O seminářích

Seminář pro ženy - Jsem Bohyně každý den

                                         Přijetí ženské energie


Již před několika lety, nastolila svou vládu na naší zemi ženská energie. Neznamená to, že bychom měly ignorovat mužskou energii a neznamená to, že teď vládnou ženy. 
Ženskou energii má za úkol přijmout každý jedinec (muži i ženy). Mužská energie je začátek, ženská energie je pokračování.

Ženská energie je rozvíjející, tvořivá, pokračující. Dává nám šanci osvobodit se s pout závislostí a stagnace,
přijmout vlastní svobodu a naučit se žít sám za sebe.
Přijetím zodpovědnosti za své bytí na této zemi, nám otevírá nové možnosti tvoření, svobody a lásky.

Stručný obsah semináře:
odpuštění mužské energii 
odpuštění ženské energii
spojení s bohyní ( přijetí své vnitřní ženské energie)
vědomě vstupuji do kruhu žen (vítání ženy bohyně)
léčení vnitřního dítěte, malé holčičky v nás
Čištění ženské rodové linie
spojení se z bytostí Matka země  (každá žena je 
posvátná)
Nalezení vnitřní svátosti atd.....

Seminář je veden formou terapie a prožitkových meditací.


O semináři

Na tomto semináři kladu důraz na získání sebevědomí,
vztahu sama k sobě, nastolení vnitřní rovnováhy a rovnováhy mezi mužskou a ženskou energií.

 Za každou energií je zastoupena bytost proto nepracujeme pouze z energií, ale především s bytostmi dané energie (např. vnitřní žena, vnitřní bohyně, vyšší Já, duše, vnitřní dítě atd., což dává velkou možnost tyto energie pochopit a popřípadě poléčit.  

Protože jsem duší  asi nejvíce terapeut, vedu seminář především prožitkově. (zapojuji do meditací atd. čistící a léčebné techniky.) 

To znamená, že obsahem semináře je hlavně praktická činnost, ne jen pouze povídání. I meditace vedu tak, aby každá žena získala prožitkem v meditaci především informace sama o sobě, o svém ženství atd. pochopila informace ve svém podvědomí a změnila je ku svému postupu a prospěchu. 

Na tomto semináři také učím, jak si sami můžete komunikovat s bytostmi energií, strachů, orgánů v těle, s tělem atd. a jak tyto energie léčit a také jak pracovat se svými emocemi a přítomným okamžikem.

 tel. Libuše Švecová  777 164 950
email: liba.achme@gmail.co


Andělský seminář

Náplň semináře -teorie:
Povíme si o bytostech světla a jejich světech
Hierarchie bytostí světla
Andělské a archandělské bytosti
Anděl strážný
Osobní sluneční anděl
Andělská magie (oživení andělského oltáře, ochrana osoby, nabíjení amuletů atd.)
Léčení andělskou energií
Automatické psaní a kresba
Komunikace s andělskými bytostmiPraxe:
Jak se stát andělem (vstupování do energie andělů a archandělů)

Setkání se, se svým andělem strážným na vědomé úrovni 
(prožitková meditace)

Setkání se, se svým osobním slunečním andělem na vědomé úrovni (prožitková meditace)
Léčení andělskou energií

Výroba andělských esencí

Automatické psaní a kresba

Komunikace s andělskými bytostmi

Výroba a oživení andělského oltáře

Výroba andělských pečetí

Anděl strážný (spojení se, se svým osobním ochranným andělem, v prožitkové meditaci)

Léčení andělskou energií 

Čištění strachů a emocí s pomocí archanděla Uriela

Andělský rituál léčení

Andělské požehnání znamená, že s naším svolením k nám sestoupí andělské bytosti a předají nám svou energii pro očištění a otevření se světlu.

Prosvětlí naše jemnohmotná těla, mysl a pročistí nám energetické kanály v těle. Poté vystoupíme s jejich pomocí do vyšších světů, abychom si mohly vzpomenout, odkud jsme a do kterého světa každý z nás patří.

