O mě


Dostala jsem velký dar, díky kterému mohu komunikovat s andělskými bytostmi, mistry a dalšími bytostmi
světla. 

Mohu nahlížet do duše člověka a hovořit s ní. Díky spolupráci se světelnými bytostmi vám mohu pomáhat na vaší cestě. 

Pořádám pro vás různé terapeutické i duchovní semináře, přednášky a duchovní pobyty. Jsem člověk, který rád tvoří a miluje život.


Líba Švecová
Konzultace, objednání na terapii - telefon: 777 164 950
email - liba.achme@gmail.com
                                              

Nejvíce pokládané otázky mé osobě

 Líbo, jak si se dostala k tomu, co dnes děláš? 

Byla to dlouhá cesta studií a práce na sobě. Nejvíce mi však pomáhalo vedení od světelných bytostí a jejich pomoci. Samozřejmě velkou úlohu v mé práci hrají talenty a dary které mám. To, že slyším a vnímám bytosti, komunikace s nimi, je pro mne velký dar a požehnání. Velice mi to usnadňuje mou práci.

Vnímám nejenom světelné bytosti ale i bytosti temnoty, prokletí, nemoci,
přírodní bytosti atd. Díky tomu mohu od škodících bytostí člověka osvobodit.


Nemohu říci, že bych bytostem jen poručila a oni odejdou, je to těžká práce terapeuta. Člověka od temných a jiných bytostí mohu osvobodit, jen pokud najdu příčinu jejich spojení a tu odstraním. Často tak musím cestovat do dávného minulého života člověka, kterého se snažím osvobodit např. od prokletí.
Nemohu však za nikoho nic udělat sama, každý kdo chce pomoci, musí být rozhodnutý změnit se a chtít postoupit vpřed.


Kde jsi získala své schopnosti a dovednosti?

Abych řekla pravdu, tak nevím kde jsem získala své schopnosti. Myslím, že své schopnosti získává člověk mnoho svých životů a myslet si, že něco mohu dostat jen tak, je asi naivní. Samozřejmě je třeba schopnosti v sobě probudit, a s tím mi právě velice pomohly bytosti světla.

Každopádně schopnosti sami o sobě nestačí, je třeba studovat a pracovat na sobě. Takže dovednosti jsem získala studií různých duchovních nauk a metod a praktik.


Celou svou práci a působení tady, beru jako svou duchovní cestu. Každý kdo mi přijde do života, je mým duchovním učitelem. Samozřejmě, ne vždy se mi situace, nebo to co mě jiní ukazují, líbí (jsem také jen člověk). Ale pokud si vezmete zodpovědnost za svůj život a za vše co se vám v něm děje, je pak podstatně lehčí najít cestu. Z každé situace, která mě v životě potká, se snažím vytěžit co nejvíce pochopení

Každý na této zemi mám šanci postoupit vpřed, musí jen chtít. Duchovní cesta se v naší době stala velkou módou, ale některým lidem spíše ublíží, než pomůže, protože je špatně chápána a zneužívána.
Mnoho lidí baží po schopnostech a duchovní pýcha je jejich druhé já.
Mají plnou pusu pomoci, ale chtějí hlavně uznání, moc anebo rychlé zisky.
Je smutné, že takových to lidí se pohybuje v oblasti pomoci lidem velmi mnoho.

Já se držím hesla „nemohu někomu pomoci, pokud nepřijmu pomoc od něho“
Mince má vždy dvě strany, takže i pomoc někomu jinému má druhou stranu. Každý, kdo vstoupí do mého života, mi nese nějaký dar. Když např. v terapii čistím ženě ztrátu děťátka, prožívám tento hluboký zármutek s ní. Je to zkušenost, kterou jsem mohla díky této ženě prožít, aniž bych ztratila své dítě. Za takovéto prožitky vždy velmi děkuji, neboť mě podstatně méně bolestnou cestou, vedou k lásce, soucitu a porozumění.


Můžeš nám popsat, jak fungují tvé konstelace proti klasickým?

Především asi v tom, že vždy hledám cestu, jak člověka osvobodit,

přes jeho uvědomění. Vím, že se nedá nic vynutit, takže tlačit jakoukoli bytost aby něco přijala, je nefunkční.

