Energie Nanebevzatých mistrů

MAHA CHONAN - vnitřní moudrost


Energie Maha Chohana
pomáhá poodstoupit jeden krok zpátky z chaosu všedního dne, ze vztahů s druhými lidmi, ze zajetí pocitů. 
Představy o sobě a o druhých, v nichž se zdá být člověk polapen, se stávají vědomými. 

Energie umožňuje být uprostřed dění a zároveň zůstat neutrálním pozorovatelem; dokázat se vcítit, a přesto zůstat sám sebou. 
Pomáhá nám být v každé situaci spojeni s hlasem vnitřní moudrosti a naslouchat mu.

Energie Mahá Chohana nás spojuje s moudrostí, která má nadhled a je v kontaktu s vyšším vědomím. Pomáhá nám opustit žabí perspektivu a rozumět a chápat vše z vyšší úrovně.

LAO-C' - přijetí a vnitřní klid

Energie Lao-c' vede ke stavu vnitřního pokoje, uvolnění, klidu. 
Pomáhá nám, abychom druhé neposuzovali a nerozčilovali se nad tím, co se děje, ale abychom události akceptovali, abychom se rozhodovali a jednali z vnitřního klidu. 

Pomáhá vidět situace a lidi takové, jaké a jací jsou, aniž bychom si do nich promítali svůj vlastní stav. Pomáhá zůstat v tomto okamžiku a z tohoto okamžiku jednat.
Lao-c' vede do hluboké meditace, do stavu klidu, do vnitřního ticha, do stavu bytí v přítomnosti a ke spojení s tím jediným. 


 
EL MORIJA - důvěra 
Energie Moriji nás znovu naplňuje sebedůvěrou a pradůvěrou. 
Navrací nás do stavu, v jakém jsme byli jako děti, když jsme se plni důvěry poprvé nadechli, když jsme se nechali chovat, učili se prvním krůčkům a stále nanovo vykračovali do života.

Tato energie transformuje zkušenosti opuštění, odloučenosti a bezmoci, pocit, že jsme vydáni na milost a nemilost osudu, že jsme ztraceni. 
I když nás strach stále znepokojuje, nemá již nad námi moc. Máme neotřesitelnou důvěru v existenci. Víme, že vše, co se děje, je k našemu dobru, byť se nám to momentálně zdá být nepříjemné nebo špatné.


KUAN JIN - odevzdanost


Energie Kuan Jin 
pomáhá odevzdat se přirozenému proudu života a být v harmonii s božským řádem. 
Vše strnulé a těžkopádné se rozpouští - myšlenky, pocity i blokády v těle.

Energie Kuan Jin spojuje s jemnou pasivní a přesto energickou ženskou silou, posiluje soucítění a toleranci.KRISTUS - pravda a bezpodmínečná láska

Energie Krista umožňuje poznat vlastní pravdu a jednat podle ní.

Nevyřešená témata otcovství a autorit činí tato energie vědomými, hojí rány "otcovských" urážek a dává pocit ochrany a bezpečí. 

Pomáhá nám poznat, kdo opravdu jsme, co opravdu chceme a za tím stát.
A znovu nás spojuje s bezpodmínečnou láskou.

Energie Krista posiluje také účinnost vlastní léčivé energie.

DŽWAL KUL - přijmout vlastní síly

Energie Džwal Kula
 
spojuje s vlastní silou a mocí. 


Posiluje sebedůvěru, sebehodnocení a sebevědomí: "Já jsem a já mohu!" Ukazuje nám, kde si svou sílu nepřiznáváme a kde nepřebíráme zodpovědnost za svůj vlastní život. 

Pomáhá nám znovu přijmout naši vnitřní sílu, zůstat v jejím středu a nenechat se jen tak snadno svést z cesty.

 Učí se zcela samozřejmě měnit sílu na lásku. 

Energie Džwal Kula posiluje auru a centrum hara. Tak je pro nás mnohem snadnější zůstat sami sebou. Druzí nás již nemohou tak rychle oloupit o naši sílu nebo nás znejistit. SANAT KUMARA - spojit nebe a Zemi

Energie Sanat Kumary
 
osvobozuje od "tíhy pozemského bytí". Můžeme v pozemském rozeznat to božské, porozumět smyslu života, zcela se mu poddat, těšit se z něj a žít rád na zemi.


 Život se pak stává tancem plným radosti zbytí. Tato energie uzdravuje boj s dualitou a spojuje protikladné póly. 

Posiluje spojení mezi vyšším já a pozemským vědomím, mezi kosmickou a pozemskou energií, mezi mužskou a ženskou stránkou, mezi vyšším vědomím a fyzickým tělem. Pomáhá vnášet jemnohmotné do hmotného.

Energie Sanat Kumary rovněž otevírá přístup k vyšším úrovním vědomí, k dosud nenaplněným schopnostem a poznání.
ANGELIKA - transformace minulosti


Energie Angeliky
 
hojí poranění z minulých zážitků, uzavírá dosud neukončené učební lekce a získané zkušenosti činí vědomými. 


Minulost může být láskyplně a bez hodnocení přijata, události vlastního života se stávají pochopitelnými. 

Zážitky jsou integrovány do života a využity.

ORION - vize

Energie Orióna přivádí do souladu s vlastní životní cestou. 

Je možné si uvědomit nejbližší kroky a možnosti, které jsou v souladu s životním plánem. 

Je tak možné snadněji učinit rozhodnutí.

Energie Oriona posiluje spojení s intuici a s vyšším Já, aktivuje Třetí oko.
KAMAKURA - jednání

Energie Kamakury posiluje tok energie a činorodost.
Nyní je možno realizovat vize a plány, překážky se rozpouštějí.

Kamakura nám pomáhá soustředit síly a jednat cílevědomě a s rozhodností.
Z pohybu a činu povstává radost. 
Kuthuma,  spojuje nás s energií a věděním země

 
Pomáhá znovu nastolit harmonii s naším tělem a se Zemí a tím "stát oběma nohama na Zemi". 
Učí trpělivosti a realistickému pohledu.

Energie Kuthumi prohlubuje chápání souvislostí a vzájemného působení mezi tělem, aurou a prostředím. 

Za hrubohmotným projevem lze snadněji vnímat jemně hmotné části a bytosti. 


 

Žádné komentáře:

Okomentovat