodnoty a síly jednat. V důsledku toho se muži a ženy vzájemně odloučili a odcizili. 

 Proto se oblast sexuality, jež je mezi mužem a ženou nejposvátnější, zneuctila. Namísto blaženosti se stala oblastí ohromné bolesti. Nyní bych ráda zašla o krok dál a pověděla vám o části historie, která je starší, než znáte.

 Byly časy, ve kterých ženy ovládaly moc a uplatňovaly moc nad muži. Ženy to v sobě mohou cítit. I když byly obětí mužské agrese v mnoha životech, mohou taktéž v sobě vnímat schopnost manipulovat energie u mužů.

 V žádném případě to neříkám proto, abyste se cítili provinile či zahanbeně. Chci jít k podstatě zranění u mužů a žen. Proto vás žádám, abyste nyní pocítili, zda uvnitř sebe rozpoznáváte zranění, o kterém nyní hovořím. Je pro vás možné cítit skutečnou lásku ve vztahu k druhému pohlaví? Můžete být ženou nebo mužem bez studu, bez výhrad k druhému pohlaví?
Pravím vám, že pocit nehodnosti, se kterým se vy všichni potýkáte, je velice spojen se sexuálním zraněním jak u mužů, tak u žen. Nyní nastal čas toto zranění vyléčit. A tak žádám zejména ženy, aby se povznesly nad záležitostmi hněvu a nedůvěry, které zažívají vůči mužům. 

Vy, jak muži, tak ženy, jste byli v této dlouhé historii boje obojím, obětí i pachatelem.
Představte si se mnou, že jste před svým milovaným, pokud nikoho takového nemáte, představte si jednoduše, jak tam někdo stojí.

Nyní se nejdříve podívejte na proud dávání: co dáváte této druhé osobě, co jste schopni dávat? Teď se dobře podívejte na své vlastní tělo, zatímco dáváte tuto energii. Jaký máte pocit ve svém srdci, jaký máte pocit ve svém břiše? Pokud si všimnete, že proud dávání je v nějaké oblasti přerušen, nesuďte to, nepokoušejte se to změnit hned, jen to pozorujte.

Nyní se podívejte na proud přijímání. Co od svého partnera přijímáte? Co jste schopni od svého partnera přijmout? Co jste schopni přijímat?

Možná vidíte, že v obou tocích existují oblasti, které se cítí být zablokovány. Chci, abyste věděli, že tyto bloky nejsou pouze osobní bloky. Zdědili jste je z historie. Neodsuzujte se tedy za ně. To, k čemu jste v této době vyzýváni je, abyste vyléčili tuto bolest. Když tak činíte, pomáháte vyléčit také kolektivní bolest lidstva. Jste mnohem silnější, než sami sebe vnímáte.

Vyzývám vás, abyste se mnou učinili malé léčivé cvičení. Nyní vás nežádám, abyste vyléčili bolest nebo bloky, které si uvědomujete v sobě. Nyní vás žádám, abyste pohlédli na bolest nebo bloky ve vašem partnerovi. Dělejte to jednoduše. Pouze se zeptejte svého partnera: co bys ode mě rád dostával? Co by ti nejvíce posloužilo, co by ti pomohlo, aby ses ve svém životě posílil? Dejte to jemu či jí na energetické úrovni.

Ráda bych, abyste měli pochopení pro svého partnera, zvláště, abyste pochopili konkrétní bolest opačného pohlaví. Zranění či bolest je jiná u mužů a jiná u žen. Muži se odcizili své vlastní pocitové stránce, své vlastní ženské podstatě. Touží po opravdovějším spojení. Ženy se zase potřebují znovu spojit se svou vlastní sílou a sebeúctou. 

Ženy mohou pomoci mužům tím, že jim odpustí a převezmou sami za sebe zodpovědnost. Tak může nastat skutečně krásná spolupráce mezi muži a ženami.

Ačkoli je spirituální cesta v podstatě o léčení sebe sama, nyní je čas spojit se za ruce a postavit mosty mezi muži a ženami. Tím, že máte skutečný soucit a pochopení pro sebe navzájem, léčíte také sami sebe. Povzneste se nad staré boje a opět dovolte oblasti sexuality, aby se stala oblastí skutečné radosti a přátelství.

Když bojujete se svou vnitřní temnotou a cítíte se nehodni, žádám vás, abyste zvážili, do jaké míry je to kvůli vašim zraněním jako muže či ženy. Tím, že jste si vědomi tohoto aspektu, začínáte více chápat sami sebe a umožňujete, aby do vašeho života vstoupilo více světla.  

Na Nové Zemi, která se v těchto časech rodí, se muži a ženy znovu spojí v harmonii. Jejich energie se budou vzájemně přirozeně doplňovat. Právě v oblasti sexuality vaše duše, vaše spirituální energie, skutečně přichází na Zemi z nejvyššího energetického centra k nejnižšímu. Když je sexuální spojení od srdce k srdci, jste zpět v centru ráje. V té chvíli máte pocit jednoty. V této chvíli pospolitosti směřujete tu nejčistší energii na Zemi.  

Sexualita je původně tak vzácným darem. Skutečnost, že se zahalila temnou a bolestnou energií je pro vás všechny velkým břemenem. Je příčinou mnoha vašich emocí, osamělosti a zoufalství. V této době však existuje mnoho znamení naděje. Muži a ženy opravdově usilují o vytvoření skutečného vzájemného spojení mezi sebou. Ve vás všech je těžké břemeno, ale stejně tak ohromný potenciál pro léčení.

Opět vás vyzývám, abyste na sebe pohlíželi tak, jako já na vás z druhé strany závoje. Žádám vás, abyste se mnou byli nyní za jedno a podívali se na sebe mými očima. Vidíte sebe jako krásné a odvážné duše, kterými jste? Není na vás nic špatného. Nic! Jste dokonalé bytosti. Kéž byste to ode mě přijali.

© Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.czSyndrom „Puťky domácí“ a metody boje s nímtetka-big
O syndromu „puťky domácí“ se nedočtete v žádném lékařském věstníku. I když  v životě označuje tento výraz zcela reálný zjev: stav znechucení, naštvanosti a únavy násobený zanedbaným zevnějškem, nechutí k sexu a absencí jakéhokoli snu. Takový koktejl negativ. Přitom obětí tohoto neduhu je mezi námi vcelku hodně…

Kdysi se ve mně taky usadila „puťka domácí“. Ne najednou. Nejdřív „zaskočila jen na chvilku“ za mojí veselou, lehkomyslnou, ale zároveň silnou a sebejistou „vnitřní dívenkou“. Stávalo se to v situacích „kde se vzavších tu se vzavších“ záchvatů hospodyňské dokonalosti spojených se sklonem k uklízení a praní. A zejména s nadáváním, že „v tomhle baráku se nikdo kromě mě o nic nestará“. „Vnitřní dívenka“ však nevítaného hosta vždycky rychle vystrnadila. A všem bylo zase dobře a veselo.

Ovšem je fakt, že když se mi narodil syn, nevítaná návštěva přicházela stále častěji. Teď se maskovala společností schvalovanými hodnotami jako je pocit povinnosti a zodpovědnosti. Když se pak narodila dcera, „puťka“ se ke mně nastěhovala napořád. Drze a cynicky. Se vším svým harampádím: smutkem, splínem, nudou, věčným dřepěním doma a nadváhou.

Provedla v domě totální revizi, tvrdou rukou vyházela veškerou dívčí garderobu a zakázala mi nosit střevíčky na podpatku. Když jsem se nesměle odhodlávala jít do obchodu se spodním prádlem, „puťka“ byla neúprosná: „Kam?! Kluk nemá kombinézu!“.

S každým dalším dnem se u nás „puťka“ usazovala pevněji. Děti se začaly míň smát, přátelé k nám přestali chodit na návštěvy a muž už mi nešeptal do ouška všelijaké něžnosti…  Až jednoho slunečného a krásného jarního dne v mé „vnitřní dívence“ něco ruplo: život se stal zkrátka nesnesitelným. Koupila jsem si lodičky na jehlách, nechala jsem se obarvit na ohnivě zrzavý odstín a vyhodila jsem nevraživou tlustou hospodyňskou „puťku“ i s její bramboračkou, brbláním, věčnou únavou a pocitem povinnosti  z domu.


Sama pro sebe jsem pak napsala přikázání v rámci boje se syndromem „puťky domácí“:

 Přikázání 1: Všechno dělej vesele a s láskou

Jak říkají filosofové, co je uvnitř, je i venku. Když se raduješ ze světa a užíváš si každou minutu, stáváš se i ty sama pěknou a přitažlivou – jak pro lidi kolem, tak pro svůj úspěch. Dobrá nálada se od tebe jako kola na vodě šíří na všechny kolem tebe. Jen „puťky domácí“ zapomínají, že šťastné maminky mívají šťastné děti, šťastné ženy že mívají šťastné muže.

Přikázání 2: Zařadit ženské radosti do kategorie životně nutných

Vytvořte „fond pro podporu vlastního sexy zjevu“ a šetřte peníze na nejrůznější ženské radosti. Rozmazlujte se různými ženskými věcičkami – parfémem Coco Chanel, sexy kalhotkami nebo ročním předplatným na ženský časopis. Ženskost! Šarm! Koketování! Schopnost přivést k šílenství! A žádná „puťkovitost“. Pouze pocit, že když se ti zachce, dokážeš se ještě víc odvázat! A to nezávisle na věku.

Přikázání 3: Je mi úplně jedno, co řeknou lidi. Hlavní je, co si o sobě myslím já

A smýšlet o sobě je třeba pouze kladně. Jestli si snad někdo myslí něco jiného, je to jeho problém. „Co si lidé pomyslí“ dělá starost pouze „puťkám“. „Dívenky“, stejně jako Castanedovi bojovníci, hledají dokonalost pouze ve vlastních očích“. Vzpřímená záda, lehký krok a bradu vzhůru: copak může někdo zapochybovat, že jste bohyně, úspěšná, dokonalá a šťastná žena? Ne! Mezi jiným, taky málokoho napadne to vůbec hodnotit.

Přikázání 4:  Vysokým podpatkům a sexy oblečení klidně i s dítětem v náručí – ano! Síťovkám a beztvarým oděvům, dokonce i když manžel není doma – ne!

Víte, že největší množství rtěnky na světě spotřebují ženy… ne, to neuhádnete! Ve Spojených Arabských Emirátech! Dlouho jsem nechápala, jak je to možné? Vždyť chodí zahalené v parandže?! Je to ovšem jednoduché. U nás se ženy upravují, když jdou ven, do práce, na návštěvu. Doma, před manželem, chodí neučesané, nenamalované… všechny to známe. Ale tam je to naopak. Pro lidi venku se východní dámy nijak zvlášť neupravují, zato doma, pro manžela a nejbližší – vypadají jako královny. A je to zlatá zásada, nezdá se vám? Jenom „puťka domácí“ prohlašuje, že už na to „nemá sílu“, „je unavená“, „má moc práce“, nebo se jí prostě „nechce“. „Dívenky“ ale zapojí fantazii, prolistují Kámásútru, studují tantrická učení, taoistické sexuální praktiky a arabské tance.

Přikázání 5:  Ženským údělem není obsluhovat, ale inspirovat manžela!!

Můj otec říkával, že ženy, které výtečně vaří a dobře perou košile, muži neopouštějí. Měl celkem tři (!) manželky. Všechny skvěle vařily a výborně praly… On ovšem nikdy nepochopil prostou věc: hospodyně a manželka, to není jedno a to samé. Ta první se stará o domácnost, chodí se sběračkou a v zástěře. Ta druhá „zušlechťuje“ život, stává se múzou, zdrojem inspirace, rodinným mozkovým centrem a konec konců vším, čím chce, jenom ne „puťkou domácí“. !

Přikázání 6: Existuju a už jen to samo je důvodem k radosti!

Žádná jiná taková není a nebude NIKDY! Uznejte, že je přímo zločinem cítit se nešťastná a ubíjet v sobě všedními a často jen vymyšlenými problémy neopakovatelnou ženskou individualitu a měnit se v suchara.
Když jsem tenkrát vyhodila nezvaného hosta, začala jsem znovu milovat a radovat se a někdy jsem i dělala docela bláznivé kousky. Jezdila jsem v bílých džínsách se synkem na dětské skluzavce a kreslila jsem křídou po asfaltu. A kdo kdy řekl, že to dospělí němůžou? Nějaká slepice, „puťka domácí“? V duchu na ni vyplazuju jazyk a jdu si zabruslit!

Psycholožka Anastasja KrasovskáObrázek: Bryant Park. Artwork by Beryl Cook.

 

 

  CHCEŠ-LI ZMĚNIT SVĚT, MILUJ MUŽE


Vyber si toho, jehož duše jasně volá tvou; který tě vidí;


který je dost statečný na to, aby se bál.

Přijmi jeho ruku a veď ho jemně za krví svého srdce
Kde může ucítit tvé teplo a spočinout
a nechat svou tíhu shořet v tvých ohních.


Pohlédni mu do očí, nahlédni hluboko dovnitř a uvidíš, co
spícího, bdělého, ostýchavého či čekajícího se tam ukrývá
Pohlédni mu do očí a uvidíš v nich jeho otce, dědy a všechny ty války a šílenství,
které vedly jejich duše v nějaké vzdálené zemi, vzdáleném čase
Pohlédni, bez souzení, na jejich bolesti, utrpení, muka a vinu
A nechej to vše odejít


Vciť se do bříměte jeho předků
A věz, že on v tobě hledá bezpečné útočiště
Nechej ho roztát ve svém neochvějném pohledu


A věz, že ty nemusíš zrcadlit ten hněv


Neboť máš dělohu, sladkou hlubokou bránu, která omývá a hojí staré rány


Chceš-li změnit svět, miluj muže; skutečně ho miluj
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Seď před ním v plném majestátu svého ženství, v dechu své zranitelnosti

V hravosti své dětské nevinnosti, v hloubi své smrti
Kvetoucí pozvání, jemně ustupující a dovolující jeho síle muže
Aby předstoupila vpřed a vykročila směrem k tobě… a společně s tebou, tiše vědouce,
plula v lůně Země

A pokud couvne… a on couvne… uteče do své jeskyně…
Shromáždi kolem sebe své babičky… zachumlej se do jejich mouder

Naslouchej jejich jemnému šepotání, které zklidní tvé vystrašené dívčí srdce
A přiměje tě, aby ses ztišila… a trpělivě čekala na jeho návrat
Seď a zpívej u jeho dveří píseň rozpomínání, že zase znovu, smí být ukonejšen
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj

Nesnaž se z něj vyloudit malého chlapce
Pomocí lsti, klamu, svádění a podvodu
Jen abys jej vlákala… do sítě destrukce
Kde vládne chaos a nenávist

Horší než jakákoli válka, kterou vedli jeho bratři
To není ženské, to je pomsta

Je to jed překroucených linií
Jed zneužívání po celé věky, znásilňování našeho světa
A to ženě nedává sílu, snižuje ji, když mu uřezává koule
A zabíjí nás to všechny

A ať už ho jeho matka držela, nebo to nedokázala
Nyní mu ukaž pravou matku

Drž ho, veď ho ve své ušlechtilé spanilosti a své hloubce
Doutnající v jádru Země

Netrestej ho za jeho zranění, o kterých se domníváš,
že nenaplňují tvé potřeby nebo kritéria
Plač pro něj sladké řeky
Krvácej to vše zpátky domů.

Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj
Miluj ho natolik, aby mohl být nahý a volný
Miluj ho natolik, aby tvé tělo a tvou duši otevřel cyklu zrození a smrti
A děkuj mu za příležitost

Když spolu tančíte divokými větry a tichými lesy
Měj odvahu být křehká a nechat ho pít z jemných okvětních lístků své bytosti
Dej mu pocítit, že tě může držet, zastávat se tě a chránit tě
Klesni mu do náruče a důvěřuj, že tě chytí
I když tě předtím tisíckrát pustili

Nauč jej, jak se odevzdat, tím, že se odevzdáš sama
A splyň se sladkou prázdnotou srdce tohoto světa
Chceš-li změnit svět, miluj muže, skutečně ho miluj

Povzbuzuj ho, nasycuj ho, dávej mu svolení, naslouchej mu, drž ho, léč ho
A na oplátku budeš vyživována, podporována a ochraňována
Silnými pažemi, jasnými myšlenkami a zaostřenými šípy

Neboť když jej necháš, může být vším, o čem sníš
Chceš-li milovat muže, miluj sebe sama, miluj svého otce
Miluj svého bratra, svého syna, svého bývalého partnera;
od prvního chlapce, kterého jsi políbila,

Až po toho posledního, kterého jsi oplakala
Děkuj za dary; dar všeho, co se ti až po toto setkání podařilo rozplést
Dar muže, který stojí před tebou teď

A najdi v něm zárodek všeho, co je nové a zářící
Semínko, kterému můžete dávat vláhu
A nechat tak spolu vyrůst novému světu
~Anonym~

 


  

Může vás milovat celý svět a přesto vás tato láska neučiní šťastnými. Šťastní budete teprve tehdy, když začnete sdílet lásku, kterou máte ve svém nitru. To je láska, která dokáže zázraky, která všechno mění.
~ Eckhart TolleNaše nemoci a co s čím v těle souvisí !!!!!

Předmět: Můžete si udělat diagnosu sami
Pověry a mýty diagnostické
S různými pověrami jste se jistě už mnohokrát setkali, jako třeba že
večer nemají děti chodit ven, protože by je sebrala klekánice. Nebo že migrénové bolesti hlavy jsou od špatné krční páteře atd.