Říkat si přijímám tuto situaci, když nevím, proč se mi stala, nebo přijímám tuto emoci, když nevím, co se za ní skrývá, nemůže mít žádný výsledek.

Vždy vedu člověka k uvědomění, tím že mu odkryji jeho podvědomí, jeho zážitky zapsané v duši, tak aby mohl pochopit všechny souvislosti jeho problému. Jen když přejdou informace z podvědomí do našeho vědomí, máme možnost se svobodně rozhodnout, jak s nimi naložíme.

Ani duši zemřelého člověka nemohu od klienta odvést, pokud oba nechápou souvislosti, proč jsou spolu spjati.
Ani bytost prokletí, nebo temnou bytost nemohu odvést, pokud klient nemá ve vědomí, proč jsou spolu spjati. Musím odhalit všechny souvislosti (najít slova prokletí, kdo prokletí na klienta uvalil a proč atd.)

Rozdíl mezi mou terapií je asi v tom, že je vždy pod vedením bytostí. Hodně mi pomáhá bytost smrti, která mi umožňuje nahlížet do osudu člověka. Radím se s bytostmi, které dohlíží na karmu, s duchovními průvodci, s bytostmi nemoci, prokletí atd.
O pomoc můžeme požádat jakoukoli bytost, ovšem není pravidlem, že budou ochotni pomoci, nebo s námi komunikovat. Já si velice vážím toho, že mne žádná bytost zatím neodmítla a tímto jim velice děkuji za pomoc.

Je ještě něco, co umíš jen ty?

To nevím, neznám všechny lidi na zemi, tak nemohu vědět, jestli něco umím jen já.

Každopádně, každý z nás je jedinečný a nikdo nic nedělá stejně.

Mohu spíše říci, čím přispívám tomuto světu.
Jsem tvůrce osmi knih mandal. Pokud vím, tak lidem přinesly mnoho radosti a tvoření s barvami. To je asi důležité, abychom světu dávaly hlavně radost.

Ukazuji lidem, jak mohou komunikovat a spolupracovat s bytostmi. Tím, že je
osvobozuji od jejich traumat a jiných zátěží, umožňuji každému jedinci žít plno hodnotnější život. Na seminářích a přednáškách především osvětluji lidem, jak mohou sami jít svou cestu ducha, aby nebyly závislý jen na pomoci nebo vedení od jiných.

Dnes je doba svobodné duchovní cesty, ale mnozí z nás to ještě nepochopily. Už nepotřebujeme jednoho duchovního učitele na celý život. Každý je nám učitelem.

Pokud chcete jít svobodně cestou ducha, osvoboďte nejprve sebe.
Když se podíváte na dějiny lidstva. To co nám bylo a je nejvíce bráno, je svoboda.
Pak logicky vzato, osvobozováním sebe sama, jdeme cestou k osvícení.Mohla bys nám říct něco o světě bytostí, který vnímáš?

To nelze, na tuto otázku přímo odpovědět. Nejsem bytost zaměřená na komunikaci s jedním světem. Světů, v kterých přebývají bytosti je mnoho a každý z nich na nás přímo či nepřímo působí a naopak.
Ani se každé bytosti jmenovitě neptám, z kterého je světa.
 Stačí mi, když se mi představí svou působností. Když se mi bytost představila, jako anděl smrti, tak mi to stačí. Neznamená to však, že je z jakéhosi světa, kde jsou jen andělé.
 Světů je mnoho a v každém můžou být andělé. Svět bytostí si můžeme představit jako dům s mnoha patry. V každém patře žijí určité bytosti, od živlových bytostí až po bytosti které tento svět řídí. My, lidé vnímáme tyto patra, jako samostatný svět bytostí. V každém světe, jsou bytosti světla i bytosti temnoty. Je v nich zachovávaná dualita.
Máš pro nás nějakou radu?


Zažila jsem v praxi - přišel ke mně klient, vyprávěl mi, že mu jakýsi léčitel řekl, že má unaveného anděla strážného a že mu ho vymění za jiného. Klient uvěřil a souhlasil.
Věřte mi, toto nelze učinit. Žádný člověk nemůže svévolně odvolat vašeho anděla strážného, ale bohužel s vaším souhlasem, může světelnou bytost vyměnit za temnou. To se také klientovi stalo. To umožňuje dualita světů bytostí. A ne každý léčitel pracuje pro světlo.
Rada tedy zní
 Dejte si velký pozor na to, s čím souhlasíte. Buďte při svých rozhodnutích plně v pozornosti.

