jaké služby vám nabízím


Cesta do nitra duše 

 
Terapie probíhá podobně jako u konstelací. Tím je myšleno, že vstupuji do energií člověka v daném tématu terapie. 

Před začátkem terapie je důležité určit téma terapie.

Téma terapie je velice důležité dobře určit, protože od tématu terapie se odvíjí terapie samotná. 

Pokud se téma terapie neurčí správně, nemá terapie v daném tématu valného efektu.

Z tohoto důvodu před začátkem terapie provádím s klientem malé sezení, aby jsem si dobře ujasnila požadavek na čištění v terapii. 
Např. nemoc, vztah, obezita, nutkavé jednání, peníze, ztráta radosti, úbytek energie atd.

 Při práci v terapii vstupuji do energií podvědomí klienta v daném tématu. V podvědomí klienta nacházím zátěžové situace, sliby nebo události z minulých životů, také duše zemřelých, různých bytostí které škodí a slibů, které ovlivňují člověka negativním způsobem v daném tématu.
 
Klient na svou terapii pouze hledí, aktivně se do čištění nezapojuje. Celá terapie probíhá v zástupu terapeuta. V průběhu terapie však klient může cítit emoce nebo somatické projevy. 
Po vyčištění události vracím klientovi jeho energie, které jsou přetransformovány do pozitivního zápisu a tyto nově utvořené informace pracují v podvědomí klienta pro jeho blaho.

Příklad: Naleznu událost, kde si klient neodpustil nějaký čin, tuto událost zpracuji tak, aby si klient byl ochotný odpustit, proběhne odpuštění sám sobě a tyto nové energie klientovi předám. S přijímáním této nové energie (informace), cítí klient např. úlevu, radost, pocit štěstí, příval nové energie atd.


Čištění podvědomí na dálku


Čistit podvědomí u klienta lze i na dálku. Stačí se objednat, určit téma čištění, poslat svou fotografii a jméno. Terapii vám umožním i bez vaší přítomnosti.

Terapie na dálku má naprosto stejný účinek, jako sezení s vaší přítomností.
Po dokončení terapie vám zavolám a objasním průběh terapie, vše co jsem našla a vyčistila.

Čištění dětí 

Pokud má vaše dítko zdravotní problémy, problémy v chování, nemůže spát, hodně zlobí atd. Nebojte se mu objednat terapii. V čištění a léčení dětí mám velké zkušenosti a za sebou mnoho úspěchů v pomoci dětem.

Účast dětí není na terapii nutná, stačí, když je zastoupen alespoň jeden z rodičů. Terapie na dálku je také možná

Velice dobré výsledky mám s touto terapií v tématu otěhotnění.

Čištění  podvědomí sice není všelék, ale přesto je to cesta, která vede k uzdravení

 

Čištění domů, bytů a pozemků

Máte pocit že s vaším bytem, domem či pozemkem není vše v pořádku ? Necítíte se doma dobře? Máte pocit jako kdyby tam ještě někdo byl? Někdo koho nevidíte? Nemůžete doma spát?

Drží se vám doma nepořádek, přesto že stále uklízíte? Rozbíjejí se vám nadmíru doma věci? Po přestěhování do nového bydlení se vám přestává dařit ve financích? Neváhejte a nechte si vaše obydlí vyčistit.

Co vše čistím a odstraňuji při objednávce čištění domu a pozemku:
Všechny negativní energie a emoce, které jsou ukotvené a stále působí v domě i na pozemku. (od rodiny, předešlých majitelů, sousedů atd)

Pokud je dům starý např. deset let, neznamená to, že čistím pouze historii tohoto domu. Energie a emoce místa, čistím i z dávné minulosti.

Mohou to být i stovky let. Například, mohu odvádět ducha člověka, který na místě žil před sto nebo tisíci lety. Také na místě, kde stojí váš dům, mohl v minulosti být hřbitov, popraviště, nebo frekventovaná cesta, osada atd...Negativní emoce, myšlenky, duše, ale také třeba prokletí a kouzla mohou na místě působit i mnoho stovek  let.

Duše zemřelých, které jsou připoutány buď k domu, nebo místu.

Duše zvířat (duše zvířat se vyskytují především na statcích a hospodářských budovách)

Dále čistím ducha domu a živlové bytosti v domě i na pozemku 

Po vyčištění místo harmonizuji a uvádím v soulad všechny bytosti, které na místo, kde se nachází dům a pozemek patří.

 

Regresní terapie

Příčinou současných potíží člověka jsou většinou traumatické události, které prožil v minulosti.

Teorie i praxe regresní psychoterapie shodně dokazují, že bez takového návratu do své nejvzdálenější historie není odstranění řady současných potíží vůbec možné.

psychoterapie proto používá techniky, umožňující klientovi vybavit si nejen události nejranějšího dětství, ale projít i událostí vlastního narození a pak jít ještě dále do minulosti. 