Jedna hloupost větší než druhá, ale tu prostřední pověru roztrušuje jak obecný lid, tak i lidé od medicíny, a ještě tomu věří. Nikdo už ale
není ochoten vysvětlit fakt, že migrénu má i člověk se zdravou krční
páteří, tedy že ani rentgenem nebyly zjištěny žádné změny. Anebo, to je také šaráda, jak to, že existují i tací, kteří mají prokazatelně defekty na páteři, (dnes je jich mnoho), a přitom je hlava nebolí.

Takže vám uvedu několik příkladů:
„Kuří oka” nejsou od malých bot, mívají je totiž i lidé s kvalitní obuví
nebo chodící v sandálech či bosky.
Jsou od problémů s močovými cestami.
Rýmy jsou zaviněné stejným problémem, tedy močovými cestami, není to
proto, že se nenosí šála.

Křečové žíly nejsou „žilním” problémem. To jenom na žílách v určitých místech se demonstrují problémy jiných orgánů, nejčastěji jater, ledvin a močového měchýře.
Křečových žil se nezbavíte odoperováním, a když, pak jen krátkodobě. Vrátí se. Je třeba léčit jiné orgány, viz výše
Malé mozkové příhody a „mrtvičky” nejsou chorobou mozku. Je to problém křehkých žil a mozek to jen „odnáší”.

Infarkty myokardu nejsou chorobou srdce, ale žil. Jenže chudák srdce.
Praskání žil a tvorba modřin není z přebytku cholesterolu. Je to naopak z jeho nedostatku, a spravíte to mimo jiné právě konzumací vajec, pokud na ně máte chuť, nebo kůží z pečené drůbeže, i když to zní jako opak toho, co nám tvrdí bílá medicína.

Lupénka a jiné dermatózy nejsou nemocí kůže. To se pouze na kůži
projevuje přiotrávení člověka a špatná funkce čistících orgánů. Musí se léčit zvnitřku a mazání mastiček na kůži je jen doplněk, který má
důležitost snad jen jako pochybné kosmetikum. Však to také pomáhá jak u vany vrátka.
Krevní tlak vysoký nebo nízký není způsoben jen srdcem a žilami. Tlak je ovlivněn také játry (horní) a ledvinami (dolní). Srdce a žíly změnou tlaku ale trpí, jak jinak.

Záněty mandlí nevyléčíte tím, že je vytrhnete. Je třeba normalizovat
funkci jater a slinivky břišní, tím se normalizuje kyselost či
zásaditost sliznic a streptokok, či stafylokok nebude mít vhodné
prostředí pro svou existenci a sám se z mandlí ztratí. Současně je třeba povzbudit funkci ledvin. Po antibiotikách sice méně odolný streptokok chcípne, ale ten odolnější přece jen v nějakém počtu přežije, a pokud jste současně neléčili prostředí, pak se znovu vykultivuje do plného počtu. Jenže už vzdoruje antibiotikům. Pokud mu pak ty mandle přece jen uštípnete, pak se prostě přestěhuje na kterékoliv jiné místo v těle. A máte další problém. Ale nikdy není na závadu omezit , nebo ještě lépe zastavit přísun sacharidů, kterými se ten streptokok nebo zlatý stafylokok a podobní prevíti vyživují.

Otoky kotníků nejsou od námahy nohou. Jsou od ledvin, močových cest, srdce a žil. Vliv srdce se více projevuje v létě, vliv ledvin převažuje v zimě, ale vždy je třeba léčit oba orgány, aby splaskly nohy.

Lámavé a štěpivé nehty nejsou jen z nedostatku minerálů. Signalizují
poruchu ledvin. Ledviny jsou zodpovědné i za stav vlasů. Bohužel oprava štěpících se nehtů trvá dlouho, také půl roku. Takže už se mi stalo, že nedočkavá pacientka mi přišla říct: „Přes čtyři měsíce jste do mě lil ty své hnusné čaje, a nic se nezlepšilo. Pak jsem se na vás vykašlala a ono se to za měsíc spravilo samo, nic neumíte!”

Bolestí v kyčlích se nezbavíte totální endoprotézou kyčelního kloubu.
Zbavíte se jí léčením jater, žlučníku a žlučovodů a rozpuštěním
žlučníkového bláta, písku a kaménků. Velmi důležitá záležitost je i stav močových cest a měchýře, zrovna ten se velmi podepisuje na stavu kyčlí, podobně jako žlučník. Léčení žlučníku neznamená jej uříznout! Pokud již k té endoprotéze došlo, nezlobte se na chirurga. Ten jen zachraňuje, coz packal jeho kolega internista.

Ulceróza, jinak vředová choroba, velmi často na dvanáctníku, není od nervů, jak se nám občas medicína snaží na-mluvit. Je od špatné funkce jater, a jejich partnera žlučníku, a to zejména na jaře. Zato podzimní vředy jsou od stejně špatné funkce slinivky. Je samozřejmě možná ještě varianta, že slinivka s játry jsou na tom už tak zle, že nerozeznají roční období a zlobí průběžně. (Těch případů přibývá téměř kvadraticky.)

Vředovou chorobu dvanáctníku neléčíme krupicovou kaší s mlékem a mléčnou dietou, jak mi naordinoval ten Mudr., co jsem k němu chodil. Pokud nějakou kaši, pak jedině z ovesných vloček, a je téměř lepší, když je vodová než s mlékem. Pak ale jen lehká jídla, raději zeleninová, ale nejlepší je si dietu vyzkoušet ve smyslu „jím to, co mi dělá dobře.” Krupicová kaše je těžké zoufalství, od toho, kdo ji naordinoval, (a znamená to jen, že své profesi nerozumí,) i pro toho kdo ji snědl. Bolest dokáže ztlumit malá Plzeň. Čaje jsou jasné, budou to ty na játra a žlučník nebo na slinivku, po-případě oboje, což je většinou lepší. Je vhodné je doplnit jitrocelem, který pomáhá hojit sliznici, případně řepíkem, nebo při dobré snášenlivosti i heřmánkem.

Vředová choroba není způsobena ani bakterií Helicobacter pylori, jak se nám snaží namluvit někteří další lékaři. Tato bakterie je běžnou
součástí naší žaludeční mikroflóry, kde se vyskytuje v malém množství. Pokud dojde ke zhoršení funkcí jater či slinivky, nebo zvýšený přísun sacharidů, pak se zákonitě změní i kyselost či zásaditost (acidobazická reakce) na sliznicích a změní se složení mikroflóry. Helicobacter se přemnoží, protože vznikne pro něj vhodné životní prostředí, které je současně ale nevhodné pro sliznici dvanácterníku. Tudíž dojde k poškození sliznice téhož, a přemnožený Helicobacter je pouze doprovodným jevem, který ale ani zdaleka není prvotní příčinou.

Léčení vředových chorob pomocí vizmutu je již od-zkoušeno veterinární medicínou asi čtyřicet let, a v některých zemích se vizmutem léčila prasátka. Úspěšně, a je známo, že i někteří lékaři ještě v nedávné době tento prvek používali v humánní léčbě se slovy: „Je to sice obsoletní záležitost, ale funguje to.”
Tenisový loket není od námahy, ani pracovní, ani sportovní. Znamená to jen, že nejsou v pořádku střeva. Ale námaha to může ještě zhoršit, přirozeně.

Loket vnitřní, to je blíže k tělu, je ovlivňován tenkým střevem a
dvanácterníkem,(což je stále tenké střevo, ale kdosi v Anglii kdesi na
pitevně tuto část, která tvoří přechod mezi žaludkem a vlastním střevem kdysi změřil a naměřil rovných dvanáct palců; odtud jméno), a loket vnější, to je ten co se do něj vždycky praštíme, má na starosti také střevo, ale tlusté.
 A aby to nebylo tak jednoduché, tedy vězte, že pokud vlastníte „tenisák” na pravém lokti, pak se do hry zapojily více játra a žlučník, případně žlučovody u těch, co již žlučník nemají.
Levá strana je více ovlivněna slinivkou břišní, takže větší výskyt může být u cukrářů a poruch se stolicí, případně u hemeroidů.

Parodontóza není od věku, jak mi říkal ten můj lékař a ukazoval na
rádoby žertovný obrázek s motivem „Proti věku není léku!” Jistě jste si všimli, že parodontózou trpí i mladí lidé, a že to tedy jen tím věkem
nebude. Stejně tak i kazivost zubů a tvorba „hnisavých váčků”, chobotů v dásních, je způsobována kvalitou funkce vnitřních orgánů.

Tyto funkce se u starších lidí postupně omezují a zpomalují, proto
ta pověra o věku. Množství starších lidí však na parodontózu ani další zubní problémy netrpí, protože jejich vnitřní orgány dokáží fungovat a „vzdorovat věku”, a naopak, i mladší orgány mohou být nemocné či jinak špatně funkční a jsou tu problémy u „mladších zubů”.

Takže řezáky se mohou kazit od ledvin a močového měchýře, za špičáky mohou játra se žlučníkem, předstoličky jsou ovlivněny slinivkou a žaludkem, stoličky ovládají plíce a tlusté střevo a zuby moudrosti mají ve správě srdce s tenkým střevem.

Další pověrou je to, že játra mohou být špatná jen od alkoholu. Pokud
někomu diagnostikuji špatná játra, často se dozvím „to bude omyl, já
nepiji” a dotyčný (-á) jen demonstruje, že neví, že játra jsou jen
taková, jaká nám nadělili předkové, pokud jsme si je nějakými jedy
nezničili sami, případně s laskavým přispěním medicíny. A přitom zná
pijany s relativně zdravými játry zrovna jako abstinenty s játry nadranc.

Tříselná kýla není způsobena pouze fyzickou námahou, mnoho lidí se
namáhá a průtrž má jen malá část z nich, ale většinou povolí v místě,
kudy probíhá meridián jater nebo ledvin. 
Když se podívám na pár lidí,
které znám a mají tříselnou kýlu, vždy tam najdu větší či menší poruchu jater nebo ledvin, popřípadě slinivky či žaludku. Je mi to až žinantní, že podle mne za moc věcí mohou tyto orgány, ale znám takové, co vinu za všechno dávají páteři a taky jim to prochází.

Bolesti v kolenou jsou buďto od klečení na hrachu, nebo od něčeho jiného:ledvin, močového měchýře, jater, žlučníku, slinivky nebo žaludku. Vždy je možno bezpečně rozeznat, od kterého konkrétního orgánu to je, a ne, jak mi řekla má obvodní údržbářka, že od věku.

„Ale paní doktorko,” skoro jsem se vyděsil, „vždyť je mi teprve pětatřicet!”
„No a co, vždyť to mají i mladší” zdůvodnila mi věkovou diagnózu. Před takovým zdůvodněním jsem kapituloval a pak jsem se zmohl už jen na jedinou otázku:

„A jak to, že mě bolí pravé koleno a levé ne a obě jsou stejně stará?”
„Chvíli na mne koukala jako na něco ošklivého a patrně hledala
odpovídající vysvětlení, až ho našla:

„Nebud'te drzý!”
Bolest přešla, když bylo koleno asi o dva měsíce starší. Bylo to od jater.
Artróza je obecné označení kloubních poruch, bolestí a deformací.
Poruchy mohou být na kloubech malých i velkých kostí i páteře Ale toto označení, ani současná léčba neurčuje příčinu, ani způsob odstranění. Problematická je i doba vznikání, která trvá léta, a doba léčby, která trvá ještě déle.

Tedy spíše nám ukazuje, co bylo zanedbáno, ale při bolestech lze
odpomoci působením na konkrétní orgány. Obecně vždy v tom lítají
ledviny, ale podle jednotlivých kloubů se do hry zapojují další orgány.

Při bolestech kloubů palce u ruky se jedná o plíce, ukazováček je tlusté střevo, prostředníček, prsteníček a malíček jsou žíly, srdce a tenké střevo. Zápěstní kloub na malíkové straně je tenké střevo, na palcové plíce, blíže hřbetu ruky tlusté střevo. To, co se označuje jako
„karpální tunely” jsou kardiovaskulární záležitosti.

Loket je, když vynecháme úrazy, záležitost střev, stejně jako ramena
U nohou je od kyčelních kloubů odvozován vztah ke žlučníku a močovým cestám.
Kolena patří většinou játrům, žaludku, slinivce a žlučníku, kromě již
zmiňovaných ledvin a močového měchýře. Kotník vnější jsou močové cesty a vnitřní zas ty ledviny.

Velký kloub pod palcem patří slinivce
A prsty u nohou od palce k malíčku ovlivňují slinivka, játra, žaludek,
žlučník a močový měchýř.

Přišla mi do bylinářství v Řeznické paní, nejprve se rozhlížela po
regálech jako by něco hledala, a pak se optala: „Nemáte něco na klouby?
Moc mě bolí, doktor řekl, že je to artróza a že se s tím nedá nic dělat.
Tak jezdím po bylinářstvích a hledám pomoc, kde se dá. Jsem z
Broumova. Ale tady jsem náhodou” dodala, když viděla můj údiv.
Probrali jsme běžné prostředky, jako je kostivalové mazání a mast,
Gelatinu a pak jsem se optal, o které klouby se vlastně jedná. Ramena a kolena.
Vzpomněl jsem si na to, co jsem vám sdělil v předchozím odstavci, a
optal se na její žaludek a střeva. „To nemám dobrý” přiznala, „a také
trpím zácpou, občas, ale už dlouho a zvykla jsem si a dá se s tím žít.
Teď jsem tady ale kvůli kloubům.”

Měl jsem chvíli čas a tak jsem jí vysvětloval vztah mezi zažíváním a
orgány které ho řídí, a klouby kolen a ramen. Pak pochopila, že ve
skutečnosti nepřišla kvůli kloubům, ale špatnému trávení, se kterým se za ta léta naučila žít, ale tím problém nevyřešila a její tělo ji k
nějakému řešení jednou stejně dotlačilo. Odnesla si bylinky na játra a
slinivku.

U páteře je to už poněkud komplikovanější, každý obratel má propojení na jednotlivé orgány a jejich funkce. Nemyslím, že knížka od bylinkáře by měla zasahovat až do těchto detailů, a tak při artróze páteře, ale i při jiných problémech s ní je vhodné navštívit specialistu."                        

                                                   Ať se v přítomném okamžiku děje cokoliv,

                                                   přijměte to, jako byste si to sami vybrali.

                                                   Přijměte to – a potom jednejte.

                                                   Vždy pracujte s tím, nikoli proti tomu.

                                                   Udělejte si z přítomného okamžiku svého přítele a

                                                   spojence a ne svého protivníka.

                                                   Zázračně to promění celý váš život.

Eckhart Tolle 

 

 

4 indiánské zákony spiritualityZákon č.1:
"Člověk, kterého potkáš, je ten pravý"
To znamená, pokud se nám náhodou někdo objeví v našem životě, lidé, kteří nás obklopují, se kterými sdílíme, jsou tady buď proto, aby nás něčemu naučili, nebo nás popostrčili dál v situaci, ve které se nacházíme.

Zákon č.2:
"To, co se děje, je to jediné, co se mohlo stát"
Nic, ale absolutně nic z toho, co se nám děje, se nemohlo dít jinak. Ani v nejmenším detailu. Jednoduše neexistuje "Kdybych to byl býval udělal jinak…, pak by to mohlo dopadnout jinak…"
Ne, to, co se děje, je jediné, co se mohlo a muselo stát, aby nás tato lekce něco naučila a my se mohli posunout dál -všechno, každičká jednotlivá situace, která v našem životě vyvstane, i když se jí náš rozum i Ego vzpouzí a nechce ji akceptovat.

Zákon č.3:
"Každičký moment, ve kterém něco začíná, je tím správným okamžikem."
Všechno začíná v tom správném okamžiku, ne později, ne moc brzy.
Pokud jsme připraveni vnést do života něco nového, je to ten správný okamžik.

Zákon č.4:
"Co má svůj konec, má skončit"
Tak je to jednoduché. Když v našem životě něco končí, slouží to našemu rozvoji. Proto je lepší to pustit a jít dál, s tímto darem prožité zkušenosti.
Myslím, že není náhoda, že to teď zrovna čteš. Pokud ti tento text dnes přišel do rukou, tak proto, že splňuješ předpoklady a rozumíš, že žádná kapka deště nespadne nazmar.
Dovol si jít dobrou cestou…
Miluj celou svojí bytostí…
Buď nekonečně šťastný…
Každý den je dar, šťastný den!

přeložila Mgr. Pavla Štěpničková:www.osobniterapeut.czAntiparazitiká – zoznam najsilnejších prírodných prostriedkov proti parazitom

Človek môže byť hostiteľom viac ako 100 rôznych druhov parazitov, od mikroskopických vírusov, baktérií, červov, kvasiniek či pliesní, až po pásomnicu, ktorá môže narásť viac ako jeden meter. Parazity nie sú iba v hrubom čreve, ako sa väčšina ľudí domnieva, môžu sa nachádzať aj v iných častiach tela, napríklad v pľúcach, pečeni, slezine, žalúdku, svaloch, nosohltane, mozgu, srdci, krvi, koži, urogenitálnom systéme, očiach a pod.

Tu je zoznam najsilnejších prírodných antiparazitík, vďaka ktorým sa môžme zbaviť nepríjemných cudzopasníkov v našom tele:

-          Palina
Šťava čistí organizmus od prvokov a ďalších mikroorganizmov, jednobunkových bičíkovcov, hemolytického stafylokoka, lamblií, bičíkovcov. Všetky tieto parazity narušujú látkovú výmenu, spôsobujú zápal tenkého čreva, rôzne pečeňové choroby, upchávajú žlčovody, provokujú kožné ochorenia (alergia, koprivka, ekzém, psoriáza atď.) a v neposlednom rade vedú taktiež k chorobám z nachladnutia s hojným vylučovaním hlienov. Proti hlístam zaberajú klystíry z výťažku paliny, ktoré sa zavádzajú do tela po vypudení stolice. Pridáva sa do nich cesnak: v jednom pohári výťažku uvarte cesnakovú hlavičku. V lekárskej praxi sa využívajú kvety z paliny, ktoré sú silno protihlístové. Kvety rastliny sa usušia, roztlčú v mažiari a užívajú sa v zmesi s cukrom, zaváraninou, medom a sirupom. Dávkovanie pre dospelých: behom dvoch dní sa užíva päť gramov paliny tri krát denne  hodinu, hodinu a pol pred jedlom. Po užití poslednej dávky sa pacientovi na noc dáva preháňadlo.
Kontraindikácie: palina je v zásade jedovatá rastlina a je zakázaná ju užívať v tehotenstve a pri žalúdočných vredoch. S palinou sa to nesmie preháňať, obzvlášť opatrné by mali byť chudokrvné osoby. Nadmerné užívanie paliny dokonca i v malých dávkach môže spôsobiť kŕče, kŕčovité záchvaty, halucinácie alebo psychické ťažkosti.