 O semináři:

Seminář je zaměřený především na obnovení komunikace se světelnými bytostmi a anděly.
Během celého semináře pracuji v napojení, to znamená že,

andělský seminář je veden především samotnými andělskými bytostmi.

Obsah semináře, meditace či praktické části semináře, se každý seminář, může mírně měnit. Je to proto, že andělé vědí co každý člověk, který na seminář přišel, potřebuje slyšet, nebo dostat.

Je totiž rozdíl mezi skupinami lidí, které seminář navštíví. Proto je seminář trochu jiný, když ho navštíví skupina vtělených andělů, nebo skupina vtělených mágů atd. Základ semináře však zůstává stejný.

Andělé vnáší do průběhu semináře své energie, lásku a léčivé světlo.

 Během semináře se můžete ptát i na své osobní věci, andělé velmi rádi odpovědí na vaše otázky, vždy se snaží pomoci člověku pochopit jeho problém a zároveň do problému vnáší své léčivé energie. 


Andělské požehnání, které dostáváme na konci semináře je také pokaždé trochu jiné, proto dávám nabídku každému účastníkovi, který seminář již navštívil, přijít zdarma na poslední část semináře a přijmout znovu andělské požehnání.

Jak probíhá andělské požehnání


Všichni
zúčastněni si sednou do kruhu. Každý si zavolá k sobě svého anděla strážného a svého duchovního průvodce. Poté se  se energeticky  spojím s kruhem přítomných andělských bytostí a zvedáme spolu v kruhu energii do požadovaného stupně. 


Poté mohou přicházet další světelné bytosti. Pokud potřebují něco slovně sdělit, mluvím za ně, někdy mluví přímo přes mě.
Bytosti nám vždy dopředu sdělí, co nám nabízejí. Každý má volbu souhlasit či odmítnout.

Někdy k nám přijdou i jiné bytosti, nejen andělé, nebo archandělé, vždy záleží na kolektivu. Navštívily nás i karmické bytosti, draci, nebo bytostí živlů.

Bytosti nám nabízí čištění a prosvětlení našeho těla i jemnohmotných těl, někdy také rušení slibů a prokletí, nebo čištění již odžité karmy, kterou jsme ale z nějakého důvodu neopustily.

Každopádně andělské požehnání je vždy, krásným zážitkem.

email:liba.achme@gmail.com
 


Zbavení se démona viny

  Přichází doba, kdy máme možnost probouzet se a žít jako plnohodnotné, svobodné božské bytosti, bez závislostí na všem vnějším. 

Probuzení sebe sama, znamená žít v realitě svého života vědomím duše. Vědomě tvořit a vytvářet, vědomě si být vědom sám sebe, své síly, lásky a božského bytí ve svém středu.

 

Tento seminář vám nabízí možnost otevřít se svému Já, své cestě tvoření a svobodě ducha. 

Pochopením a zbavením se ,,falešné karmy“ , což je uvěření ve vlastní vinu, se nám otevře cesta k našemu Já a plnohodnotnému tvoření.

Od otrokářské doby jsou nám jako lidstvu záměrně vkládány do podvědomí informace o vině, které nám brání  tvořit z celého našeho božského Já. 

Tyto programy nás dnes ovládají natolik, že prakticky nemáme svou moc a jsme uzavřeni v koloběhu viny, trestu a strachu.

 Pochopením těchto implantovaných programů a navrácení se ke svému pravému Božskému Já, se můžeme opět stávat svobodnými bytostmi,      tvořícími své blaho.              

Stručný obsah programu semináře - Teorie

Božská trojice Boží v našem těle
vysvětlím funkčnost pravého božského trojúhelníku v našem těle, což je mysl, duch a duše (Já jsem, Ty jsi, On je)
Implantovaná chybná trojice Boží v našem podvědomí
osvětlím, jak funguje vina v našem podvědomí a jak nám bortí rovnováhu mezi myslí, duší a duchem
Ovládání lidstva pocitem viny
historie ovládání lidstva
Lež o prvotním hříchu a karmě
Rozdíl mezi karmou a hříchem

Praxe:
Nauka o tvoření – Já jsem
Nauka o přítomném okamžiku a tvoření v přítomném okamžiku.
Čakry v přítomném okamžiku
Duch, vědomí, mysl a tělo
Čištění viny z naší DNA, těla a jemnohmotných těl
Ladění do rovnováhy tělo, ducha a myslí
Opuštění programu viny a přijetí božských kvalit své duše
Sladění mozku s trojicí Boží v našem těle 
Čištění DNA  - osvobození se od viny a..