Během jedné terapie je zpravidla řešeno pouze jedno téma (například - odstranění důvodu bolesti zad, vztahy, fobie, nevolnost v autě, obezita, nechutenství, nespavost, migréna, atd.)

Příklady obvyklých témat k regresní terapii
 
Osobní vztahy - matka, otec, děti,… 
Partnerské vztahy - minulé i současné 
Vztahy obecně - sám k sobě, k penězům, ke svým schopnostem, k práci, k učení, ke změnám,… 
Všechny druhy strachů a fobií - z vody, z pavouků, z hadů, ze sklepů a malých prostorů atd.
Různé druhy emocí - vztek, pláč, agrese,… (bez zdánlivého opodstatnění) 
Tréma, problémy s autoritou (s nadřízeným), se slovní komunikací 
Nevolnost při jízdě v autě 
Nemoci, bolesti - různé fyzické projevy na těle, pro které nemají lékaři vysvětlení, astma, alergie 
Léčení traumat z dětství a prenatálního období 
Čištění šoku ze situací, kdy se člověk nachází ve stavu změněného vědomí - narkóza, hypnóza, úraz, alkohol, drogy, fyzické násilí a psychický šok 
Ztráty - smrt blízké osoby, smrt oblíbeného zvířátka, ztráta postavení, peněz,… 
Sexuální zneužívání, znásilnění 
Problémy se sexem - všeobecně 
Psychosomatický problém s otěhotněním 
Závislost všeobecně - na partnerovi, nákupech, čistotě, kouření, alkoholu, drogách,… 
Problém učení jen v jednom tématu - př. angličtina 
Odvádění přivtělených duší   

Několik rad jak si vybrat kvalitního terapeuta Regresní terapie 

Nebojte se zeptat, jak terapie probíhá a jak dlouho asi trvá
Než začne terapeut svou práci, je nutné zadat téma terapie (např. bolest zad, vztah a matkou, nevolnost v autě, obezita atd.) Pokud terapeut nezadá téma (které si určuje klient), nemá se čeho držet a terapii nelze kvalitně provést. Všechny události, které se čistí, se mají opírat o zadané téma. 

Regresní terapii zpravidla nelze kvalitně  provést za hodinu. (pokud se nejedná o jednoduchou jednu událost). Jděte pro to raději k terapeutovi, který nemá daný krátký časový limit na terapii. Vhodná časová doba na jednu terapii jsou tři až čtyři hodiny. Nemá tedy cenu vážit cestu na terapii, která vám nabízí pouze jednu hodinu. 

Regresní terapie  - čištění událostí na dané téma 


Jak poznat, že je událost dobře vyčištěna?

Už vás vůbec nezajímá, při průchodu událostí nemáte žádné emoce, žádné somatické projevy a celý příběh, který zprvu byl zatížen emocemi, je pro vás nudný a nezajímavý. 

To je dobře vyčištěná událost.

Pokud ještě při průchodu událostí, cítíte byť jen slabé emoce, nebo různé projevy na těle (tlak, bolest, brnění atd.), upozorněte na to terapeuta a nechte si událost dočistit. 

Terapie se může rozdělit na několik sezení.
V rámci malého časového prostoru, nebo z jiného důvodu, se může terapie rozdělit na několik sezení. Další sezení se vždy začíná opakováním poslední události, kterou jste čistily v předešlém sezení. 

Tímto krokem jednoduše terapeut přenese klienta do daného tématu terapie a naváže na předešlé sezení a téma terapie. 

Z tohoto důvodu si dobrý terapeut zapisuje všechny události sezení. 
Pokud je terapie kvalitně dokončena, člověk se cítí uvolněný, nabitý energií, pozitivně naladěn. 

V žádném případě by se neměl nikdo po terapii cítit  
dezorientovaný, neuzemněný, nervózní, plačtivý, nahněvaný, nebo mít jiné negativní emoce. 

Únava se může dostavit po terapii, pokud trvá terapie několik hodin, ale po zakončení terapie se  člověk má cítit dobře emočně i fyzicky sladěn.

Pokud se vám stane, že po terapii nejste v pohodě, trvejte na dočištění a nenechte se odradit nezájmem terapeuta, nebo uchlácholit slovy, že to přejde.


Terapie - čištění energetické, informační sítě člověka 

Informační síť člověka si můžete představit jako jedno z jemnohmotných těl, které vypadá opravdu jako tělo utkané z jemných vláken. Tato síť obsahuje všechny informace, zážitky, prožitky, prostě všechny informace z tohoto života i z minulých inkarnací.

Traumatem, nebo silným citovým zážitkem se vlákno v síti poruší a energie a informace neproudí správným směrem, nebo se zastaví úplně a vytvoří v našem jednání kruh stále se opakujících vzorců.