-          Červená paprika
Je silným stimulátorom pre tráviacu sústavu i krvný obeh. Efektívne likviduje vonkajší i vnútorný chlad. Je vhodná pri srdečnej slabosti, spaľovaní toxínov v hrubom čreve i pri vylučovaní parazitov.

-          Cesnak
Cesnak omladzuje, dezinfikuje. Čistí krv a lymfu od toxínov a vyháňa z nich kolónie mikroparazitov a nielen z nich ale aj zo žalúdka, čriev a celého tráviaceho traktu. Vynikajúci účinok majú cesnakové klystýry, pretože zabíjajú parazity priamo v hrubom čreve.

-          Ionty striebra a medi 
zabíjajú mikróby a ďalšie patogénne organizmy

-          Urina 
urina pôsobí ako okysličovadlo a homeopatikum. Najsilnejšiu okysličovaciu schopnosť má novorodenecká urina

-          Dubová kôra 
2 polievkové lyžice dubovej kôry zalejte 2 dcl vriacej vody, nechajte 4 – 6 hodín luhovať v termoske, sceďte a pite na lačný žalúdok. Termosku odporúčame preto, že sa v nej voda nasýti fytoncídmi lepšie ako v otvorenej nádobe.

-          Anýzový výťažok 
obsahuje prchavé fytoncídy, ktoré ľahko prenikajú cez póry v koži dovnútra organizmu. Negatívne pôsobí na hlísty a vypudzuje ich z organizmu von.

-          Bylinková zmes 
pijeme bylinkový zápar z dvoch polievkových lyžíc rešetliakovej kôry a 2 polievkových lyžíc harmančeka, ktoré sa zalejú 200 ml vriacej vody a nechajú uležať 2-4 hodiny v termoske. Potom sa nápoj scedí a pije sa na lačný žalúdok.

-          Šťavelové listy
V lete a na jar si občas dajte na lačný žalúdok niekoľko listov šťavelu.

-          Klinček
Klinček efektívne pôsobí na parazity a ich vajíčka. Stimuluje pľúca a žalúdok.  Dezinfikuje lymfatickú sústavu a odstraňuje chlad.

-          Granátové jablko
Ideálne proti hlístam, červom a pásomniciam
Proti parazitom sú účinné aj:
 • Tekvicové semienka
 • Mäta prieporná
 • Materina dúška
 • Chren
 • Horec
 • Zázvor
 • Cibuľa
Úprava stravovacích pravidiel pri parazitoch:
Parazitom najviac vyhovuje výdatná, nadmerná, chaotická, zmiešaná strava obsahujúca veľa sladkostí. Bez úpravy jedálničku a zmeny stravovacích návykov sa parazitov nezbavíte.
1)      Stop prejedaniu.
2)      Jedzte len také množstvo, ktoré je pre váš organizmus optimálne.
3)      Stravovanie nesmie byť chaotické a musí byť pravidelné.
4)      Piť pred jedlom, nie počas jedla.
5)      Od jedálnička zaraďte jedlo obsahujúce biologicky aktívne prvky.
Mikroparazity sa často držia v krvnej plazme. Aby  sa odtiaľ vypudili, musíte organizmus zasýtiť kremíkom a tekutinami z čerstvých rastlinných štiav. Ionity kremíku vytvárajú energeticky nabité koloidné systémy. Koloidný systém z kremíku má špecifický elektrický náboj a preto má zvláštne schopnosti: priťahuje, udržuje, ničí a vypudzuje z organizmu víry a škodlivé mikroorganizmy a vylučuje von ich toxíny. Je to ako oligodynamický účinok: pozitívne nabité ióny sa prepojujú s aktívnymi centrami baktérií, ktoré sú na povrchu bunečného povrchu nabité negatívne. Tým zablokujú aktívne centrá baktérií, cez ktoré prebieha ich látková výmena a s ktorými si vymieňa energie s okolitým prostredím. To znamená pre patogénne  mikroorganizmy istú smrť.

1)      Doplniť kremík:  kremík obsahujú: celozrnné potraviny, ovocie, zelenina. Veľa kremíku má napr. praslička roľná alebo čerstvá uhorková šťava, čerstvá papriková šťava. Tieto šťavy obsahujú vysoko kvalitný a ľahko vstrebateľný kremík. Obe šťavy  sa dajú kombinovať s mrkvovou šťavou.

2)      Odstrániť zo stravy živočíšne bielkoviny. Parazity  je potrebné odstrihnúť od výživy a potom sa prestanú rozmnožovať. Po dobu liečby nejedzte živočíšnu bielkovinovú stravu – mäso, vajcia, ryby ani mlieko. Vylúčte všetko priemyselne vyrábané pečivo a ďalšie produkty obsahujúce kvasnice.  Zo stravy vylúčte kávu, bujóny, krupicu a obmedzte spotrebu soli. Pamätajte: sladkosti okrem prirodzených akými sú med, čerstvé šťavy sú tabu.

3)      Užívajte probiotiká

4)      Zelené potraviny. Parazity nemajú radi potraviny zelenej a červenej farby. Obzvlášť im nesedí chlorofyl. Neznášajú pálivé a horké potraviny.

5)      Červené lesné plody. Väčšina lesných plodov červenej farby sú silnými antiparazitikami, napríklad brusnice a obzvlášť brusnicová šťava okamžite hubíbičíkovcov.Podobné vlastnosti má aj moruša, figy, maliny, citróny, čučoriedky, tomel a granátové jablká.

6)      Surová zelenina vyháňa hlísty, kyslá zelenina ničí všetky druhy parazitov usadených v organizme.

7)      Jedzte oleje z tekvicových, dyňových, horčičných semienok. (Obsahujú fytocidy, ktoré majú antiparazit. vlastnosti. Užívajte tri krát denne 1 čajovú lyžičku pred jedlom alebo počas jedla)

8)      Doplňte jedálniček o sušené morské riasy, či sladkovodné riasy – napr. spirulina.

Liečba hlístov, škrkaviek
Odčervenie koňakom a ricínovým olejom je efektívna metóda zameraná na očistu tráviaceho ústrojenstva od parazitov. Na lačný žalúdok pijeme zmes 50 ml vysoko kvalitného koňaku, ktorý má 3-4 hviezdičky, a rovnaké množstvo ricínového oleja. Mechanizmus pôsobenia procedúry je nasledovný: koňak paralyzuje hlísty (doslova sa ním opijú), takže sa nemôžu pevne prisať k črevným stenám a ani sa schovať do nejakého zákutia v tele. Ricínový olej vás preženie a vylúči ich z tela von. Rovnakú procedúru opakujte i na ďalší deň. Niekedy sa stane, že na prvý krát metóda nepomôže a hlísty nevylezú. Pokiaľ vychádzajú na prvý i druhý krát je nutné proces zopakovať i po tretí krát a v prípade nutnosti i štvrtý krát. O tom, že sú všetky hlísty z tela vylúčené, sa presvedčíte tak, že v stolici žiadne nebudú.
Deti – u detí prebieha očista trocha inak. Zobuďte dieťa okolo 1 – 2 hodiny v noci a dajte mu piť nejaký veľmi sladký nápoj, napr. čaj, šťavu z kompótu, sirup alebo zaváraniu.  20-30 minút na to dávku ricínového oleja. (15 – 30 g podľa veku). Hlavné je, aby dieťa prehnalo. Nasledujúci deň procedúru opakujte a robte ju po celú dobu pokiaľ sú hlísty prítomné v stolici.

Liečba toxoplazmózy:
 •           očista organizmu
 •           nasýtenie organizmu kremíkom
 •           liečba palinou a cesnakovou tinktúrou
 •           užívanie elixíru Trojčátko a liehovej tinktúry zo šupiek alebo vnútorných membrán vlašských orechov
 •           urinová hladovka
 •           potieranie kože starou urinou
 •           posilňovanie imunity
305594-46210-31Liečba bičíkovcov (trichomonasvaginalis, trichomonastenax, atď)
-          elixír Trojčátko (viď nižšie)
-          liehová tinktúra zo šupiek alebo vnútorných membrán vlašských orechov (Nazbierajte pohár vnútorných membrán vlašských orechov, rozomeľte ich v mlynčeku na kávu a premiešajte s alkoholom a nechajte odstáť na temnom mieste). Prvý deň užívajte 5 kvapiek na lačný žalúdok, druhý deň 10 kvapiek a tretí deň 20 kvapiek a takto pokračovať celý mesiac.
-          doplniť kremík
Najviac sa osvedčili horké byliny s antiparazitárnymi vlastnosťami v sušenom stave: palina, klinček. Ďalej užívame cibuľu, cesnak, horčicu, chren, mandarínky, citrón, ríbezle. Ďalej sa odporúča omývanie pohlavných orgánov v hlinenej vode. Je nevyhnutné vylúčiť mäso, sladkosti, tučné jedla a kvasnice.
Liečba chlamýdií:

Liečba chlamýdií je nesmierne obtiažna, pretože títo malí paraziti žijú vnútri v bičíkovcoch. Liečba prebieha v dvoch etapách. V prvej etape je potrebné sa zbaviť bičíkovcov a v druhej etape chlamýdií. K druhému kroku sa môže pristúpiť až po 7 – 10 dňoch po liečbe nákazy bičíkovcami.

 Nevyhnutná je očista organizmu a zvýšenie obranyschopnosti. Nakoľko chlamýdie sú mimoriadne zákerné, liečiť by sa mali všetci členovia rodiny, predovšetkým manželské páry, u ktorých by liečba len jedného nebola účinná. Proti chlamýdiám používame elixír Trojčátko, palinu, liehovú cesnakovú tinktúru. Chlamýdie neznášajú pitie uriny a vtieranie starej uriny do pokožky.
Liečba plesní a húb:

Väčšina plesní potrebuje vitamíny, biotin, riboflavín, thiamín a ďalšie. Odoberajú ich z organizmu človeka. Plesne nemajú radi odvodňovanie, to je pre ne zhubné. Proti plesňovým chorobám sú účinné vysušujúce prostriedky a metódy napr. suchá hladovka.

Liečba plesní. Optimálna by bola 3-5 dňová hladovka, prípadne urinová terapia. Dôkladne si prepláchnite krk Lugolovým roztokom, čo je jód s glycerínom a predáva sa v lekárni. Môžete si z neho pripraviť liečebný nápoj: 2-3 kvapky pridáte do 100 ml teplej vody. K preventívnemu opatreniu plesňových ochorení sa hodí cyklus antiparazitárneho liečenia s elixírom Trojčátko. Plesne neznášajú odvodňovanie a soľ a taktiež rastliny s pálivou chuťou, obzvlášť cesnak a šťavu z neho, ktorá sa užíva samostatne alebo ako výťažok. Ďalším vynikajúcim ochranným prostriedkom je odparená urina, do ktorej sa pridáva lyžička soli.
Liečba lamblií: 

Recept č. 1 – opláchnite 50 g brezových listov, položte ich do smaltovaného kastrólu, dobre stlačte a prikryte tanierikom, aby boli stlačené. Potom kastrólik zavrite pokrievkou a na noc omotajte tkaninou. Ráno preceďte a dajte do chladničky. Pite tretinu pohára pol hodiny pred jedlom.
Recept č. 2 – do pol litra vody pridajte 2 cesnakové hlavičky a nechajte 5 dní odstáť. Užíva sa 1 polievková lyžica na lačný žalúdok, ktorá sa zajedá jednou polievkovou lyžicou medu. Liečba trvá mesiac.
Liečba škrkaviek:

Liečba tekvicovými semienkami: Ráno na lačný žalúdok zjedzte pohár lúpaných tekvicových semienok, dva surové žĺtky  z domácich vajec a niekoľko menších kúskov sleďa (konzervovaného v soli). Potom si na dve hodiny ľahnite a na pravý bok priložte ohrievač. Každé tri minúty zjedzte kúsok tohto sleďa, celkom 4 kúsky. Liečba trvá 5 – 6 dní. Počas liečby je potrebné zotrvávať v tichu a dbať na to, aby nikde nebolo počuť zvuk vody.?

Liečba cibuľovým a cesnakovým klystýrom: Hlísty spoľahlivo vyženie z tela klystýr z cibule a cesnaku. Tri cesnakové strúčiky a rovnaké množstvo cibule rozrežte, zalejte teplou prevarenou vodou, nechajte 3-4 minúty pôsobiť, sceďte a pretlačte cez kúsok gázy. Zbytkový výťažok premiešajte do 1,5 až 2 litrov vody (36-39 stupňov Celzia). S pomocou Esmacherovej šálkyzaveďte roztok do konečníku. (po toalete). Niekoľko takýchto procedúr stačí aby ste sa zbavili, hlíst, škrkaviek či iných parazitov.

Zdravotné problémy, symptómy a vonkalšie znaky pri parazitóze:
Príznaky: uhry, vyrážky, vriedky, hrubá koža, pehy, rôzne škvrny na koži, príliš skoré vrásky na tvári, skorá plešatosť, praskliny na pätách, štiepivosť alebo lámavosť nechtov.

Nákaza parazitmi sa prejavuje častými infekciami (nachladnutie, angína, chronický zápal krčných mandlí, zápaly sliznice, zápaly vedľajších nosných dutín (sinusitída), polypy, chrápanie.)
Príznaky parazitárnej nákazy u žien: biely výtok, zápal vaječníkov, bolestivá a nepravidelná menštruácia, celkové vyčerpanie, fibróza, myóm, fibrózna cystická mastopatia, zápaly nadobličiek, močového mechúra a ľadvín.

Príznaky parazitárnej nákazy u mužov: prostatitída, impotencia, adenómy, , cystitída, kamene a piesok v močovom mechúry. Infekcia môže narušiť psychiku až do tretieho pokolenia.

Najčastejšie príznaky parazitózy:
 •        zápcha
 •        hnačky
 •        plynatosť a nafúknutosť
 •        bolesti kĺbov a svalov
 •        alergie
 •        kožné problémy
 •        anémia
 •        granulómy
 •        nervozita
 •        poruchy spánku
 •        škrípanie zubami
 •        chronická únava
 •        poruchy imunity
 •        onkologické ochorenia
Elixír Trojčátko
-          Tinktúru zo šupiek vlašských orechov pripravíte tak, že rozdrobíte 15 šupiek, zalejete pol litrom liehu a necháte na svetle 30 dní vyluhovať. Potom ju prenesiete na temné miesto. Orechy sú najlepšie také, ktoré práve dozreli a ešte visia na strome alebo práve odpadli. Ich zelená šupka sa hodí k príprave tinktúry najviac pretože obsahuje veľa jódu. Ak nezoženiete tieto šupky, užite Lugolov roztok, čo je jód s jodidom draselným. Užíva sa 5 – 10 kvapiek na 50 až 100 ml vody.

-          Palina skvele čistí organizmus od parazitov od mikroorganizmov až po veľké hlísty. Palina sa vždy užíva len zrelá. Zbierajú sa listy a plody, najlepšie v tvare guľôčky a potom sa sušia a drvia. Užívajú sa v suchom stave ako prášok a zapíjajú sa obyčajnou vodou. Dávka na jedno užitie je 200 – 300 miligramov (1/2 čajovej lyžičky)

-          Tretím komponentom Trojčátka sú semená klinčeka. Obyčajné smená, ktoré sa používajú pre kulinárske účely, je potrebné pred použitím rozdrviť. Na jednu dávku stačí 500 miligramov, čo zodpovedá veľkosti hrášku. Dávky sa zvyšujú postupne: Prvý deň jedna dávka, druhý deň dve a od tretieho dňa po desiaty deň sa užívajú tri krát denne. Prášok z klinčeka sa užíva pred jedlom. 

Ďalej sa preventívne počas celého roka užívajú tri menšie dávky raz za týždeň. Doktorka Clark odporúča užívať všetky tri zložky Trojčátka naraz – tinktúru zo šupiek vlašských orechov, paliny a klinčeku. S elixírom Trojčátko si efektívne očistíte organizmus od všetkých druhov parazitov a hnisavých infekcií. Neodporúča sa tehotným ženám.

Vírusy
Víry a mikróby väčšinou neznášajú vysokú teplotu a väčšina z nich uhynie pri 50 – 60 stupňov celzia do pol hodiny až do hodiny. Ničí ich tiež kyslík vo vzduchu. Neznášajú zmeny pH vnútorného prostredia organizmu smerom ku kyslému, ultrafialové žiarenie, rastlinné farbivá a bojí sa niektorých chemikálií, napr. obyčajnej kyseliny askorbovej. (vit C)

Spracované podľa knihy – Genadij Malachov: Jak se zbavit parazitů, Eugenika 2001
Zdroj: http://www.eiaktivity.sk/2012/antiparazitika (redakčne upravené)


Gennadij Malachov – Jak se zbavit parazitů – Množstvo rád, ako sa brániť voči parazitom rôzneho druhu vrátane energetických parazitov (myšlienkové formy, prekliatie, démoni, energetickí upíri). Každý človek má nejakých parazitov, ale nie každý preto ochorie. To hrozí iba tým, ktorí si znečisťujú alebo oslabujú organizmus nevhodnými emóciami, životným štýlom, zvykmi a stravovaním.Nahota a sexualita


Chceme-li se oprostit a uvolnit od všeho co nás svazuje a obtěžuje, musíme se vyvázat ze všech vzorců a dogmatických programů, které nás dosud vedly a radily jak se má správně, slušně a šťastně žít.