Vždy máte možnost pro sebe udělat něco pěkného, je to jen na vás. 

Libuše Švecová tel. - 777 164 950 
emailliba.achme@gmail.com

O semináři:

Seminář je určen pro skupinu lidí, kteří se chtějí ve svém duchovní či duševním postupu dostat blíže k větší svobodě ducha. 

Informace o vině jsem převzala od Světelných bytostí z vyšších dimenzí a tyto bytosti mi pomohly  i sestavit kostru semináře. 
V průběhu celého semináře, jsou bytosti světla ochotni nás vést a léčit.

Témata (týkající se viny a programů na vině návazných), která probíráme na semináři a praktické čištění, je velmi osvobozující nejen pro duši, ale i pro naše těla, cítění, myšlení a život.
Informace, které odkrývám na semináři o mocenském programu viny, jsou schopné jen sami o sobě změnit myšlení člověka.
 Přičtěme-li k tomu čistící metody, které na semináři užívám, je jasné, že tento seminář je schopný změnit                                                                                  nám od základu náš život.

 

Sedm duchovních zákonů úspěchu

Jste tím, jaká je vaše hluboká žádost, jež vás pohání.
Jaká je vaše žádost, taková je i vaše vůle.
Jaká je vaše vůle, takové jsou i vaše skutky.
Jaké jsou vaše skutky, takový je váš osud.
Náplň  semináře:

Teorie:
Sedm zákonů tvoření (povíme o sedmi zákonech tvoření, které nám pomáhají žít v hojnosti)
Jak si zhmotnit svá přání
První a druhá čakra – spojitost s hojností
Osobní sluneční anděl – spojitost s kreativitou, radostí a hojností
Sliby - jak na nás působí staré sliby a proč sliby rušit

Praxe:
Meditace odpoutání se od hmotných statků
Čištění první a druhé čakry
Rušení slibů, které nám brání žít v hojnosti
Spojení s andělem hojnosti a tvoření
Spojení s osobním slunečním andělem (důležitá bytost v našem  životě, která nám pomáhá  tvořit a radovat se)
Rozmluva s bytostí hojnosti (od této bytosti se můžeme dozvědět, v jaké oblasti si brzdíme hojnost)
Rozmluva s bytostí peněz (od této bytosti zjistíme, jaký máme vztah k penězům)
Meditace Moře hojnosti
Přijetí Božské tvořivosti a jiné
mob:  777 164 950

 

Týdenní seminář zasvěcen čištění čaker     

 Projdi branou světla a najdi sám sebe

O semináři

Každý den semináře, je určený čištění jedné čakry. Čištění čaker probíhá formou terapie a meditace, čištění je důkladné a různé zátěže, bloky, sliby, strachy, emoce, prokletí atd. usazené v čakrách jsou po čištění, natrvalo odstraněny.

Odstraněním starých zátěží z čaker, se čakra uvolní a může přijímat více nové energie, kterou pak obhospodařuje část těla a psychickou oblast, která pod čakru spadá.

Daná část těla se přívalem nové energie ozdraví a celé tělo je pak mnohem vitálnější a naše psychika stabilnější.
Pro celkovou harmonizaci těla i ducha jsem do semináře také zařadila terapeutické ozdravné meditace.

Na tento seminář mohu vždy přijmout maximálně deset lidí, abych měla prostor věnovat se každému i individuálně.

Proč se ruší staré sliby?
Sliby jsou stále funkční, sliby se smrtí nezruší. Je to vlastně jakási dohoda, kterou uzavřeme buď sami se sebou, nebo s jinou duší. Je zcela lhostejno před kolika životy jsme slib dali sobě, nebo někomu jinému.