Pokud jsou informace v síti chybné, nebo je v síti prázdné místo, znamená to, že je chybné i naše jednání a rozhodování a točíme se      stále v bludném kruhu našeho omylu a tvoříme si v daném tématu stále stejný osud.

Jak  čistím?

Přijmu na sebe energii informačního těla, naleznu trhlinu nebo jiné poškození v těle, vstoupím do informací sítě a otevřu událost, která poškození vytvořila. 
Událost vyčistím a do sítě nahraji správný vzorec události. Síť se po přijetí nových energií a  informací sama okamžitě zacelí a do vašeho podvědomí již nepřicházejí špatně nastavené informace.

Např. Neodpuštěním si vytvoříme trhlinu ve své síti,

nalezením situace, kde neodpuštění vzniklo, máme možnost přehodnotit znova situaci a rozhodnout se odpustit. 

Síť může také poškodit energetický parazit, duch, různé temné entity

Tímto krokem se zbavujeme chybného vzorce, který nás mohl vrhat se do hněvu, sebelítosti nebo jiné emoce. Přijmeme-li  odpuštění, nalezneme nový vzorec chování chápání atd.

To je moment, kdy lze síť opravit a zacelit. Člověk je pak osvobozen od jednání podle starého vzorce a má možnost se např. uzdravovat z nemoci, najít partnera, zbavit se fobie atd. a také v podobných situacích jednat s láskou a nadhledem.
Klient se do čištění sítě nijak aktivně nezapojuje. Vše co se při terapii odehrává, si plně uvědomuje.Terapie - čištění energetické, informační sítě člověka je velmi intenzivní a vydá v konečném důsledku asi za šest běžných terapií.Starejme se o sebe tak, aby náš život byl radostí.

Dotazy k terapii nebo objednání terapie 
tel: 777 164 950Energetická masáž celého těla 

Při masáži těla pracuji i s energiemi ve vašem těle, čistím orgány a odstraňuji blokády meridiánů.

Masáž není bolestivá, blokády rozpouštím i pomocí jemných doteků a hojivé energie. 

Při čištění a práci s energetickou blokací  ve vašem těle, vidím některé důvody, proč zrovna toto místo ve vašem těle blokuje tok energie. (Např. nedořešený minulý život, traumatická událost z dětství, špatný vztah s otcem atd.

S takto otevřenou informací můžeme hned pracovat, pokud je událost připravená na zpracování, nebo vám alespoň mohu pomoci odhalit, co se skrývá ve vašem podvědomí a jakým způsobem s touto informací dál pracovat.

Pokud při masáži najdu na vašem těle energetického parazita, odstraním ho a poškozené místo zhojím.

Masáž trvá cca hodinu masíruji celé tělo, obličej, ruce i chodidla.Karmická numerologie

Karmická numerologie vám pomůže objasnit cestu vašeho života.

Karmická numerologie je jednoduchý rozbor data vašeho narození z kterého vám dokáži rozpoznat, co si nesete na zpracování z minulosti ( min. životy) do vašeho nynějšího života a jakou cestou ve vašem životě docílíte harmonizace minulosti a zlepšení kvality vašeho života.


Karmickou numerologii vám mohu vyložit i po telefonu :) 

Touto cestou si můžete objasnit, proč se některý z vašich problémů, ve vašem životě stále opakuje.

 

Vytvoření osobní nebo firemní mandaly a mandaly pro vytetování na tělo


Mandalu vytvářím pomocí automatické kresby pod vedením andělů. K vytvoření mandaly potřebuji jen vaše datum narození, které si numerologicky zpracuji. Podle čísel ve vašem narození mohu poznat, která témata jste si do života přinesly na zpracování.

K těmto tématům přiřadím symboly vyjadřující energie daných témat, které potřebujete přijmout do svého života a zapracuji je do mandaly.

Do mandaly také dodávám energii podpůrných bytostí (andělů, archandělů, osobních andělů, atd.). Tato mandala je následně doplněna energiemi bytostmi světla a v momentě, kdy jí začnete vybarvovat, se probouzí k plnému životu


   

Kontakt s duší nezvěstné osoby

Bohužel dost často se stává, že někdo zmizí beze stopy.
Myslím, že nejhorší pro člověka je, když se nikdy nedozví, co se s jeho milovaným stalo, zda žije, či zemřel. Při takových to případech, mohu pomoci nahlédnout pod roušku tajemství, co se stalo s osobou, která zmizela. 

Mohu pomoci také zjistit, zda tento člověk ještě žije, či nikoli.

Nečekejte prosím, že budu vědět, kde se daný člověk nachází (i když přiblížit místo může), ale mohu pomoci odkrýt jeho příběh. 

Pokud se vám stalo, že váš blízký zmizel i před mnoha lety a stále vás trápí otázka, co se s ním stalo, můžete mě kontaktovat, ráda vám pomohu. 

tel. 777 164 950 Líba 
Žádné komentáře:

Okomentovat