Tyto programy nás zaškatulkovaly do etických norem a kodexů, do společenských tříd a vrstev, do módních trendů a moderních image.

Očista na všech úrovních se v poslední fázi transformace týká především fyzického těla.

Milujeme-li tělo, milujeme i těla ostatních, dokážeme-li s ním komunikovat, dokážeme komunikovat i s těly ostatních, hýčkáme-li ho a důvěřujeme-li mu, jedině tak důvěřujeme i tělům ostatních.


Důvěřujeme-li sobě, můžeme důvěřovat každému a to nás 
osvobozuje.
Primární strach pochází z nepoznaného.
Pokud jsme byli ovládáni chtíčem, byl posilován studem druhých.
Pokud jsme se styděli, byli jsme tak obětí chtivých.
Byli jsme tak oběťmi fyzické sexuality.


Odhodíme-li skrze důvěru veškeré předsudky a pasti všech matrixových programů, odhazujeme tím i na hmotné úrovni veškeré ošacení, které posilovalo obavy před druhými, oddělovalo nás mezi sebou, svíralo pouty strachu a znemožňovalo skutečnému mezilidskému objetí, ve kterém jsme se cítili být obětí.
Oblečené a polonahé tělo je větším magnetem touhy než tělo bez předsudků a oděvu.

Uvolňujeme tím bloky v sexualitě a měníme tak pohled na nejsilnější tvořivou energii univerza.
Navracíme se tak do přirozenosti lůna přírody a dětské spontánnosti a nevinnosti.
Osvobozujeme se jednou pro vždy.
v nahotě a obnaženosti Pepa - peptahra

 

Eckhart Tolle: Abyste mohli opravdu milovat, musíte žít v přítomnosti


Pokud nežijete v přítomnosti, všechny vaše vztahy, zejména partnerské vztahy jsou dysfunkční. Nějakou dobu vám mohou připadat dokonalé, ale tuto zdánlivou dokonalost brzy naruší hádky, konflikty,
 nespokojenost a stále častější projevy citového nebo fyzického násilí. 

Vaše láska se pak změní v nepřátelství a nenávist. To je považováno za normální. Váš partnerský vztah kolísá mezi láskou a nenávistí a působí vám stejně bolest jako utrpení.

tolle_eng_08

Partneři si na tyto střídavé cykly obvykle zvyknou. Jejich dramatický vztah je naplňuje pocitem života. Když však negativní cyklus začne převládat, partnerský vztah se nakonec zhroutí.


Můžete se domnívat, že kdybyste dokázali eliminovat negativní a destruktivní cykly, váš vztah by se zlepšil – ale to není možné. Polarity jsou vzájemně závislé. Nemůžete mít jedno bez druhého. Pozitivní v sobě obsahuje negativní. Oba protiklady jsou aspekty téže dysfunkčnosti.

Hovoříme o tom, čemu se říká romantický vztah, nikoli o skutečné lásce, která neobsahuje žádný protiklad, neboť vychází ze sféry mimo mysl. Taková láskaje velice vzácná – stejně vzácná jako opravdu vědomá lidská bytost. Nicméně prchavé okamžiky opravdové lásky můžeme prožít, kdykoli dojde k přerušení proudu myšlení. Je samozřejmě snazší rozpoznat zdroj negativity v partnerovi než v sobě. Negativní emoce se projevují v mnoha podobách: sobeckost, žárlivost, snaha ovládat, potřeba mít pravdu, tendence kritizovat, obviňovat atd.

Na druhé straně svého partnera „milujete“. To je zpočátku velice uspokojující. Cítíte se plní života. Vaše existence má smysl, protože vás někdo potřebuje. Když jste s partnerem, cítíte se naplněni. Tento pocit může být tak intenzivní, že zbytek světa ztrácí význam. Ale možná jste si všimli, že se na partnerovi stáváte závislými. Partner na vás působí jako droga. Jste-li spolu, cítíte se dobře, ale už pouhé pomyšlení, že byste mohli být sami, ve vás probouzí žárlivost – strach ze ztráty. Když vás partner opustí, může to vést k intenzivnímu nepřátelství nebo k hlubokému zármutku. Láskyplná něha se může změnit v nenávist nebo zoufalství. Kam se poděla vaše láska? Může se láska změnit v jediném okamžiku ve svůj opak? A byla to vůbec láska? Nebyla to pouhá závislost?

Abyste mohli opravdu milovat, musíte žít v přítomnosti a nesmíte se ztotožňovat se svým myšlením ani se svým emočním tělem. Svoboda, spása a osvícení spočívá ve vašem uvědomění, že jste Bytím pod povrchem myšlení, tichem pod povrchem duševního šumu a láskou a radostí pod povrchem bolesti. Přestat se ztotožňovat s emočním tělem znamená uvědomit si bolest, a tím ji překonat. Přestat se ztotožňovat s myšlením znamená být tichým a nezaujatým pozorovatelem vlastních myšlenek a chování.

Jestliže se přestanete ztotožňovat se svou myslí, mysl ztratí svou nutkavou potřebu odmítat realitu, což je příčinou všech konfliktů a bolesti. Jakmile přijmete to, co je, osvobodíte se z područí mysli. Připravíte podmínky pro lásku, radost a klid. Nejdřív přestanete odsuzovat sebe, pak přestanete odsuzovat partnera. Nejlepším katalyzátorem změny v partnerském vztahu je úplné přijetí partnera se všemi jeho vlastnostmi. Tím překročíte hranice svého ega.

Přestanete být obětí nebo pachatelem, žalobcem nebo obžalovaným. Přestanete být vtahováni do nevědomých problémů partnera, takže je přestanete posilovat. Pak se buď rozejdete – s láskou -, nebo budete žít společně v přítomnosti – ve sféře Bytí. Může to být tak jednoduché? Ano.
  
Tak je to jednoduché.
Láska je stav Bytí. Láska není ve vnějším světě. Láskaje ve vás. Nemůžete ji ztratit, ani vás nemůže opustit. Láska není závislá na vnějších formách. V tichu své vědomé přítomnosti vnímáte svou věčnou realitu jako neviditelný život, jež oživuje vaše hmotné tělo. 


Tentýž život pak vnímáte ve všech lidech a ve všech živých bytostech. Vidíte skrz závoj formy. To je realizace jednoty. To je láska. Co je Bůh? Věčný Život pod povrchem všech životních forem. Co je láska? Vnímání věčného Života hluboko ve vás a ve všech bytostech. Veškerá láskaje láskou k Bohu.zdroj: Eckhart Tolle – Moc přítomného okamžiku


Jak si žena udrží muže?
Dostal jsem otázku. Co má žena dělat, aby si udržela muže? Ta otázka je od počátku špatně. Správně ta otázka zní: Co má žena dělat, aby si muž chtěl udržet ji?

Jakmile se začnete mučit otázkou, co máte dělat, abyste si udržela muže, je to začátek konce. Začnete se svému muži přizpůsobovat víc, než je zdrávo. 
 
Začnete se dívat co chce on, místo abyste hledala co chcete Vy. Stanete se rohožkou a tím pádem se vzdáte obou možností, jak muže přitahovat. Ta otázka měla ještě druhou část: Předpokládám, že mi řekneš, že mám vařit a starat se o něj. Ano, propaguji názor, že úkolem ženy je dělat teplo domova. Ale jakmile je to úkol, už je to špatně.


Prostě žena v ženské energii to dělá automaticky a ráda. Když to děláte nerada, vyčerpává vás to, nutíte se k tomu nebo to děláte proto, že BY SE TO MĚLO, je to špatně. (Někteří) muži jsou fascinováni ženami, které absolutně postrádají schopnost dělat teplo domova. A mnoho vařících a pečujících žen bylo opuštěno. Protože nezáleží na tom, co děláte, ale s jakou energií, pocitem a vyzařováním. 


A ještě daleko víc záleží na tom, kdo jste. Od bohyně je chleba se šunkou božský pokrm. Od ženy-rohožky je božská krmě prosycena pachutí rohožky.


Co muži chtějí?


Muž nechce, abyste se pro něj obětovala. Pokud máte pocit, že to tak muž chce, nejspíš je to tak, že jste si prostě neporozuměli. MUŽ chce, abyste se mu dala celá a s radostí. Aby to bylo jasnější, dám Vám přirovnání: Žena-rohožka si odřízne kus sama sebe (vzdá se svých potřeb), aby něco muži dala a doufá, že on ocení, jak moc se ona pro něj obětovala. Ale muž nechce, aby ona krvácela a bolelo ji to. Kdyby věděl, že je to pro ni taková oběť, tak by to nikdy nechtěl.


ŽENA se dá muži celá. A není to pro ni oběť, protože v něm
je jí lépe, než samotné. A stane se „jeho novým orgánem“. A každý orgán si umí říct, co potřebuje, protože kdyby to neuměl, bude to znamenat problém pro orgán i pro celého člověka.

 (Celý člověk zde znamená mužo-ženu, tedy úplné spojení muže a ženy do kompletního člověka). Většina mužů chce ženu, která si umí říct, co chce. Která se pro něj nebude obětovat. Která dělá věci s radostí. A když pak taková žena má radost z toho, že může dělat teplo domova, je to vynikající. Ale když na to nemá energii, čas, je vyčerpaná, většina mužů ze svých nároků sleví a sama pošle ženu si odpočinout.


Bohužel ženy často neumí slevit z nároků na sebe kladených a nutí se i do činností, o které jejich muž nemá zájem. Žena pak pro muže vaří každý den jiné jídlo a on by si klidně ohřál druhý den stejné jídlo a byl víc s ní nebo jí umožnil, aby si odpočinula. Nebo žena úzkostlivě uklízí a muže tím sere. A když pak přijde čas zúčtování, místo aby se mu omluvila, že ho buzerovala nadměrným úklidem, sečte mu i s úroky, že PRO NĚJ uklízela. Ve skutečnosti uklízela pro svůj pocit, že musí být dokonale uklizeno.


Které ženy nejsou opouštěny


Pro muže jsou fascinující tři druhy žen. Mrchy, sebevědomé ženy a radostné oddanky (ženy, které mají radost z toho, že se směly svému muži oddat). Mrchy vypadají, že se mají rády, sebevědomé a oddané ženy se mají rády doopravdy. Není nic přitažlivějšího, než vaše sebevědomí. Čím je muž nedospělejší, tím snadněji nalítne na sebevědomí jen předstírané.


Všimněte si, že mrchy muže přitahují. Je to jednak proto, že určitý druh mužů je vyhledává. Hlavně ale mrchy nejsou nikdy rohožky. Když se budete rozhodovat, zda být rohožkou, vzpomeňte si na to, že rohožka je nejméně přitažlivá žena. A rohožkou se stáváte v každém okamžiku, kdy se obětujete pro muže ze strachu, že Vás opustí. Rohožkou se nestáváte, když chápete, že někdy bude po Vašem, někdy po jeho. Rohožkou se nestáváte, když dáte přednost tomu, co chce on z lásky a berete si za to plně zodpovědnost. To se pozná podle toho, že Vás ani nenapadne, že byste mu to měla v budoucnu vyčítat.


Pro muže je lepší, když si žena prosadí svou a nic mu pak v budoucnu nevyčítá, než když si žena ani nepřizná, co chce a po letech mu to vyčte. Muž zejména nechápe, jak je možné, že někdo neví, co chce nebo neřekne přímo, co chce. Takové jednání mu přijde nedospělé až podlé. Muž upřednostňuje jasnou řeč a jasnou domluvu. Takže když si neřeknete, co chcete, je pak podlé za to vinit muže, když jste mu vlastně nedala možnost Vám to dát.


Muže přitahuje žena se zdravým sebevědomím


Málokterý muž chce puťku, která muži odsouhlasí vše, co řekne a nemá svůj názor. Podstatně víc mužů chce ženu generálku, protože na to jsou zvyklí od dětství. Pokud ale chcete zdravého muže, ten bude chtít ženu se zdravým sebevědomím. Ženu, která ví, že ona je důležitá. Ženu, která nedává muže na první místo ze strachu, že on ji opustí. Ženu, která je sama pro sebe důležitá. Ženu, která se má ráda. A má se natolik ráda, že pak na nejvyšším stupni evoluce dá muže na první místo, protože ona to tak chce a protože pochopila, že to není na její úkor, ale pro její dobro. A protože má sebevědomí, může to kdykoliv změnit, kdyby to znamenalo, že ona je na posledním místě.


Koho máte ráda?


Mrchy mají rády jen sebe. Ve skutečnosti to znamená, že nemají rády nikoho. Ale zvenku to tak nevypadá. Mrchy nejsou opouštěny, protože si najdou muže, který mrchu chce a tudíž obvykle mrcha opouští muže, když on přestane vyhovovat jejím plánům. Je mi jasné, že tazatelka se nemůže stát mrchou. A vůbec jí to nepřeju, protože oproti mrše má sice horší vyhlídky s muži, ale má mnoho věcí, které mrchy nikdy mít nebudou. Prosím važte si toho, že nejste mrcha a děkujte za to každý den.


Ženy-rohožky se nemají rády a o to víc se upínají k někomu jinému. Ale své štěstí nenajdete v druhém. Nikdy. Kromě situace, kdy jste ho našla v sobě a pak ještě v druhém. Zdravá žena má ráda samu sebe a je pro sebe na prvním místě. A protože nejdůležitější potřebou ženy je potřeba oddat se úžasnému muži, aby naplnila tuto SVOU touhu, odevzdá se mu a dá sebe na druhé místo kvůli sobě.


Rohožka to udělá kvůli němu. ŽENA to udělá kvůli sobě.

Rohožka se vzdá všeho a doufá, že on se o vše postará. ŽENA se MUŽI odevzdá, ale dívá se. A kdyby zjistila, že on toho zneužívá, vrátí se zpět a na prvním místě bude opět ona. Rohožka to neumí a pak mu to vyčítá. ŽENA to umí a proč by si měla nechat ublížit? Rohožka to dovolí a pak mu to vyčítá. ŽENA nechápe, jakou má výhodu později vyčítat něco, co teď vůbec nemusí připustit?


Řešení


Nejdřív se naučte mít ráda samu sebe. Staňte se ženou, která má samu sebe na prvním místě. Naučte se vědět, co chcete a naplnit to. Až se tohle naučíte, můžete jít dál: jako žena, která ví, kdo je, zná svou cenu a umí být sama sebou zjistíte, že Vám cosi ještě chybí. Že sice máte vše, že sice jste žena bohyně, ale cosi chybí. A to cosi je schopnost odevzdat se svému muži.

Ale když se odevzdává rohožka, je to ze strachu. A tudíž to není odevzdání, ale strach nebýt sama. Když se odevzdává ŽENA, není to ze strachu, ale z touhy. Taková žena ví, že dokáže být sama. Ale chce víc. Rohožka nedokáže být sama. Proto se odevzdává, ale ve skutečnosti se nejde zdravě odevzdat, když je to ze strachu. ŽENA umí být sama. Ale vybrala si být ženskou půlkou dvojice a bere si zodpovědnost za naplnění ženskosti.


Příklad


Znám dvojici, kde muž byl zřetelně slabší. Nicméně žena nikdy nebyla mrcha. Prostě byla jen silnější. Ale v jistém okamžiku života zjistila, že ji to nenaplňuje. Přišli na kurz, aby se on naučil být MUŽEM a ona se naučila být ŽENOU. Jak se to učili, začala předávat velení svému muži. Učili se to oba souběžně a postupně se jim to daří . Tahle žena byla silná, ale už nechtěla být silná. Už chtěla být ŽENOU. Na počátku byla pro svého muže přitažlivá, protože byla silná a on se o ni mohl opřít. Ale kdyby se ona nezměnila, jakmile by se on začal stávat MUŽEM, přestala by ho taková žena zajímat.


Vždy pro něj zůstane přitažlivá, protože ví, že ona dokáže být silná. Protože ví, že ona nikdy nebude rohožka. Ale čím víc se ona jemu odevzdává, tím víc ho paradoxně má ve své moci. Ne že by o to stála. Ale takový je zákon MUŽŮ. Čím víc se Vám žena odevzda, tím víc pro ni chcete udělat a tím je pro Vás přitažlivější. 


A čím víc je žena rohožka a dělá úplně stejné věci (kromě toho uvnitř), ale ze strachu, tím ho víc odpuzuje. Proto ženy rohožky končí samy. Proto tolik žen obětuje svůj život rodině a pak končí samy. Už se nikdy neptejte: Jak je možné, že ona se pro něj obětovala a on ji opustil. Spíš si říkejte: On je obdivuhodný, že ji opustil až po tak dlouhé době, když ona se pro něj obětovala místo, aby se mu stala ŽENOU. 


MUŽ nikdy nechce, aby se mu žena obětovala. Pro nedospělé muže jsou přitažlivé mrchy, protože mu dávají možnost, aby je dobýval. Ze stejného důvodu jsou pro nedospělé muže přitažlivé nedostupné ženy. Jiný typ nedospělých mužů dává přednost generálkám, protože taková žena se o vše postará a muž nemusí nic. Sice mu to pak vyčte, ale to tak mámy (nedospělé) dělají.


Pro dospělejší muže jsou přitažlivé ženy-bohyně. Ženy, které vědí, co chtějí, váží si samy sebe a umí se za sebe postavit. Pro MUŽE jsou nejpřitažlivější ženy, které jsou v evolučním vývoji ještě o krok dál a naučily se muži plně odevzdat. Zvenku vypadají podobně jako ženy-rohožky. Starají se o muže, vaří mu, dělají teplo domova. Ale zatímco rohožky to dělají na svůj úkor, oddaná žena to dělá s radostí. Zatímco rohožku to vysiluje, oddance to dává sílu. 