Určitě bychom byly rádi, kdybys nám řekla pár zajímavých zážitků, které si během své práce zažila.

Každá terapie je velmi zajímavá, nahlížením do minulých životů získáváme také mnoho zkušeností a informací o minulosti, dokonce jsme některá fakta, která se nám odhalila při vstupu do minulosti, našli zapsané v nauce o naší historii.

Zážitky však mám hlavně z působení na seminářích, když je větší kolektiv,
který vyprodukuje více pozitivní energie než jednotlivec, jsou bytosti ochotné sestoupit a předat nám léčivé energie nebo informace pro nás prospěšné. To jsou chvíle krásných zážitků, bohužel však jsou tyto zážitky nesdělitelné.

Na jeden zážitek jsem si vzpomněla, bylo mi asi šest let, večer mě matka dala spát. V noci jsem se vzbudila a viděla jsem za oknem hrozivou bytost. Nesmírně jsem se bála. Do pokoje mi vstoupila bílá bytost a vedle postele plula bytost podobná hroudě hlíny.

 Nechápala jsem, co to znamená a byla jsem vyděšená. Až v dospělosti jsem se dozvěděla, že mne tenkrát v dětství navštívila temná, světlá a zemská bytost. Tolik jsem se vyděsila, že jsem si zavřela vidění a do dnes nemám moc zájem si ho znova otevřít. Bytosti od té doby vidím, ne svýma očima, ale ve své hlavě, tak, jako byste se místo před sebe, dívaly do odrazu v zrcadle.

Zážitků s různými bytostmi, mám mnoho a ne vždy byly příjemné, tak že o tom bych už nechtěla mluvit.
.
Co vše nabízíš lidem ze své působnosti?

Tak mohu nabídnout rozbor z data narození, který čtu z magického významu čísel.

Tuto metodu čtení z data narození jsem přinesla na svět asi před patnácti lety a

nazvala jsem jí Komická numerologie. 

Z data narození (krom jiného) vyčtu, jaké téma si člověk do života přinesl na zpracování a jakou cestu si vybral k dosažení svého cíle. Téma, které si člověk nese s sebou, je, nějaké učení které v minulém životě nedokončil a má ve svém plánu, dokončit ho tento život. Rozbor je poměrně jednoduchý a dobře pochopitelný pro každého.

Dále působím v oblasti práce s energiemi. Dělám energetickou masáž, která je velmi ulevující. Dotýkám se sice i hmotného těla, ale při masáži pracuji hlavně s energiemi.

Z jemno hmotných těl, fyzického těla i orgánů, mohu rukama odstranit různé nánosy shluků negativních energií, které brání v prodění nové energie. Člověk se po takovéto masáži cítí velmi očištěn. Jak řekla jedna moje klientka, jako vyklizená skříň.

Samozřejmě nabízím především terapie, (Regresní terapii, terapii Cesta do nitra duše a čištění energetické informační sítě člověka) to je taková moje hlavní činnost v oblasti práce s lidmi.
Chtěla bych jen doplnit, že si lidé mohou přijít vyčistit nejen sebe a svá témata, ale mohu je také spojit se zmizelou osobou, o které není známo, kde skončila, nebo s někým kdo již zemřel.
Také s dětmi v prenatálním věku, pokud maminka cítí v těhotenství nějaké problémy, jak zdravotní tak jiné, můžeme komunikovat s duší ještě nenarozeného miminka.

Dokonce můžeme komunikovat s duší ještě nepočatého dítěte, neboť jsme již před naším narozením dohodnutí s duší, která se nám později v našem životě narodí, jako náš potomek.
Velmi dobré je také nechat vyčistit a odvést do světla duše sebevrahů. Pokud se někomu takto sprovodila ze světa jemu milovaná bytost, pak bych vám chtěla sdělit, že je pro tuto duši velká pomoc, dovést tuto duši ke klidu. Neboť po smrti zpravidla velmi trpí svým činem.

Další mé působení je v oblasti různých seminářů a přednášek, také duchovních pobytů.

Žádné komentáře:

Okomentovat