Slib je energie, která žije v našem podvědomí a je kdykoli připravena  probudit se a vstoupit do našeho života.

Nevědomky, podvědomě pak dodržujeme obsah slibu. Sliby je nutné vědomě zrušit. To znamená, že je nutné vybavit si obsah (slova) slibu a vědomě stejnými slovy slib odvolat.
Takto je rušení slibů nejúčinnější, protože pracujeme vědomě.

Na semináři se především zaměřuji na sliby dané proti vlastnímu životu, štěstí, zdraví lásce, penězům, hojnosti, partnerské a manželské sliby, církevní sliby atd.

Prokletí:
Prokletí je potom podstatně větší zátěž pro nás samé, neboť obsah prokletí plní tomu určená bytost,
nelze se tedy zbavit prokletí jinak, než bytost odvolat a vrátit do jejího světa.
Není třeba mít obavy, že nejste na tento seminář ještě připraveni. Nebo, že nebudete zvládat čištění, rušit sliby atd. Budete v péči zkušeného lektora, který vás vším hladce provede.

(Prokletí zruším za vás)
 
Strach je bytost, kterou jsme si sami vytvořili, ze své vlastní energie. Strach se nečistí, ale transformuje na energii lásky a světla. 
Emoce jsou shluky energií. Emoce se rozpouští a transformují se na energii světla a lásky.


Stručný obsah semináře:
Každý den čistíme jednu čakru.
Vstup do čakry a čištění zátěžových událostí (cca dvě hodiny denně)
Čištění strachů, slibů, emocí atd., uložených v čakře (cca dvě hodiny denně)
Meditace - cesta za vnitřním léčitelem (komunikace s naším podvědomím)
Chrám čakry - ozdravná meditace pro obnovení energií v čakře
Meditace na ozdravení těla
Meditace – Cesta za bytostí smrti (u které máme mnoho našich energií a aspektů, snů, plánů atd. které jsme pohřbily a můžeme si je vzít zpět)

Toto je program na každý den semináře. Pracujeme na sobě cca. Osm hodin denně. 
Obsah semináře vypadá  jednoduše, ale čištění a práce na sobě je celý týden velmi intenzivní a náročná. Celý týden se má každý účastník možnost soustředit jen sám na sebe. 

Libuše Švecová tel. 777 164 950
email: liba.achme@gmail.comRegresní terapie I
Příčinou současných potíží člověka jsou většinou traumatické události, které prožil v minulosti.

Teorie i praxe regresní psychoterapie shodně dokazují, že bez takového návratu do své nejvzdálenější historie není odstranění řady současných potíží vůbec možné.

psychoterapie proto používá techniky, umožňující klientovi vybavit si nejen události nejranějšího dětství, ale projít i událostí vlastního narození a pak jít ještě dále do minulosti. 

Během jedné terapie je zpravidla řešeno pouze jedno téma (například - odstranění důvodu bolesti zad, vztahy, fobie, nevolnost v autě, obezita, nechutenství, nespavost, migréna, atd. )

Metoda regresní terapie je velice účinná, opravdu touto metodou lze dokonale vyčistit podvědomí i tělo od různých traumat a zátěží, strachů, emocí atd. Bohužel v dnešní době začíná být opomíjena a  kvality této metody jsou pošpiněny lidmi (,,terapeuty"), kteří s touto metodou čištění nepracují, jak je stanoveno.

Stručný obsah semináře:
Uspořádání záznamů z paměti - časová stopa
Minulé životy
Asociace a asociativní vybavování z paměti
Engram a engramická událost
Změněný stav vědomí
Čištění strachů a emocí
Prenatální věk
Před prenatální věk
Postup čištění
Auditovací sezení (teorie)
Auditovací sezení (praxe)

Seminář je určen pro všechny, kteří mají zájem stát se auditory, to znamená umět vést terapeutické sezení.) 

Seminář je sestaven ze dvou dnů teorie a pěti dnů praktického učení.

Na semináři si nejen osvojíte celou metodu regresní terapie, ale po čas praktické výuky si máte možnost vyčistit i svá témata.

email: liba.achme@gmail.com

Žádné komentáře:

Okomentovat