Rohožka mu po letech vyčte něco, co ani netušil, že ona dělá se sebezapřením. Oddanka mu bude vděčná, že to pro něj smí dělat. Oddanku muž nikdy neopustí. Rohožku kdykoliv, jakmile jen trochu povyroste směrem k mužství nebo když mu dojde, že může mít víc. Ať jste na tom jakkoliv, lépe na tom budete, když budete mít víc ráda samu sebe. To se můžete učit skoro na všech mých kurzech, ale nejvíc na kurzu Mít se rád.


Muži


Pokud jste muž a jste rohožka, činí Vás to totálně nepřitažlivým jako muže. Jste sice dobrý blbeček na všechno, ale jako muž-rohožka jste na tom ještě hůř než žena-rohožka. Je na čase se osvobodit a začít to měnit. A možná že i vaše žena po tom touží, i když jí současný stav na jiné úrovni vyhovuje.

MUDr. Martin Daniel, www.smysl.com


Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.Vrátil jsem se domů , moje manželka právě prostírala stůl k večeři , chytil jsem ji za ruku a řekl jsem jí : - Musíme si promluvit . - Sedla si a začala klidně jíst . 

Viděl jsem bolest v jejích očích . Spěchal jsem se a nevěděl jsem , co říct . No musel jsem jí sdělit , o čem jsem už dlouho přemýšlel . - Chci se rozvést , - začal jsem klidně . Zdálo se mi , že moje slova ji nerozčúlili , místo toho se mě měkce zeptala : - Proč ?

 Vykroutil jsem se a neodpověděl jí, co ji rozzlobilo . Mé srdce teď patřilo Džejn . Nemiloval jsem víc svou ženu . Pouze jsem ji litoval ! Následující den jsem se vrátil domů velmi pozdě a viděl jsem ji , jak něco píše za stolem . Nevečeřel jsem , jen jsem si lehl do postele a hned jsem i usnul , protože jsem byl unavený po bohatém dny s Džejn . Ráno mi oznámila své podmínky rozvodu. Nic ode mě nechtěla , pouze mě prosila o jeden měsíc odkladu našeho rozvodu. 

Prosila mě , abychom se za tento jeden měsíc snažili ze všech sil žít maximálně normálním životem . Uvedla velmi jednoduché příčiny. Náš syn měl o měsíc zkoušky a ona nechtěla narušit jeho přípravu naším rozvodovým procesem. Mně to vyhovovalo. No měla ještě jednu prosbu . Prosila mě , abych si vzpomněl na začátek našeho rodinného soužití , jak jsem ji nesl na rukou do pokoje jako v den naší svatby . Prosila mě , abych ji každé ráno během tohoto měsíce nosil na rukou z naší ložnice k vchodovým dveřím . Pomyslel jsem si , že se zbláznila . Jen proto , abych udělal naše poslední společné dny obhajitelném , přijal jsem její zvláštní požadavek .

 Mezi námi nebylo blízkosti a intimnosti , což ještě více zdůrazňovalo moje rozhodnutí rozvést se . Proto , když jsem ji nesl v první den , vypadaly jsme velmi nešikovně . Náš syn se smíchem tleskal : - Tati nese mámu na rukou . Jeho slova mě píchli . Z ložnice do obýváku , pak ke dveřím , jel jsem více než deset metrů držíc ženu na rukou . Zavřela oči a řekla měkce : - Nemluv našemu synovi o rozvodu . Přikývl jsem a cítil jsem , jak se mě to na chvíli dotklo. Pustil jsem ji u dveří a ona vyšla ven směrem na autobusovou zastávku , aby odešla do práce .

 Já jsem odešel do kanceláře . Vešel náš syn a řekl , že je čas vynést mámu . Moment , kdy otec vynáší na rukou jeho matku , se stal základní součástí jeho života . Moje manželka kývla rukou na syna , aby popošel blíž a silně ho objala . Otočil jsem se . Bál jsem se , že si to rozmyslím v tuto poslední minutu. Pak jsem ji vzal na ruce , když jsem šel z ložnice přes obývák do předsíně . Její ruka zavinula mou šíji měkce a přirozeně . Držel jsem její tělo pevně a blízko , stejně tak jako v den naší svatby . Ale její mnohem menší váha mě znepokojila . V poslední den , kdy jsem ji držel na rukou , ztuhl jsem . Syn odešel do školy . A já ji stále silně držel .

 Řekl jsem jí , že jsem si nevšímal , že v našem vztahu prostě chyběla blízkost . Odešel jsem do kanceláře , a tak rychle jsem vyskočil z auta , že jsem ani nezavřel dveře. Bál jsem se , že cokoliv, co mě zdrží , donutí mě rozmyslet si to , co jsem právě chtěl udělat . Vyšel jsem po schodech . Džejn otevřela dveře a já jsem jí řekl : - Promiň , Džejn , nechci se rozvádět . Džejn se jakoby najednou probudila ze snu . Dala mi facku , pak zabouchla dveře a rozplakala se . Sešel jsem dolů a odešel autem pryč . V květinářství , po cestě domů , jsem objednal kytici květin pro mou ženu .

 Prodavačka se mě zeptala , co má napsat na kartičku . Usmál jsem se a řekl jí: - Budu Tě vynášet na rukou každé ráno , dokud nás smrt nerozdělí ! ! ! V ten večer jsem odešel domů s květinami v rukou as úsměvem na mé tváři , vyletěl jsem po schodech a našel jsem svou manželku v posteli - mrtvou .

 Moje manželka bojovala během mnoha měsíců s rakovinou , ale já jsem byl tak zaujatý Džejn , že jsem si to ani jen nevšiml . Věděla , že skoro umře a chtěla mě uchránit od negativní reakce našeho syna v případě , že bychom se rozvedli . Alespoň v očích našeho syna jsem - já - milující manžel . Drobnosti v našich rodinných vztazích - to je to , co má skutečně význam , nejsou to milenky,není to dům , ani auto , ani peníze v bance . Proto si najděte čas na svou polovičku a dělejte ty drobnosti jeden pro druhého , ty , které vytvářejí blízkost a rodinné vztahy . Abyste měli opravdu šťastnou 
Potíže se zuby a jejich psychosomatické souvislostiZub je tvořen korunkou, krčkem a kořenem, který je vklíněn do zubního lůžka.  Zuby jsou zasazeny v čelisti v zubních jamkách (alveolách) a ke kosti připevněny vazivem, tzv. ozubicí (peridontium), která vyplňuje štěrbinu mezi kořenem a zubní jamkou. 

Na povrchu zubu je zubní sklovina tvořena z 98 % anorganickými látkami, je to nejtvrdší tkáň v těle. Vnitřek zubu je vyplněn zubovinou (dentinem), který je tvořen buňkami, zv. odontoblasty, které vysílají do dentinu cytoplazmatické výběžky. Uvnitř dentinu se nachází dutinka dřeňová vyplněná zubní dření (pulpa), tj. vazivovou tkání s nervy a cévami.
Zuby považujeme za něco samozřejmého ke kousání a zpracování stravy, snažíme se  o jejich estetický vzhled a udržujeme je již od dětství vštípenými návyky v čistotě. Pokud nějaký zub vybočuje nebo se vyklání, je snaha dostat ho zpět do řady. Pokud nás zub rozbolí, necháme ho opravit, nahradit (nakonec protézou celého chrupu) a většinou to nijak nespojujeme s námi samými – naším životem.
 
A přesto právě to má velký význam: každý zub, jeho postavení a kondice úzce souvisí s naším světem přání, talentů, pocitů, činů, zklamání atd. Navíc podle čínské medicíny leží zuby na jednotlivých meridiánech a jsou tak propojeny se vším, co se v těle i duši děje. Chrup jako celek i každý jednotlivý zub o nás něco prozrazuje („podívat se někomu na zoubek“) Pojďme se na to podívat podrobněji.


Začneme skoro od Adama, naše tělo v sobě nese paměť na miliony let přírodního vývoje, evoluci. například jsme měli kdysi žábry a jejich pozůstatek je dnes součástí lymfatického systému. Lidský zárodek - embryo v počátcích svého života v rychlosti zopakuje miliony let evoluce.

Při vývoji prvních buněk embrya se tyto rozdělí na tři takzvané plátky:Vnitřní entoderm stačil pozemským živočichům, dokud žili v moři, z entodermu se dodnes vyvíjejí orgány související se zpracováním potravy, přijatého sousta. Střeva, játra, plíce atd. Na řízení stačil mozkový kmen – rozšířená mícha.
 Střední plátek se vyvinul, když život vystoupil z moří na zem, vyvinuly se z něj orgány zajišťující stabilitu těla, výkonnost a tělesnou obranu. Svaly, kosti, šlachy atd. Vznikl malý a velký mozek.Vnější plátek se objevil, když živočichové začali žít ve skupinách, vyvinuly se orgány zajišťující ostrahu, kontakt, plození, a ochranu vlastního území – na to jsou třeba zuby, konkrétně zde tvrdá sklovina. V mozku přibyla šedá kůra mozková.

Stojíme dnes na vrcholu té velké pyramidy evoluce a vše si naše tělo pamatuje, v případě ohrožení „revíru“, problémech něco ztrávit, zkousnout, ztrátě sebeúcty (slabá konkurenceschopnost), při konfliktech z odloučení apod. naše tělesné orgány reagují stále stejně, jak se naučily za miliony let evoluce. Té reakci se pak říká onemocnění, neboť evoluce je  z našeho pohledu slepá a klidně nás to může i zabít, když např. prastarý evoluční mechanismus „zpevňuje“ buněčným bujením střevní stěnu. Medicína to nazývá nádor.

Každý orgán má něco, můžeme to nazvat spínací relé na odpovídajících částech mozku. Základem onemocnění je duševní konflikt, umocněný vnějšími vlivy (strava, prostředí), platí to i pro zuby. Nastane-li vážná konfliktní situace, začnou probíhat změny na  příslušném orgánu a v příslušné mozkovém relé dojde ke vzniku zvláštního obrazce, tzv. Hamerova ohniska, lze to na CT vyfotit. Toto vše se děje za spolupůsobení mikroorganismů a má to biologicky evolučně opodstatněný smysl.

Každý zub má svůj specifický obsah biologického konfliktu = duševní příčina, disharmonie. Podle umístění kazu aj.  můžeme vypátrat emoční problém, slabé místo v životě dotyčného jedince.

/ Díry ve sklovině (tzv. kazy) Sklovina patří k vnějšímu zárodečnému plátku, to znamená, že sklovina je jakási sliznice vytvořená ze slonoviny. Je to ta nejtvrdší část. Hamerovo ohnisko v tomto případě leží ve mozkové kůře, mezi hemisférami, přední paramedian.

Obsahem konfliktu je obranný konflikt „nesmět kousnout“ (ovčácký pes by jezevčíka kousnout mohl, ale nesmí). Při bližším zkoumání o jaké téma se v životě dotyčného jedná zde opět rozlišujeme na řezáky, špičáky a stoličky, je–li levák či pravák apod. V aktivní fázi konfliktu se vytvoří defekt na sklovině, nesprávně nazvaný „kazem“. Ve fázi léčení dochází k pomalé obnově, to znamená k opravě defektu na sklovině, bezbolestné, ovšem s případnými nepříjemnými pocity, citlivostí na teplo/zimu nebo sladkost/kyselost. Hojení probíhá v principu automaticky, přirozeně za předpokladu, že by se zde neobjevily žádné nové recidívy.

2/ Díry uvnitř zubů, přesněji řečeno osteolýza dentinu. Dentin – zubní kost - patří k mezodermu, střednímu zárodečnímu plátku, řídící centrum je v bílé hmotě velkého mozku. V aktivní konfliktní fázi dochází k úbytku buněk, vznikají díry. 


       Základem „kousacího konfliktu“ je zde konflikt negativního ohodnocení sama sebe z důvodu nemožnosti se bránit, to znamená chtít někoho kousnout, ale nemoci to provést, protože individuum je příliš silné nebo příliš velké.
Může být například u dítěte, které je ve škole přetěžováno. Hamerovo ohnisko (spínač) leží v přední části velkého mozku. V aktivní části konfliktu vznikají tedy díry v zubech, ve vnitřku zubu, které by sice byly vidět na rentg. snímku, ale bývají objeveny pouze náhodou, protože zub v této fázi ještě nedělá problémy. Ale při velmi dlouhém, úporném konfliktu, nebo probíhají-li krátkodobé recidívy, může se takový zub při silném poškození i spontánně rozlomit. 

V hojivé fázi,  pokud individuum konflikt vyřeší, tedy v přeneseném smyslu někoho kousne za účelem sebeprosazení,   zde začíná rekalcifikace skrze vytváření nových usazenin v zubní dřeni, s výsledkem, že původní díra je poté dokonce pevnější než dřív. To je biologický smysl, který se u tohoto typu zárodečného mezodermálního plátku  projeví na konci léčivé fáze.
 Tragické je pouze to, že díra v zubu začíná bolet teprve po nástupu léčivé fáze, totiž roztažením periostu (ozubice zubu), která je velmi citlivá. Nyní se ale zubař zavrtá a spadne do díry, zub umrtví nebo eventuelně zub vytrhne, přestože by se byl léčil sám za občasných bolestí, i kdyby se vůbec nic nepodniklo. Ovšem jenom tehdy, pokud se nevyskytnou žádné nové duševní konfliktní recidívy.

3/ Parodontóza - „nemohoucnost kousnout“,
Konflikt ztráty sebeúcty, uraženého sebevědomí, nemožnost se prokousat něčím ve svém životě. Chronické neřešení problémů, defenziva, ústup, mrtvolně statický stav, ochromená sebedůvěra a odvaha, uzavírání kompromisů místo jasných řešení, rezignace,  navenek klidná situace, uvnitř stav vyčerpání, chlad. Poslední stádium vypadávání zubů znamená ztrátu životní energie, nepoužívané zbraně  vlastního sebevědomí se zahodí, člověk se stává bezmocný.

Duševní stav „nemohoucnost kousnout“ má vliv specielně na spodní a horní čelist protože i čelisti patří k oblasti velkého mozku, mezodermu, tedy ke střednímu zárodečnému plátku, stejně jako dentin. Mluvíme o tzv. „parodontóze“, při níž se zjevně neustále prodlužují zubní krčky tím, že se dáseň stahuje zpět, takže se zuby nakonec začnou viklat. Také zde je příčinou odvápňování, osteolýza čelisti kolem zubního krčku. Následkem toho se při kousání „vyklubává“ viklavý zub v příliš širokém kráteru. 
Tím se stále víc natrhává a vytahuje dáseň a krčky se jeví být stále delší, a pak se může přihodit, že se viklavý zub snadno vylomí. Ve fázi léčení se věc zdánlivě ještě zhoršuje: Při bolestech nebo případných krváceních mluví zubař obvykle o hnisavém vředu kořenu, protože okostice zubu čelistní kosti se rovněž vytahuje, což dělá velké bolesti zubů. Často vychází kalus (usazeniny) ven do ústní dutiny, protože zub je viklavý a osteolýza nemůže být těsně uzavřena (nasládlá chuť v ústech). Z tohoto důvodu osteolýza často nemůže být správně rekalcifikována a tím zhojena.


Další souvislosti

Zubní kámen
Duševní konflikt ztráty sebehodnoty, zabržděný vývoj. Vně zubů se usazují černé vápenité usazeniny, (cimbuří hradu zdobí černé fangle na znamení smutku ze ztráty vnitřního pána, který nás vedl) , zatímco uvnitř zubů a kostí se vápník (opora stavby těla) ztrácí. Nevyužitá zbroj reziví – skvělé podmínky pro karies – hnilobu.  Usazování vápníku do cév, zejm. v pozdějším věku = už nedovedu využít impulsů ducha k potřebným změnám života. Lidově se výstižně říká  „zkostnatělé“ myšlení a postoje - to vede k obráceným procesům vápníku, tuhnutí, kornatění na nesprávných místech. Usazování vápníku napovídá o směřování  života do oblasti neživé minerální říše.  


Kořenový váček - vztah k vlastní v podvědomí usazené nevyjádřené agresi – dlouhodobá konfrontace s problémem, které jedinec nedokáže účinně vzdorovat a reaguje pocitem marnosti a frustrace – lidé něčím „převálcovaní“.

Umrtvení kořene – zabití zubu a tím i vyřazení „kontrolky“ systému, jednoho vojáka v šiku prosazování našich zájmů. Může vzniknout ložisko druhotných fyzických a psychosomatických poruch, téma příslušného zubu zůstává doživotní slabinou.

Krvácející dásně – nezvládnutá agrese (naše podstata utrpí poškození i při malé vnější zátěži), psychická labilita, snadno zranitelné sebevědomí, nedostatek sebedůvěry, snadné pády do depresí
Mylolýza – opotřebení skloviny na jedné straně zubu – člověk se cítí odírán bližními, nedostatek vlastní obrany.

Skřípání a zatínání zubů ve spánku – uvolňování potlačené agresivity obrácené dovnitř, není vpuštěna do vědomí
Předkus – labilita v krizových situacích, duch dominuje, tělo zaostává, potíže s uplatněním – nerozhodnost, bázlivost – tendence stáhnout se zpět.
Zákus – spodní čelist vpředu – strnulost, jednání podle dogmat a stereotypů bez zpětné vazby na vědomí důsledků.
Zuby vyosené:  směrem dovnitř – introvert se sklony k „užírání se“ ; zuby vyosené ven – přílišná ventilace agresivity směrem ven.
Zuby křivé – stav a poloha zubů má vypovídající schopnost o nás. Poloha zubů je zrcadlem světa našich emocí.To, jak zuby narostly, má psychosomatickou souvislost s příběhem a osudem člověka i jeho rodu. Zuby jsou zápisem naší karmy (index mravnosti našich životů – co zaseješ, to sklidíš). Při použití rovnátek pozor na atrofii kořenů. Také může u dítěte dojít ke změně chování.
Mléčné zuby nevypadnou samy – dítě se nemůže nebo nechce stát dospělým
Náhrady, protézy, korunky – předstírají zdraví tam, kde původní atributy byly již promarněny a příslušná energie je v rozvalinách.


    Zdravá schopnost sebeprosazení, odvaha konat životní kroky na základě sebedůvěry a sebehodnoty, přijímání konfliktů a krizí jako výzev k učení a jejich překonání s pomocí „zdravé“ agrese.
    Předpokladem je uspořádání svého vztahu k členům rodu a k jejich osudům. Být v harmonii sám se sebou a svým okolím.
= zdravé, silné zuby s vitálními kořeny, dobře prokrvené zdravé dásně


Co vyjadřují zuby

1. řezáky: Znamenají rodiče, obecně muže a ženu. Reprezentují vůli a sebe prosazení. Souvisejí s ledvinami. Mezera mezi předními zuby (diastema) = problémy se vztahem k rodičům, příp. k ostatním lidem. Jedinec jako dítě vnímal ve vztahu rodičů nějaký rozpor. V partnerském  vztahu je člověk přitahován partnerem, přičemž ho zároveň nějakým způsobem odmítá, odhání. To je nesoulad v archetypech muže a ženy vyjádřený mezerou mezi zuby. Žena s diastemou má ve vztahu pocity nejistoty, muž s touto ženou taktéž.

2. řezáky:  Zobrazují poměr k jedničkám, archetypu rodičů. Jak se jedinec srovnává s rodiči? Např. kříží-li dvojka vlevo přes jedničku, znamená to nesouhlas s matkou, případně s rolí ženy, jak ji matka pro dítě reprezentuje. Z polohy lze usuzovat na temperament. Vystupuje vpřed = sebeprosazení, ale konflikt. Výrazně menší než 1 = přívětivost, podřízenost.  Meridián1 a 2: ledviny, močový měchýř, element voda.

3. špičáky: Souvisí se změnami, jimiž člověk v životě prochází. Objevují se v počátku puberty, období růstu vlastním směrem. Přestavují vitalitu, chuť do života, zdravou agresi za svoje zájmy. Určitě se nemají trhat, došlo by ochabnutí životní síly. Když dolní při skusu přečnívají horní = vnitřní konflikt, potíž zaujmout svoje místo. Mají vztah s vaječníky. Meridián 3: játra/žlučník. Játra jsou podle čínské medicíny elementem dřeva, což odpovídá špičákům, souvisí s růstem člověka.

4. předstoličky:  Zastupují naše individuální tužby – já chci – ego.  Když se u dětí odstraní kvůli místu, utrpí vědomí vlastního já. Symbolicky to odpovídá, zub – já – ego si musí udělat pro sebe svoje místo a udělá, pokud jeho nositel se tak  také chová. Mnoho dětí je rodiči ze strachu omezováno ve vlastním rozvoji – zub se pak tísní v malém prostoru. Jeho odstranění může znamenat sklon k sebe podceňování a podléhání autoritám, dítě bude poslušné. Také může nastat podvědomá revolta vůči autoritám. Ale může vést i k otevření prostoru. Meridián: slezina, slinivka / žaludek    element země 
    
5. předstoličky:  Rozvíjejí téma  čtyřek a vyjadřují „chci tvořit“, nápaditost,  kreativit, tvořivost bez cíle. Plány je třeba uskutečnit, to pětkám svědčí. Meridián 4 a 5: slezina slinivka / žaludek

6. stoličky:   Jaké postavení chceme v životě zaujmout. Objevují se ve věku šesti let a mají  vztah k potřebě být milován, nesou paměť na dětství, odrážejí prožitá citová dramata, ztrátu blízkých osob i třeba zvířat mazlíčků. Proto se často šestky kazí jako první.  Dolní stoličky. mají vztah s orgány podbřišku a kyčlemi, koleny Meridián 6 a 7: plíce / tlusté střevo

7.stoličky: odrážejí naše vztahy k okolnímu světu, my a okolí. Jaký odraz se vrací, jak na nás reagují bližní. Nejsou-li vztahy harmonické, sedmičky jsou též v nepohodě. Meridián 6 a 7: plíce / tlusté střevo, element kov. Stoličky jsou mlecí zařízení na zpracování potravy, konstrukce chrupu člověka ukazuje, že je uzpůsoben spíše na stravu rostlinnou.

8. zuby moudrosti: Jak už název napovídá, jejich souvislost bude hlubší, jsou energeticky spojeny se srdcem, podle množství metafor v literatuře a lidových rčeních lze usuzovat na význam srdce a tím i osmiček. Objevují se až kolem dvaceti let, tedy v době, kdy se začíná individuální rozvoj a vlastní životní cesta jedince. Mají vztah k našemu vnitřnímu Já, naší duši a také ke kolektivnímu vědomí. Jejich potíže upozorňují na problém v těchto hlubších rovinách, ve spojení se zařazením sebe do okolního světa. 


U osmiček je obtížné stanovit konkrétní důvod jejich potíží. V každém případě se nemají odstraňovat bez vážného důvodu, může to mít dopad na celkové zdraví člověka, tělesné i duševní. Člověku to může zkomplikovat přístup ke svému vnitřnímu zdroji, univerzálnímu vědomí. Dnešní doba má za to, že nic podobného není třeba. Ale dávná moudrost východu učí následovat cestu srdce, staré křesťanské nauky radí dbát o svou duši nejen o tělo (hádání duše s tělem, oblíbené téma středověku). Též J.A. Komenský upozorňuje na „ráj srdce“ na rozdíl od „labyrintu světa“.   Meridián 8: srdce /tenké střevo, element ohně.Zdroj: dr. Ruediger Dahlke, dr. Gerd.Ryke.Hamer, dr. Michele Caffine, dr. Fritz Kramer                     

(zpracoval R.J.Poláček)Psychicky silní lidé udržují zdravé návyky. Zvládají své emoce, myšlenky a chování tak, aby mohli být v životě úspěšní. Podívejte se na věci, které psychicky silní lidé nedělají, abyste se inspirovali a též se třeba duševně posílili.


1. Neztrácejí čas litováním se
Mentálně silné osobnosti se neutápí v sebelítosti ohledně své situace nebo toho, jak se k nim ostatní zachovali. Namísto toho jsou připraveni převzít zodpovědnost za svou roli v životě a chápou, že život není ani spravedlivý, ani jednoduchý.

2. Nenechají se ovládat
Nedovolí ostatním, aby je ovládali, ani jim nad sebou nedávají moc. Neříkají věci jako: „Kvůli šéfovi se cítím tak špatně“, protože chápou, že jen oni sami mají kontrolu nad svými emocemi a rozhodují o tom, jak se zachovat.

3. Nebojí se změny
Psychicky silní lidé se nesnaží vyhýbat změnám. Naopak, vítají pozitivní změny a jsou ochotní být flexibilní. Ví, že změny jsou nevyhnutelné a věří ve svou schopnost adaptovat se.

4. Neplýtvají silami na skutečnostech, jež neovlivní
Neuslyšíte psychicky silného člověka nadávat na dopravní zácpu nebo vyšilovat kvůli ztracenému zavazadlu. Namísto toho se soustředí na to, co může ovlivnit. Je schopný si uvědomit, že někdy může ovlivnit jedinou věc, a to přístup.

5. Nesnaží se všem zavděčit
Psychicky silní lidé si připustí, že se nemohou zavděčit vždy a všem. Nebojí se říci ne či za sebe vystoupit, pokud je to potřeba. Snaží se být laskaví a spravedliví, ale snesou své selhání ve snaze někoho učinit šťastným.

6. Nebojí se podstoupit promyšlené riskování
Nepodstupují nedbalé a hloupé risky, ale nevadí jim riskovat promyšleně. Psychicky silní lidé věnují dost času zvážení risku a možných výhod před tím, než vykonají velké rozhodnutí. Uvědomí si před tím i stinné stránky a možné špatné následky.

7. Nelpí na minulosti
Mentálně silný člověk neztrácí čas lpěním na minulosti a přáním si, aby události proběhly jinak. Je si své minulosti dobře vědom a dokáže se z ní poučit. Neprožívá znovu a znovu špatné zkušenosti a nefantazíruje o slavných momentech. Namísto toho žije v přítomnosti a plánuje budoucnost.

8. Nedělají pořád dokola stejné chyby
Psychicky silní lidé přijímají zodpovědnost za své chování a umí se poučit z minulých chyb. Důsledkem toho již své chyby neopakují. Namísto toho se posouvají dále a rozhodují se v budoucnosti lépe.

9. Nezazlívají ostatním jejich úspěch
Psychicky silný člověk dokáže ocenit a oslavovat úspěchy jiných lidí. Nezávidí a necítí se podražený, pokud ho někdo překoná. Místo toho si uvědomí, že úspěch přichází s úsilím, a to je ochotný vynaložit pro budoucí úspěch ve svém životě.

10. Nevzdávají se po prvním neúspěchu
Psychicky silný člověk nevidí neúspěch jako důvod ke složení zbraní. Naopak, využije svůj neúspěch k dalšímu zlepšení a růstu. Je ochotný zkoušet tak dlouho, dokud to neudělá správně.

11. Nebojí se být sami
Dalším znakem psychické síly je schopnost být sám. Nebojí se ticha. Neobávají se zůstat o samotě jen se svými myšlenkami a využijí prostor, aby byli produktivní. Užívají si být sami se sebou a nejsou závislí na přítomnosti a rozptýlení ostatních. Dokážou být šťastní i sami.

12. Necítí, že by jim svět něco dlužil
Mentálně silní lidé nevnímají věci v životě jako jistotu. Nenarodili se s přesvědčením, že se o ně každý postará a že jim svět dá všechno, nač si vzpomenou. Namísto toho vyhledávají příležitosti dle svých vlastních zásluh a možností.

13. Neočekávají okamžité výsledky
Pokaždé, když se o něco snaží, ať už jde o zlepšení svého zdraví nebo třeba rozjíždění podniku, psychicky silní lidé neočekávají okamžité výsledky. Pracují však na tom jak nejlépe dovedou a chápou, že opravdová změna potřebuje čas.
Překlad: Jan Petrák

PĚT ZÁKONŮ ŽIVOTA


1. Myslete tak, jako by každá myšlenka, kterou se obíráte, byla vypálena ohněm na oblohu a mohl ji vidět celý svět.


2. Mluvte tak, jako by každé slovo, které vyslovíte, mohl slyšet každý na světě.


3. Jednejte tak, jako by každý skutek, který učiníte, měl padnout
zpět na Vaši hlavu, protože ve skutečnosti se tak stane.


4. Přejte jiným jen to, co byste chtěli, aby se vyplnilo vám,
protože tak se ve skutečnosti děje...


5. Dělejte všechno tak, jako by to dělal sám Bůh, protože tomu tak ve skutečnosti JE...

  

 

Když milujete, dáváte víc než přijmáte.

 A samozřejmě milujete sami sebe, takže nedovolíte sobeckým lidem, aby vás zneužívali. Nechcete se druhému mstít, ale vyjadřujete se jasně. 

Můžete například říci: Nelíbí s mi, když mě zneužíváš, když si mě nevážíš a když se nechováš ke mně dobře. Nepotřebuji, aby mi někdo nadával.

Neříkám, že jsem lepší než ty, ale mám rád krásu.

 Rád se směji, rád se bavím a rád miluji. 

Nejsem sobecký, ale nepotřebuji vedle sebe trpitele. 

To neznamená, že tě nemiluji, ale nemohu na sebe brát zodpovědnost za tvůj sen.

Sobectví, strach a snaha ovládat druhého zničí skoro každý vztah. 

ŠTĚDROST, SVOBODA A LÁSKA UDĚLAJÍ Z KAŽDÉHO VZTAHU TU NEJKRÁSNĚJŠÍ ROMANCI.

– Don Miguel Ruiz

 

 

 

Emocionální a energetická centra v našem tělePřichází bod, kdy se můžete dívat po místnosti, nebo na jinou osobu, stůl, květinu, bez jakéhokoli mentálního komentáře. To jest, dosáhli jste absolutně rozhodujícího bodu ve vašem vývoji, který je samozřejmě pouze vývojem vědomí celku. 

Z omezeného hlediska vaší osoby je to rozhodující bod, kterého jste dosáhli, a v němž jste schopni, abych tak řekl, udržet dostatek přítomnosti. Dokonce můžeme říci generovat dostatek přítomnosti – i když slova nejsou nikdy zcela správná – a mít sílu přítomnosti. Tam, kde dříve bylo nálepkování, nutkavé označování jmény, souzení jiné osoby, je nyní pouze prostorná přítomnost.


Zajímavé je, že se můžete dívat na někoho či na něco, ať je to cokoliv, a víte, co to je, bez jakéhokoli jména či nálepky ve vaší mysli, aniž by něco vyvstávalo jako myšlenka. Takže se seznamujete s odlišným způsobem poznání věcí a lidí – poznání, které není pojmové, není myšlenkové.


Přijde den, kdy se tohle bude učit ve škole jako jedna z nejdůležitějších věcí. Ne jedna z nich, ale ta nejdůležitější věc v růstu vědomí lidské bytosti. Protože tím překračujete své založení, či vzorce svého založení, které vytvářejí osobu vašeho Já, pocit svého Já. Vaše Já se ještě příležitostně může prosadit a převládnout, ale vy jste už dosáhli rozhodujícího bodu a jste schopni existovat jako čistá svědčící přítomnost. To je nádherné, největší věc, která se vám může přihodit.


A pak jste schopni si ji udržet i tváří v tvář nějakému nepokoji
kolem sebe. A už dále neživíte nevědomost nebo šílenost světa. (Jakmile totiž reagujete, živíte opět šílenost světa.) To je léčení v hlubším slova smyslu. Léčíte svět, bez myšlenky „Já léčím svět“. (:-))) Umožňujete, aby léčilo vyšší vědomí, nebo nepodmíněné vědomí, božské vědomí, světlo Zdroje – to léčí svět, ne Já.


Takže, v neutrálních situacích stále více prožíváte rozdíl mezi tím být v přítomnosti a být pohlcen myšlenkami. Takový kvalitativní rozdíl ve vašem životě! A v neutrálních situacích – když jdete odsud támhle, sedíte někde, řídíte, stále více budete zvát do svého života tento stav. A pak, když přijdou výzvy, můžete se buď vrátit do reaktivního stavu, anebo se můžete stát ještě více přítomnými. Můžete jít jednou z těchto cest. A pak dosáhnete stavu, kdy výzva nevyhnutelně prohloubí vaši přítomnost.


Je to nádherné, prosté – je to proces probuzení. Je tak zvláštní, že to nevědí všichni (:-))), divné (:-))) …

Samozřejmě, předpokládám, že v každém je něco jako KGB, říkejte tomu jak chcete, co chce proces potlačit, protože se jím cítí ohroženo. Vnitřní KGB. Že v Rusku už to neexistuje? Tak možná někde jinde na světě (:-))) … v Americe je CIA, a nemůžu si vzpomenout, co tam znamená to I (:-)))) (Pozn. Org.: Central Intelligence Agency) … Ale existuje to zejména uvnitř vás: tohle musíme potlačit, to je nebezpečné … ohrožuje to status quo … Ale pokud by přišlo KGB z vaší mysli, poznáte to: Aha, tady je! 

Ale ve světle přítomnosti toho nemůže moc udělat. Jen něco zablekotá a bude pryč. (:-)))

Takže, toto se stane součástí každých školních osnov. Ale my na to nemusíme čekat. Stane se to součástí osnov jen tehdy, když to budeme prožívat – a tím šířit.


Eckhart Tolle TV, únor 2012, z audiozáznamu přel. OrgoNet


NEJBĚŽNĚJŠÍ VÝMLUVY, JIMIŽ SI BRÁNÍTE VE ZMĚNĚ

Tajná zpráva
NIKDO MI NEPOMŮŽE Tato výmluva mě opravdu rmoutí, protože v ní není ani za mák pravdy. Faktem je, že svět je plný lidí, kteří vám rádi pomohou s čímkoliv, co chcete udělat. 

Zůstanete-li ale u falešné představy, že neexistuje nikdo, kdo by vám pomohl, vaše přesvědčení se stane skutečností.

Pokud jste strávili příliš velkou část života s nadváhou, silnou závislostí či v chudobě, pak je třeba si uvědomit, že míček je na vaší straně hřiště - už žádné další výmluvy! Jakmile se jednou začne toto přesvědčení měnit, uvidíte, jak vám půjde pomoc v ústrety. 

První krok ale musí učinit vaše mysl. Začíná novým přesvědčením: Mohu získat pomoc. Začněte se povzbuzovat tvrzeními, která podpoří a pozvednou vaše přesvědčení, jako například: "Jsem schopen tvořit sám, pokud je to nutné. 

Vím, že ti praví, kdo mi mohou pomoci, zde budou v tu pravou dobu." a "Svět je plný lidí, kteří mi velmi rádi pomohou." Pomůže vám to spojit se se Zdrojem energie, který je neustále k dispozici vašemu intuitivnímu Já. 

Vaši sebedůvěru může posílit i poznámka, kterou si do svého deníku zapsal v listopadu 1843 Ralph Waldo Emerson: „Kdybych ztratil víru v sebe sama, postavil by se proti mně celý vesmír." Vesmír jste vy; vy jste vzešli z neviditelného světa Ducha. Když pochybujete o sobě, pochybujete také o univerzální Inteligenci, kterou jste vy, a pak se zdá, že neexistuje nikdo, kdo by vám pomohl. Uvedu příklad ze svého života.

 Kdykoliv mám pronést nějakou řeč, opakuji si v duchu tuto myšlenku z díla A Course in Miracles (Kurz zázraků): „Kdybyste věděli, kdo vedle vás vždy kráčí po stezce, již jste si vybrali, už nikdy byste nezakusili strach nebo pochybnosti." Když se přibližuji k mikrofonu, připomenu si, že jsem nástrojem pro slova a názory. Moje jistota tkví v tom, že věřím moudrosti, která mě stvořila. Jinými slovy vím, že nikdy nejsem sám.

Výmluva Nikdo mi nepomůže se tak stává neplatnou. Tvrdím, že vše, co potřebujete nebo požadujete, je tady. Touto nespornou jistotou si také vědomě dodávám odvahy. A zdá se, že pomoc přichází ze všech stran: Peníze, které potřebuji, se najednou objeví, ti správní lidé přijdou, a nastanou takové okolnosti, které jsou nečekaně nápomocné - téměř jako by přišla nějaká synchronická síla a ohromila mě krásou toho všeho! Moje nesporná síla mě povzbuzuje, abych se povznesl v každé situaci. * * * - z knihy Konec výmluvám!, Wayne W. Dyer


 

OSVOBOZOVÁNÍ ZBLOUDILÝCH DUŠÍ


Duše zemřelých
Posedlost

Posedlost je relativní stav. Když je úplná - což je jen zřídka - zdá se, že původní osobnost se vytratí a je nahrazena osobností bytosti připoutané k zemi. 

Obvykle mezi oběma existuje vratká rovnováha; někdy mají duše jen malý vliv, v jiných případech mohou být výrazně dominantní.

 V určitých případech dochází u pacienta k neustálému vnitřnímu boji o vedení, se spoustou mentálních dialogů - dokonce i urážek a příkazů! 


Duše, které po smrti fyzického těla nepřešly do vyšší roviny, se stávají bezdomovci v rovině fyzického světa. Touhy, přání a emoce jim zůstávají stejné, neboť neodhodily mentální tělo. Takové duše se po čase mohou přivtělit k jinému člověku. (Obsadí jeho fyzické tělo a snaží se skrze toto cizí tělo dosáhnout svých záměrů.


Pro tyto duchy neexistuje horší úděl, než to, že se odsoudili k uvěznění v tělech jiných jedinců, protože tím jen oddálily svoji možnost vstoupit do světa duchů, kam patří.

Typy přivtělujících se duší


Velké citové pouto

Stydící se duše

Bloudící duše

Materialisté

Duše závislé

Duše pomstychtivé

Zajatci času a prostoru

Z ještě nižší úrovněVelké citové pouto


Některé duše přesto že mohou odejít, neodejdou, protože nechtějí opustit své milované. Pouto k milovanému člověku je tak velké, že duše odmítá odejít do vyšší roviny a zůstává v auře milovaného člověka, nebo se k němu přivtělí. Tyto duše pak ovlivňují člověka svými myšlenkami a pocity. Takový člověk pak nejde svou cestou, ale jedná tak jakoby jednala tato duše.


Stydící se duše


V naší úrovni jsou také duše, které se stydí odejít tam, kam podle zákona stejnorodosti patří. Stydí se za to, jak žily. Pro takovéto duchy je přijatelnější přivtělit se k jakémukoliv člověku, jen aby mohla žít dál v této úrovni.


Bloudící duše


Bloudící duše nevědí, kam mají jít a co mají dělat. (věřící lidé, komunisty, nevěřící v posmrtný život….) Někteří nechápou ani, že zemřeli, že nemají své fyzické tělo. Vnímají svůj život podobně, jako člověk prožívá své sny. Ze svých mentálních těl prožívají zmatené děje, jejich vědomí se neustále probírá záznamy dřívějších myšlenek a činů a opět je prožívají. Stále dokola prožívají těžké energie strachu a zoufalství. Jsou slepé a hluché k okolnímu světu jako byly za života slepé a hluché k těm, kteří trpěli jejich vinou. 

Tyto duše jsou přitahováni energiemi zoufalství a strachu. Jakmile se takové duše k někomu přivtělí, končí jejich utrpení. Díky tělu opět cítí hmat, chuť a opět slyší a vidí. Mohou přežívat i v auře člověka a může jich tam být i více.

Energetické obaly těchto duší jsou negativní a prolnou s energií člověka. Působením zákona přitažlivosti je člověk obklopen negativní energií, která na něj působí. Tyto energie zastírají jeho vlastní charakterové vlastnosti a podle zákona stejnorodosti dovedou člověka mezi lidi stejných kvalit. Duše se v cizím těle snaží vše ovládat, ke svému prospěchu a bezohledně nutí člověka konat podle své vůle.


Materialisté


Duše, které nemohou a nechtějí opustit svůj majetek. Žijí v domech jako němí svědkové a mohou se k člověku přivtělit a zase ho opustit, jak se jí zachce. Není li duše natolik zatěžkána negativními vlastnostmi, zákonem přitažlivosti by její vědomí postoupilo do vyšší úrovně. Aby mohla ve svém majetku zůstat, musí se k někomu přivtělit. Cítí to jako výhodu, neboť může svůj majetek opět užívat fyzicky.


Duše závislé


Tyto duše zde poutá závislost. Člověk požívající alkohol, cigarety či drogy, má ve své auře výpary z těchto látek, které jsou lákadlem pro tyto duše.

Závislé duše tak ochromují vůli člověka a i když ten se rozhodne s alkoholem nebo drogami přestat, stále se mu to nedaří, neboť duch bude člověka stále nabádat, aby si dal další dávku alkoholu či drog. Je proto velmi těžké zbavit se závislosti ať je na cokoli.

Někdy při odpoutávání ducha se stane, že duch se schová v těle a i nějaký čas ani nenutí člověka k závislosti, ale dlouho to nevydrží.


Duše pomstychtivé


U některých lidí se zdržují duše z pomstychtivosti. Za života nebyly schopné odpustit člověku a po smrti se zdržují v jeho auře a odčerpávají mu energii. Myšlenkami typu nemějte ho rády, ubližujte mu, zničte jeho plány, ovlivňují okolí, se kterým se stýká. Tato duše toužící po odvetě se může také k člověku přivtělit a ovlivňovat celý jeho život. Může mu vnucovat své myšlenky, svou vůli, sexuální orientaci, nebo nenávist.

Taková duše pronásleduje člověka i po jeho smrti, nedá mu klidu, připomíná, vyčítá a doslova si jej hlídá. Inkarnuje li se viník dříve, od početí začíná týrání znovu. Narodit se mohou oba v jednom těle.


Zajatci času a prostoru


Tyto duše jsou v té úrovni, kam podle zákona přitažlivosti patří. Jsou natolik zatěžkány minulým životem, že se svou tíhou negativních vlastností jsou připoutány ke hmotnostem. Zůstaly v nejnižším stupni astrálu zatěžkány záznamy vlastního sobectví, závisti, násilí a strachu. Tímto tvořily a nyní v tom žijí. Tuto sféru mohou opustit, pokud si uvědomí následky svých činů a poučením se. Je však pro ně jednodušší se k někomu přivtělit. Dají přednost požitkům těla a cítí se být lidmi. 

Z ještě nižší úrovně

Někteří lidé, kvalitou svého vibračního informačního pole, vytvořily vibrační most pro tyto duše.  Zákonem přitažlivosti stejnorodého je duši nízké morálky umožněn vstup do pole člověka stejných kvalit. Prolnutím se skrze fyzické tělo mu doslova ucpe některé čakry v mentálním, emocionálním a astrálním těle. Zastře svými vibracemi cit a člověk ztrácí intuici. Duchovi je naprosto jedno, že ubližuje a působí bolest člověku, ke kterému se přivtělila. Odpykává li si tato duše negativní karmu, posedlý člověk touto duší odpykává karmu s ním. Je tedy jasné, že je nutné tato zlé duše odvádět zpět do jejich úrovně.


NÁSLEDKY POSEDLOSTIBytosti připoutané k zemi, zůstávají naprosto stejné, jako byly těsně před svou smrtí. Je to, jako by se daly "zmrazit"; během pobytu ve fyzickém světě se nemění a žádný prožitek jim není ku prospěchu. Zachovávají si všechny svoje předchozí postoje, předsudky, návyky, dovednosti, zájmy, obavy a zábrany. Pokud v době umírání pociťovaly fyzickou bolest, pak tato bolest bez úlevy přetrvává, i po celá desetiletí! Pokud byly před smrtí v narkóze nebo pod vlivem alkoholu, léků nebo drog, mají pocit ž e "létají v prostoru" a "mimo něj" po celou dobu, kdy jsou připoutány k zemi.


Při vtělené bytosti, které spáchaly sebevraždu, se i nadále cítí zničeně, bez ohledu na to, co prožívá jejich hostitel. Zůstávají v zoufalé depresi.


Posednutí duchy opačného pohlaví


Když osobu posedne duch opačného pohlaví, zdá se, že to ovlivní její hormonální soustavu a to vždy negativně. Některé případy předmenstruačního syndromu, se vyjasnily okamžitě po úspěšném osvobození klientky od ducha. U mnoha pacientek byl nezájem o sex dán právě tímto typem posedlosti. Přivtělený duch opačného pohlaví často způsobuje napětí a odcizení mezi partnery v manželství nebo v mileneckém vztahu. Přivtělení často nemají rádi druhého partnera, někdy jej lehce nenávidí! Jelikož posedlí považují tyto city za vlastní, dochází k rozvrácení a ztrátě vztahu. 

Bytosti opačného pohlaví se často stávají příčinou velkých zmatků v oblasti sexuální identity. Homosexualita, transsexualita a transvestismus jsou extrémními důsledky tohoto druhu posedlosti.


Tělesné příznakyVlci a žena
Samotná posedlost má za následek únavu jedince, někdy i vyčerpání.  Tento úbytek energie je důsledek toho, že přivtělení duchové mají velice slabé vlastní energetické systémy. Doslova sají energii svého hostitele.

Zdá se, že duchové s sebou přinášejí otisk svého fyzického těla, tak jak vypadalo v okamžiku smrti. To má vliv na živý organismus posedlého.

 Podle ezoterické teorie, ovlivňují nižší astrální těla přivtělených duchů, éterická těla živých lidí, těla na sebe vzájemně působí a směšují se. 

Tím se vytváří projekt pro fyzické tělo, v kterém se později projevují některé bývalé fyzické rysy přivtělených duchů.

Přítomnost ducha může také způsobit různé bolesti, únavu, pocit opilosti, chuť na cigaretu (přesto že je člověk nekuřák), neostré vidění, otupělost, fobie a strachy, nutkavé jednání atd.Duševní problémy


Mnoho duševních problémů je následkem zásahu duchů. Nejčastěji se vyskytuje nedostatek koncentrace - "otupělost" Například  ,,moje mysl si vždycky udělá krátkou přestávku - jako kdyby si na chvíli odskočila pryč", nebo "část prostě vypadne - okno!" Typické jsou výpadky paměti, např. si člověk nevybaví, co udělal či řekl, opomíjí vyjet včas z dálnice apod. 

Občas se můžeme setkat se zapomínáním na terapeutická sezení, což často odráží nevoli ducha opustit tělo. To se projevuje obzvláště tehdy, pracujeme-li se vzpurnými bytostmi. Příčinou tohoto zapomínání je to, že jedno tělo obývají dvě nebo více lidí a čas od času si dělá, co chce". Přivtělený duch se třeba rozhodne, že chce zmrzlinu, pacientka se přistihne s rukou na mrazáku a nemůže si vzpomenout, proč ho otevírá. 

To ovšem závisí na jejich vzájemné interakci. Pokud jeden převezme velení a druhý je zatím vyřazen z činnosti, potom se setkáváme s tímto druhem chování. V jiných případech posedlý člověk převezme myšlenky ducha a jedná podle nich, aniž by přitom docházelo k výpadkům vědomí.


Citové problémy


Posedlost má vždy vliv na city. Úzkost, strach a fobie bylo možno u mnoha pacientů vystopovat až k přivtěleným bytostem, i když se zpočátku pacienti cítili odpovědni za tyto reakce. Můžeme od pacienta slyšet, „vždycky jsem hrozně ráda řídila, ale teď když přijedu k dálnici, můžu se pominout!", nebo "Celý týden jsem se těšil na naše sezení, ale po cestě sem jsem málem omdlel a jen tak, tak jsem se ovládl, abych neodešel z čekárny. 

To přece nejsem já!" Rozhovor s ustrašenými duchy odhalí, kdo se to ve skutečnosti bál. Fobie se často přirozeně vztahují ke skutečným okolnostem předchozího prožitku smrti, který si bytosti živě pamatují. Pokud se ocitnou lidé, k nimž jsou přivtěleny, v podobných situacích, všechny původní strachy se vrátí a hostitelé - protože je pociťují - se domnívají, že se jedná o jejich vlastní reakci, aniž si uvědomují, že jsou posedlí.Problémy s hmotností a obezitou


Jedním z nejzapeklitějších problémů, s nímž se terapeuti (lékaři a psychologové) denně potýkají, je nadváha a obezita. Posedlost je samozřejmě jen jednou z mnoha příčin tohoto vzrůstajícího globálního zdravotního problému.Problémy ve vztazích


Vztahy přivtělením duchů skutečně utrpí, protože tu vzniká netušený
manželský trojúhelník nebo více úhelník. Rozjívené dítě může sloužit za příbytek zlého ducha, jehož hodnoty se liší od hodnot rodiny dítěte. Manžel může mít problémy s duchem muže, který posedl jeho manželku. Mezihra duchů stojících mezi manžely či partnery má často za následek nevyrovnanou sexuální přitažlivost. Ze stejného důvodu mohou být narušeny vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.Sexuální problémy


Mnoho duchů bylo starých, když zemřeli. Proto lidé, které posedly, často pozorovali příznaky stárnutí, včetně výrazného snížení sexuální aktivity. Sexuální zábrany jsou součástí repertoáru, který s sebou přivtělené bytosti přinášejí. Jejich vlastní problémy a sklony se projevují v sexuálních aktivitách posedlé osoby. Může dojít i k extrémní situaci, kdy je hostitelům zabraňováno, aby se přiblížili ke svému partnerovi!Jednou z příčin homosexuality je posedlost duchy opačného pohlaví. Pokud došlo k posednutí ještě před pubertou, obvykle se narušil heterosexuální vývoj a postižení vyrůstali ve víře, že oni sami touží po partnerech téhož pohlaví, přičemž ve skutečnosti byla tato volba dána přivtělenými bytostmi. Někteří lidé dokonce zvažovali nevratné trans sexuální operace; důvodem byla snaha přivtělené bytosti upravit posedlé tělo tak, aby se co nejvíce podobalo zemřelému. 


Jak se člověk stává náchylným k posedlostiZdá se, že proti posedlosti nás chrání síla naší aury. Když aura vibruje na vysokých frekvencích, nemůžou do ní vstoupit duchové s vibrací nižší frekvence. Veškeré situace, city nebo chování, které snižují vibrace aury, zvyšují pravděpodobnost posedlosti." Aura představuje pro emocionálně - mentálně - duchovní dimenzi osoby totéž, co imunitní systém pro fyzické tělo. Tak jako oslabený imunitní systém způsobuje vyšší náchylnost jedince k chorobám a infekcím, stejně vytváří zmenšená aura náchylnost k proniknutí duchů.

Chtěná posedlost


Jednou z nejvíce fascinujících oblastí je dovědět se o životě na druhém světě a jeho obyvatelích, takže mnoho lidí se nyní snaží získat vzkazy od duchů, tak zvaným vyvoláváním duchu. Může to být zajímavé, vzrušující, zábavné - i zničující! Automatické psaní je další způsob, jak lidé vyzývají duchy, aby je dočasně posedli.

Otevření se duchům nemusí ještě vést k posedlosti, a když nevede, je to požehnání, protože závory byly zvednuté - a dobrovolně! Lidé naříkají: "Chtěl jsem, aby mě navštívili jen vysoce vyspělí duchové - ti dobří." "Tohle jsem nečekala!" Na otevřenou pozvánku může přijít a zůstat jakýkoliv duch.Odvedení přivtělených duší – Libuše Švecová 777 164 950

 Jak chránit domov před duchy1. Nezvěte duchy do svých domovů.  Neorganizujte tedy seance, nepoužívejte Ouija tabulek, nezkoušejte automatické psaní. Potenciální katastrofy, které by z těchto činností mohly vyústit, zdaleka převažují možný prospěch.


2. Neužívejte drogy (marihuanu, kokain, heroin apod.) a neholdujte alkoholu. Nežádoucí duchové by mohli být přitahování k vám domů a možná i do vaší aury a těla.


3. Denně obklopte svůj domov Bílým Světlem. Představte si svatozář nebo auru jasného Bílého Světla, jak váš domov zcela obklopuje. Vězte, že je zcela chráněn před duchy - nebo před jakoukoliv negativitou či poškozením.


4. Představte si, jak jsou jednotlivé místnosti vyplněné Bílým Světlem. Trvá to jen minutku. Provádějte to denně.


5. V mysli nebo nahlas požádejte o ochranu u vyšších bytostí, tj. Ježíše Krista, Pána nebo duchů - průvodců.


6. Udržujte váš domov stále plný štěstí a lásky. Někteří duchové se živí energií z hádek a nepřátelství. Výbuchy energie z těchto výpadů jsou pravou hostinou pro bytosti s oslabenou energií.Bytosti, které jsem popsala, jsou jen obyvateli, nikoliv při vtělenými duchy. Mohou ovšem vstupovat do aury či těla žijícího člověka a zase z něj vystupovat, pokud je k tomu příležitost. Některé bytosti mají též schopnost přicházet a odcházet, a posednout jednotlivě různé lidi podle svých přání. Pamatujte, že přítomnost duchů ve vašem domově není katastrofa. Mohly by se vám přihodit daleko horší věci. Je to situace, která vyvstane - problém, který je třeba vyřešit. A vyřešit jej lze.Pokud zjistíte, že vaši nezvaní hosté nemají ani přinejmenším v úmyslu odejít z vašeho domova, je dobré vyhledat místní médium nebo jasnovidce, aby k vám přišel a spojil se s bytostí. Ten je potom obvykle schopen přesvědčit duchy, aby odešli. Pokud to nevyjde napoprvé, zkuste to znovu s jinými senzibily.

Máte li problém podobného rázu a potřebujete pomoc odborníka 
zavolejte na tel.č. 777 164 950  Libuše Švecová
nebo mail liba.achme@gmail.com
 
  
  via Eckhart Tolle – Nová Země


Země před 114 milióny let. Právě vyšlo slunce a první květina, která
kdy na Zemi vyrostla, rozvíjí svůj květ vstříc slunečním paprskům. Zemský povrch byl pokrytý vegetací už miliony let před tímto významným okamžikem, jenž předznamenal vývojový skok v rostlinné říši.

 První květina pravděpodobně přežila jen krátce, a ještě dlouho potom se kvetoucí rostliny objevovaly jen sporadicky, protože zatím nebyly příznivé podmínky pro jejich rozšíření. Až jednoho dne zaplavilo planetu obrovské množství vůní a barev tak by to bylo, kdyby existoval nějaký svědek, který by to všechno pozoroval.


O mnoho let později sehrály tyto voňavé, křehké bytosti, které nazýváme květiny, důležitou roli při vývoji vědomí ostatních druhů. Lidé jimi byli odjakživa přitahováni a fascinováni. Jak se lidské vědomí vyvíjelo, staly se květiny pravděpodobně první věcí, která je všeobecně ceněná, ačkoliv nemá téměř žádnou užitnou hodnotu – tzn. nepotřebujeme ji k tomu, abychom přežili.

 Květiny inspirovaly bezpočet umělců, básníků i mystiků. Ježíš nás nabádá, abychom je pozorovali a učili se od nich, jak žít. O Budhovi se vypráví, že jednou dal svým učedníkům „tiché kázání“, při němž si jen mlčky prohlížel květinu, kterou držel v ruce. Jeden z přítomných mnichů, Mahákášjapa, to po chvíli nevydržel a začal se usmívat. Podle legendy byl právě on jediným, kdo pochopil smysl Buddhova kázání. Uvědomění, které vyvolalo onen úsměv, si postupně předávalo dvacet osm mistrů, až se později stalo základem zenu. 

Květiny mohou lidem zprostředkovat krásu, jež je základní součástí našeho nejvnitřnějšího bytí, naší pravé přirozenosti. Uvědomění si krásy bylo jednou z nejdůležitějších událostí v evoluci lidského vědomí. Vyvolávalo v lidech pocity radosti a lásky. Květiny se tak staly, aniž bychom si to plně uvědomovali, symbolem, projevem toho nejcennějšího a nejposvátnějšího uvnitř nás – beztvaré krásy neviditelného Bytí – ve světě forem. 

Květiny jsou mnohem křehčí a pomíjivější než rostliny, z nichž se vyvinuly. Staly se posly z jiných sfér, tvoří most mezi světem hmotných forem a neviditelným Bytím ~ světem bez forem. Nejenže příjemně voní, ale přinášejí lidem i vůni duchovních sfér. Použijeme-li slovo „osvícení“ v jeho širším významu, můžeme květiny nazvat „osvícenými“ rostlinami.


Každá životní forma – nerosty, rostliny, živočichové nebo lidé – může dosáhnout „osvícení“. Dochází k tomu však velmi zřídka, protože jde o víc než jen o běžný, kontinuální vývoj: osvícení je narušením kontinuity vývoje, je to skok do zcela jiné úrovně Bytí a hlavně osvobození se od hmotných forem. 

Dokážete si představit něco těžšího a neproniknutelnějšího, než je kámen, jedna z nejhustších forem hmoty? I nerosty však procházejí změnami molekulární struktury. Vytvářejí krystaly, které mohou být dokonce i průhledné. Uhlík se při velmi vysokých teplotách a obrovském tlaku mění na diamant a některé nerosty na drahokamy.
 

Většina suchozemských plazů, tvorů nejvíce spjatých se zemí, přežila miliony let, aniž by u nich došlo k nějaké významnější vývojové změně. Některým však narostlo peří a křídla a stali se z nich ptáci. Překonali gravitaci, jež je do té doby omezovala. Nenaučili se lépe lézt nebo chodit, ale vyvinuli úplně nový způsob pohybu, který ten původní zcela překonal. Květiny, krystaly, drahokamy i ptáci mají pro lidského ducha již odnepaměti zvláštní význam. Stejně jako ostatní životní formy, jsou i oni dočasným projevem věčného Života, věčného Bytí. Jejich nadpozemská krása a éterická povaha nás fascinuje a přitahuje.


Lidé, kteří dosáhnou určitého stupně Přítomnosti, vnitřního klidu a bdělosti, jsou schopni vnímat božskou esenci života, věčné vědomí neboli ducha každého tvora, každé životní formy, cítit s nimi jednotu a milovat je jako sebe. Většina lidí však vidí pouze vnější formy, nejsou schopni vnímat jejich vnitřní podstatu, protože si nejsou vědomí ani své vlastní podstaty, své esence, a ztotožňují se jen se svou tělesnou a duševní formou.

Při pohledu na květinu, krystal, drahokam nebo letícího ptáka si i člověk, který většinou není vědomě přítomný, čas od času uvědomí, že musí existovat něco víc, než jen hmotné formy. Éterická krása těchto forem života ho přitahuje proto, že odkrývá jejich vnitřní podstatu, jež bývá většinou mnohem méně patrná. 

Totéž platí pro všechna čerstvě narozená mláďata – novorozeňata, štěňata, koťata, jehňata atd. Jsou křehká a zranitelná a ještě ne úplně zakotvená v hmotném světě. Jejich nadpozemská krása, roztomilost a nevinnost rozněžní i poměrně necitlivého člověka.


Když se pozorně zahledíte na květinu, krystal nebo ptáka, aniž byste do toho vkládali mysl, stanou se pro vás branou do světa bez hmotných forem, do sféry neviditelného 

Bytí. To je důvod, proč tyto tři „osvícené“ formy života hrály již odpradávna významnou roli ve vývoji lidského vědomí – proč je například květ lotosu hlavním symbolem buddhismu a proč bílá holubice představuje pro křesťany Ducha svátého. Tyto symboly připravují půdu pro významný posun lidského vědomí, pro duchovní probuzení, jehož začínáme být svědky.

via Eckhart Tolle – Nová Země

Partnerství je jako růže hozená do vody, může se zachytit za větévku u břehu a být stále na stejném místě, nebo může být vyhozena na souš a pomalu zemřít, může však také plout vodou do nekonečné dálky nových krajin.


Pokut budeme ve vztahu čekat, že partner za nás rozhýbe náš život,
že za nás vyřeší naše pocity nebo emoce, že nám bude léčit naše sebevědomí, pomůže nám postoupit v našem životě, nebo že za nás bude cítit a chápat naše bolesti a ublížení, bude nám rozumět beze slov, nebo nám nahradí lásku sám k sobě, pak bude náš vztah jako růže lapená u břehu řeky. 


Náš vztah bude stát a stagnovat. Budeme si čím dál tím méně rozumět s naším protějškem a budeme nešťastní, nebudeme se cítit být naplněni a nemusíme chápat proč.

 Naše radost se změní ve smutek, naše tvořivost se změní ve stagnaci a truc, naše láska se může směnit až v nenávist a zlobu. 

 V tomto případě dáváme do vztahu více minulosti než budoucnosti. Vztah stojí na místě, a pokud my nic nezměníme je vztah lapen u břehu, na souši a umírá stejně jako růže bez vody.

Dávat vinu můžeme našemu partnerovy, ale naše chyby se nesou s námi. Kolik vztahů ještě?


Jen my jsme však zodpovědní za naše pocity, emoce a city, za naše bolesti a nelásku k sobě. I za naše ublížení a staré rány, nikdo nám je nemůže vyléčit, jen my sami. Pokud budeme očekávat, že nás partner udělá šťastnými, pak je to omyl, kterého se dopouští většina nás.  Pokud se ale rozhodneme mít za své pocity, emoce atd. zodpovědnost, pak je možné do vztahu dát více budoucnosti, než minulosti.

Pokud přijmeme našeho partnera, jako část Boha, která nás přišla vyléčit, pomoci nám, dát nám příležitost naučit se milovat sám sebe a ocenit se, pak máme z velké části vyhráno.


Pokud dokážeme na sebe i na našeho partnera hledět, jako na Bůh hledí na své milované děti, pak se nemůže stát, že bychom ve vztahu něčím trpěly. 

Pokud bude trpět náš partner, budeme schopni mu podat láskyplné porozumění, pokud my si vezmeme zodpovědnost za své city a emoce, není možné, abychom trpěly příkořím, budeme na sebe hledět láskyplně a dáme si čas vyřešit naší nerovnováhu. Nebudeme hledat viníka, ale lásku.

Když budeme v přítomnosti, tady a teď, nemůže se nám stát, že naše staré, skryté bolesti a ublížení budou zasahovat do našeho vztahu.

Budeme si vědomi svých starých emocí a programů, které nás ovládají v našem nevědomí. 

Toto vědomí nám umožní nevnášet naše minulé Já do přítomnosti.

V přítomnosti pak budeme řešit pouze přítomnost.Nečekej, až si štěstí najde tebe, vyjdi mu vstříc.


Trápí vás vztahy? Máte pocit, že se vám stále ve vztahu opakují ty samé situace? Nejste šťastní?

Jste sami?

Přijďte si změnit svůj život. Zavolejte a vyjděte svému štěstí vstříc.

Libuše Švecová – 777 164 950

                                Živlové bytostiGnómové -(zemní elemetálové)Do této kategorie spadají různé typy bytostí, z nich každý má svůj stupeň vědomí.

Udržují fyzickou strukturu země a pracují s ní. Pomáhají v našem světě vytvářet barvy.

Také nám pomáhají napojit se na energii země a pochopit jak tyto síly pracují.
Rovněžpomáhají lidem udržet fyzické tělo - jeho složení, asimilaci minerálů apod. 
Bez nich bychom v materiálním světě nemohly fungovat. 
Obvykle je určen jeden zemní elementál, aby nám pomáhal udržovat naše fyzické tělo. 
Stejně jako u mnoha jiných elementálů  tyto bytosti svou prací pro lidi a stykem s nimi mohou získat duši a vyvíjet se.

Když ubližujeme našemu tělu, tak tím ubližujeme i elementálovi, který je nám přidělen.


Gnómové jsou zapotřebí, aby vytvářeli rostliny, květiny a stromy. 
Mají za úkol dávat jim barvy, vytvářet minerály a krystaly a udržovat zemi.

Střeží poklady země a pomáhají nám je nacházet. Může to být ukrytý poklad, energie krystalu nebo kamene anebo naše vnitřní bohatství. S lidmi pracují prostřednictvím přírody.


Undiny (vodní živel)


Najdeme je všude kde je přirozený zdroj vody. Undiny udržují lidské astrální tělo a stimulují

 naše cítění. To je spojeno se zvýšenou senzibilitou a citovostí.
Vládnou energiemi tvoření, narození a intuice.Každý z nás má přidělenou jednu undinu a ta mu pomáhá s funkcí tělesných tekutin. Jak zacházíme s tělem, tak zacházíme i s nimi. Jak se vyvíjíme my, vyvíjí se i ony.

Voda je studnicí života a undiny jsou nutné k tomu, abychom tuto studnici nelezli uvnitř sebe.

Jsou nezbytné pro dar vcítění se, léčení a očišťování.

Pomáhají objevovat lidem vlastní krásu jak vnější tak vnitřní. Undiny v lidech rovněž podněcují silné emoce a tvořivost. 

Často s námi pracují prostřednictvím snů. Sny o vodě a smyslnost často odrážejí snahu undin stimulovat nás k větší kreativitě v životě.

Práce s nimi nám pomůže posílit naše astrální tělo pro plné a vědomé prožitky mimo tělo.
 Sylfy (vzdušní elementálové) 


Sylfy jsou pravděpodobně ze všech elementárních bytosti nejblíženaší představě o vílách a andělech.

Pracují bok po boku s anděly. Jsou součástí tvůrčího elementu vzduchu. 

Jejich práce vyvolává nejslabší vánky i ta nejprudší tornáda, 
Ne všechny sylfy musí žít ve vzduchu. 

Mnohé z nich jsou vysoce inteligentní. Některé pracují hodně s lidmi, často pomáhají zmírňovat bolesti a utrpení a podporovat inspiraci a tvůrčí schopnosti. 
Jedním z jejich zvláštních úkolů je pomáhat dětem, které právě zemřely. 

Slouží nám také jako dočasní andělé strážní, dokud se neotevřeme a nepřitáhneme k sobě svého svatého strážného anděla. Každý člověk má určenu jednu sylfu, která mu pomáhá udržovat mentální tělo. To, co je tedy nejvíce ovlivňuje, jsou naše myšlenky (dobré či špatné). Sylfy nám pomáhají s příjmem kyslíku ze vzduchu a se všemi funkcemi vzduchu v nás a kolem nás. Když jsou vystaveny znečištění (třeba cigaretovému kouři), ovlivňuje to jejich zjevování a jejich účinnost v našem životě. 

Stimulují poznávání a inspiraci. Čistí a pozvedávají naše myšlenky a inteligenci. Když se zhluboka nadechnete a uvědomíte si svěžest vzduchu, oceňujete tím jejich práci.

Sylfy nám pomáhají řídit se současně intuici i rozumem. Přestože se často objevují v lidské podobě, jsou v podstatě asexuální. Asexuálnost probouzejí vlastně i v ostatních. Podle mých zkušeností lidé, u nichž jsou sylfy silně aktivní, často zjišťují, že na jejich žebříčku hodnot není exualita právě vysoko, a často nechápou, že jiní to cítí jinak. Sylfy stimulují sublimaci sexuální energie v jinou činnost, například v práci apod. 

Se sylfaimi je rovněž dobré pracovat při ochraně domova a majetku. Jejich energie dokáže být tak silná, že případní vetřelci jsou zmatení a vyděšení, když vstoupí do vaší zóny. Salamandři (ohniví elementálové) 
  


Lze je rovněž najít všude. Žádný oheň se bez nich nevznítí.
Většinou jsou činní pod zemí a vnitřně v těle a v mysli. Odpovídají za blesky, výbuchy a sopky. 


Salamandři v lidech probouzejí silné emocionální proudy. Též zažíhají ohně duchovního idealismu a vnímání. Jejich energie pomáhá odstraňovat staré a vytvářet nové, protože oheň je ve svém tvůrčím projevu destruktivní i konstruktivní. 


Rovněž fungují ve fyzickém těle. Napomáhají krevnímu oběhu a udržování správné tělesné teploty. Ovlivňováním tělesného metabolismu upevňují zdraví. 


Pomalý metabolismus bývá často známkou liknavé činnosti salamandrů v těle. Naopak rychlý metabolismus je známkou jejich vysoké aktivity. Salamandři velice milují hudbu, ale v první řadě jsou hybnou silou přírody. Jejich energie je velice prudká a ovládnout ji a nasměrovat k těm nejkreativnějším výsledkům si vyžaduje nesmírné úsilí. Kdyby se skladatel či básník, nebo člověk, který jakkoli pracuje s tvůrčí silou slov, chtěl naladit na elementály ohně, mohl by to být úkol nad jeho sily. 


Ohniví elementálové pracují s lidmi prostřednictvím tepla, ohně a plamene. To zahrnuje vše od plamínku svíčky až po éterické plameny a sluneční svit. Mohou být velice účinní při léčení, včetně detoxikace těla, zvláště v kritických situacích. V takových případech je nutné s nimi pracovat opatrně, neboť jejich energie je velice dynamická a těžko ovladatelná. Jsou skoro vždy přítomni, když se chystá nějaké léčení.


Ohniví elementálové v nás mohou probudit vyšší duchovní vidění a cíle. Posilují a stimulují celé aurické pole, takže se na ně můžeme snáze naladit a poznat vyšší duchovní síly v našem životě.

Je pravděpodobné, že ve spojení budeme jen s určitým druhem elementálů. Tohle musíme pochopit a zjistit, kteří to budou. Pak si snadněji otevřeme dveře ke vnímání vnitřních světů. Jak určíme, se kterými elementály budeme nejpravděpodobněji harmonizovat?Každé astrologické znamení je spojeno s jedním ze čtyř živlů se zemí, vodou, vzduchem nebo ohněm. Znamení, ve kterém jste se narodili, odráží energie, které hodláte v tomto životě rozvinout. A živel, jenž je s tímto znamením spojen, ukazuje, který živel chcete rozvinout a rozvíjet. Bytosti tohoto živlu vám v tom pomohou, takže budete mít větší schopnost naladit se na ně a pracovat s nimi. 


Všechny nás to jednou čeká. Jak ale naložíte s časem, který vám zbývá? Zdroj Angelo Merendino

Zastavte se na chvíli a přemýšlejte: 5 věcí, kterých lidé na smrtelné posteli litují nejčastějiSestřička Bronnie Ware se několik let starala o pacienty na smrtelné posteli. Byla s nimi poslední tři týdny života, s některými ale třeba i 12 týdnů. Až do té doby, než usnuli navždy. Často se jich ptala, jestli je něco, čeho ve svém životě litují. Tady je pět věcí, které umírající lidé jmenují nejčastěji, možná si z toho něco vezmete i vy.


1. Neměl jsem odvahu žít si po svém, žil jsem tak, jak se ode mě očekávalo